Ansvar vid hunduppfödning

22.05.2019 Vesa Lehtonen
Vesa Lehtonen studio

Ansvar vid hunduppfödning väcker nuförtiden en hel del diskussion. Tyvärr har vi via medier fått läsa en hel del om överdrifter vid hunduppfödning. Avsiktlig dålig bemötande av hundar ligger inte i bakgrunden i samtliga fall, utan sorgligt ofta är det fråga om likgiltighet eller att människan själv tröttnar. Sådana nyheter borde förstås inte finnas överhuvudtaget.

Ansvarsfullhet kan vara väldigt svårt att definiera. Eftersom det vid hunduppfödning är fråga om ett levande djur är ansvar något vi definierar själv. Det finns emellertid några kriterier med vilka vi kan definiera vad ansvar innebär vid hunduppfödning.

Oftast har en uppfödare med ett kennelnamn också beslutat att satsa på uppfödning av den egna rasen. Uppfödaren skaffar sig information om sin ras och skapar kontakter med andra uppfödare av rasen globalt. Hens syfte är att föda upp friska hundar som är typiska för sin ras. Detta är oftast det första steget mot ett ansvarsfullt uppfödningsarbete. Ett kennelnamn kan också ses som hundens ”släktnamn” – den berättar av vem man har skaffat hunden.

Kennelnamn upplevs ofta som något negativt, och det är inte sällan man tror att en uppfödare med ett kennelnamn har en stor kennel och många hundar. Ofta tänker man sig också att uppfödarens hundar bor i en särskild kennelanläggning. Visserligen finns också sådana uppfödare, men hos dem har anläggningarna oftast byggts uttryckligen med tanke på hundarnas välbefinnande. Majoriteten av de uppfödare som har fått ett kennelnamn lever ett alldeles vanligt liv med sina hundar. Hundarna bor under samma tak med människorna och är med i vardagen.

En ansvarsfull uppfödare berättar gärna mycket om sin egen ras. Hen känner sina hundar och har också kunskap om hundar som finns i valpens stamtavla. Uppfödaren är medveten om rasens hälsoläge och låter göra de hälsoundersökningar som krävs på de hundar som används i avel. Man kan komma överens om att besöka uppfödaren för att bekanta sig med rasen redan innan man tar beslutet att skaffa en hund. Det lönar sig förstås att tänka på att oftast är också uppfödaren en person med ett arbete och en familj. Du kan alltså inte bara dyka upp hos uppfödaren när det passar för dig själv. En ansvarsfull uppfödare vill ofta träffa valpköparna före hen beslutar sig att sälja valpen, och beroende på situationen kan man komma och titta på valparna redan innan de är tillräckligt gamla för leverans.

En ansvarsfull hunduppfödare kommer aldrig överens om att valpen lämnas till den nya familjen utanför hemmet. Köparen hämtar den leveransklara valpen från uppfödaren, om inte köparen vill komma överens om annat. Uppfödaren erbjuder inte något annat alternativ. Å andra sidan utgör hundar som getts ut på foder en faktor som möjliggör finsk hunduppfödning av hög kvalitet. Då kan det ibland vara så att valparna är hemma hos hundens fodervärdar, men då träffas man där.

Ansvarsfullhet kommer även fram i situationer där resultatet av den kombination som gjorts inte motsvarar det man förväntat sig, trots noggrann eftertanke. En ansvarsfull uppfödare tar sitt ansvar och stödjer valpköparen i både med- och motgångar. Ansvarsfullhet innebär inte att uppfödaren ska ersätta för allt, men hen hjälper till med att hitta rätta åtgärder för att lösa situationen. Uppfödaren finns i bakgrunden och ger råd och stöd vid behov eller på begäran.

Uppfödaren uppvisar ansvarsfullhet också genom att ibland säga nej, och ibland genom att rentav vägra sälja valpen. Vid sådana situationer styr uppfödaren valpköparen till en ras som eventuellt kunde vara lämpligare, eller uppmanar denne att än en gång fundera över hundköpet. Uppfödaren gör inte detta för att vara elak, även om man ofta upplever det som så.

När man pratar om ansvarsfull hunduppfödning bör man komma ihåg att ansvarsfullhet angår också den som överväger att skaffa hund. Att ta ansvar upplevs ofta som något uppfödaren ska göra, men lika viktigt är – om inte viktigare – att man i det nya hemmet tar ansvar vad gäller bemötande och tränande av hunden. Ansvarsfullt är att bemöta den nya familjemedlemmen med respekt, låta den vara en hund, lyssna på uppfödarens råd och följa dessa samt att ge hunden kärlek på rätt sätt.

Ansvarsfullhet vid hunduppfödning består sist och slutligen av både uppfödarens och hundägarens handlingar. När dessa två möter varandra får vi till stånd lyckliga rashundar och ett lyckligt liv med hunden i ett hundvänligt samhälle.

Vesa Lehtonen studio
Vesa Lehtonen

Vesa Lehtonen är ledamot i Finska Kennelklubbens styrelse och vice ordförande för uppfödarkommittén. Han är dessutom ordförande för den finska hunduppfödarföreningen Suomen Koirankasvattajat ry. Vesa Lehtonen har fött upp west highland white terriers i 29 års tid.