Finska Kennelklubben söker nu regionala kontaktpersoner för läshundsverksamhet. Kontaktpersonerna har i uppgift att stödja utvecklandet av läshundsverksamheten, som konstant ökar i omfattning. Läshundsverksamhet är djurassisterad verksamhet och bygger på frivillighet. Läshundar arbetar i huvudsak på bibliotek där de har i uppgift att lyssna på läsaren och vara närvarande. Studier har visat att hundens närvaro gör läsaren mera avslappnad, lindrar stress och stödjer välbefinnande och inlärning.

Närmare information om uppdraget samt krav och ansökningsförfarandet hittar du på vår finska sida. Vi önskar att ansökningar skickas in på finska.