Under helgen behandlas aktuella ämnen från Kennelklubben som ansluter till kompishundverksamheten. Dessutom erbjuds intressanta föreläsningar och möjlighet att bekanta sig med verksamheten i andra kompishundgrupper, med andra kompishundförare samt med kompishundansvariga i kenneldistrikt.

I kompishundseminariet får du en hel del viktig information du som kompishundförare har nytta av. Teman för årets seminarium fokuserar i synnerhet på gruppdynamik och kompishundens beteende. Tänk på att allt program sker utan hundar.

Anmälningsavgiften är 30 € och anmälningstiden går ut den 18 oktober. Deltagarantalet är begränsat. Seminariet genomförs på finska. Mera information, program och länk till anmälan hittar du här (på finska).