Anna Hielm-Björkman är docent i klinisk forskning på sällskapsdjur och hennes forskningsgrupp utför forskning kring coronahundar där det utreds hur hundarna identifierar COVID-19-sjukdomen hos människor. Vid gruppens preliminära undersökningar har det framgått att hundar kan identifiera en COVID-19-virusinfektion snabbt och till och med mer pålitligt än laboratorieprov.

På basis av de här preliminära undersökningsresultaten testas frivilliga ankommande passagerare på Helsingfors-Vanda flygplats till slutet av året om det möjligtvis finns personer bland dem som bär COVID-19-viruset. Testningen görs av passagerarnas svabbprov med hjälp av fyra coronahundar. Därtill finns det hela tiden forskning på gång som riktar sig till att hitta mer om vad hundar kan identifiera i proven.

Enligt internationella expertgranskade undersökningar kan hundar identifiera coronapositiva personer med en säkerhet på 94–100 procent. Hundar kan observera coronaviruset vid en märkbart mindre mängd virus än de PCR-test som vanligen används. Det finns även observationer om att hundar har identifierat en coronavirussmitta hos symtomfria människor redan på dagarna före coronasymtom har framkommit, vilket laboratorieproven inte kan göra.

Kennelklubben uppmuntrar även andra att donera till forskningen kring coronahundar

För att kunna auktorisera coronahundarbetet krävs det en hel del forskningsarbete för att stöda beslutsfattandet – tusentals prov måste samlas in och jämförs med varandra gång på gång.

– När vi får tillräckligt med vetenskapliga bevis på hur övermäktigt hundens luktsinne är, blir det möjligt att utnyttja hundarnas luktsinne även för att identifiera andra sjukdomar. I början av september kontaktade vi Anna Hielm-Björkman och verksamhetsledaren Susanna Paavilainen vid Wise Nose ry som tränar coronahundar och diskuterade hur även vi i Kennelklubben bäst kan stöda coronahundverksamheten. Vi kom fram till att vi ska stöda forskningsarbetet. På det viset kan vi också främja auktoriseringen av coronahundverksamhetens status, berättar Harri Lehkonen som är ordförande i Finska Kennelklubben.

Information om hur man kan donera till coronahundverksamheten hittar du på Finska Kennelklubbens webbplats. På webbplatsen finns det information om coronahundverksamheten och en länk till Helsingfors universitetets webbsida där det finns uppgifter om bankkontot för donationer riktade till coronahundar (Finska Kennelklubbens coronahundsinsamling).

Mer information

Styrelsens ordförande i Finska Kennelklubb
Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
tfn 050 329 2188

Docent i klinisk forskning på sällskapsdjur
på veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet
Anna Hielm-Björkman
anna.hielm-bjorkman@helsinki.fi
tfn 044 327 0462 (be besked om att ringa upp)