Finska Kennelklubben belönar varje år Hjältehundar som har bidragit till att ett eller fler människoliv har räddats. I år utöver andra Hjältehundar får fyra hundar titeln Specialhjältehund: Kössi, Miina, E.T och Valo är coronahundar tränade av Wise Nose – Suomen hajuerottelu ry och jobbar på flygplatsen.

– De här fyra hundarna som ska belönas är Hjältehundar helt i särklass. De har ett beaktansvärt inflytande på människors välbefinnande över hela världen. De för också fram betydelsen av hundar i samhället – ingenting kan ersätta människans fyrbenta vän, betonar Harri Lehkonen, styrelsens ordförande i Kennelklubben.

Vid undersökningar av Anna Hielm-Björkman som är docent i klinisk forskning på sällskapsdjur har det framgått att hundar kan identifiera en COVID-19-virusinfektion snabbt och till och med mer pålitligt än laboratorieprov. På basis av de här preliminära undersökningsresultaten testas till slutet av året med hjälp av fyra coronahundar vilka passagerare som bär COVID-19-viruset på Helsingfors-Vanda flygplats, genom att undersöka svabbprov av frivilliga flygpassagerare som ankommer till Finland.

Coronahundar för med sig praktisk nytta men också glädje till flygplatsen

– I början av coronaepidemin funderade vi om det vore möjligt för en hund att identifiera människor smittade av COVID-19. Med hjälp av prov vi fick från vår närmaste krets testade vi att urskilja lukten av COVID-19 med Kössi och det lyckades ju väl. Först startade vi forskningsprojektet och därefter började coronahundträningen och flygplatspiloten på Helsingfors-Vanda för att sålla coronainfektioner bland flygpassagerare, berättar Susanna Paavilainen som är verksamhetsledare i Wise Nose och tränare av galgo-mix Kössi och labrador retriever Miina.

På flygplatsen har man tagit emot coronahundarna med en glad och positiv inställning, priser hon. Passagerare och flygplatspersonalen känner igen hundarna och kommer och hälsar oss. Coronahundarna lyser upp dagen för många.

– Det har fastnat i minnet särskilt bra när E.T uttryckte ett positivt prov bland passagerares prov för första gången. Jag var stolt över hunden och hur den arbetade, gläder Anette Kare som tränar den vita vallhunden E.T.

Hon och E.T var med i Wise Noses hundgrupp som urskiljer cancerlukt när coronaepidemin började. Efter det var det lätt att flytta sig till coronahundträningen som är mycket motiverande.

Schäfer Valo har också gjort luktdetektion av cancerprov innan den kom med till coronahundverksamheten. Valo luktar på prov på hundskolan eftersom den är för stor för att arbeta på flygplatsens luktstation. Den besöker ändå flygplatsen för att träna arbetet, berättar Valos tränare Heli Niuro.

– På flygplatsen har hundarna mottagits med entusiasm. Även om Valo är en stor hund, tar människor kontakt med oss och även hunden har varit hänförd över uppmärksamheten. Själv upplever jag att forskningen, eller att hundarnas lukttester jämförs med PCR-tester som tas i näsa och svalg, gör detta ännu mer intressant!

Coronahundverksamheten kräver engagemang på heltid

Många har frågat om de kunde träna sin egen hund för att bli en coronahund. Coronahundverksamheten är ändå inte en hobby utan den kräver engagemang på heltid, betonar hundtränarna. Träningen kan också bli avbruten om hunden inte har de egenskaper som luktarbetet eller att arbeta i olika miljöer kräver.

Susanna Paavilainen önskar sig att det i framtiden skulle vara möjligt att få mer platser där man kan träna coronahundar. Verksamheten utvecklas kontinuerligt och redan nu har den visat sig vara ytterst viktig. I framtiden kan coronahundverksamheten vara till nytta på många olika sätt.

 

Mer information

Styrelsens ordförande i Finska Kennelklubben
Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
tfn 050 329 2188

Verksamhetsledare i Wise Nose ry
Susanna Paavilainen
susanna.paavilainen@wisenose.fi
tfn 044 504 4464

 

Bilder: Jukka Pätynen/koirakuvat.fi