Hundavel och hundars välmående har väckt debatt under de senaste veckorna efter att boken Kaikenkarvainen kansa – Miten koirista tuli miljoonabisnes (WSOY) utgavs. Boken diskuterar hundar och hundvärlden ur en kommersiell synvinkel. En valpköpare kan bidra till hundars välmående och ansvarsfull hundhandel genom att omsorgsfullt överväga varifrån hen köper sin hund.

– Man ska inte skaffa en valp på impuls, säger Kennelklubbens styrelseordförande Harri Lehkonen. Den som skaffar en rashund borde först bekanta sig med olika hundraser via specialklubbar och uppfödare.

– En lycklig rashund är frisk, samhällsduglig, omsorgsfullt uppfostrad, älskad av sin ägare och bemött med respekt, säger Vesa Lehtonen, ordförande för den finska hunduppfödarföreningen Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry.

– Hunduppfödning är av mycket hög kvalitet i Finland och uppskattat även internationellt, understryker Harri Lehkonen. Största delen av hundarna föds upp i hemkennlar. En ansvarsfull uppfödare har inte som mål att förtjäna pengar och använder endast friska hundar med god mentalitet i avel. Uppfödaren känner sina avelshundar och deras bakgrund. Som stöd för sin verksamhet utnyttjar uppfödaren mångsidig information, både information om hundars hälsa från olika källor och de egna erfarenheterna om rasen och egna uppfödningar. Uppfödaren berättar öppet om sina hundars hälsa och deras bakgrunder. Uppfödare som har varit verksamma länge känner ofta sina hundar väl, flera generationer bakåt.

En ansvarsfull uppfödare vill hitta bästa möjliga hem för sina valpar. En hundvalp kan inte köpas av en bra uppfödare utan att köparen först träffar uppfödaren och hens hundar. En ansvarsfull uppfödare ingår alltid ett avtal vid försäljning av hund. Registreringsbeviset ingår i köpesumman om hunden är registrerad i Finska Kennelklubben. Köparen kan inte vara säker om valpens eller dess föräldrars ursprung utan ett registreringsbevis.

En ansvarsfull uppfödare erbjuder valparna och tiken en trygg omgivning där de växande valparna har tillräckligt med stimuli. Uppfödaren ser till att valparna ges foder av hög kvalitet, att de avmaskas på ett vederbörligt sätt och att de blir ID-märkta före leveransen till ett nytt hem. Valparna har vants vid hantering och de är socialiserade före leveransen. Uppfödaren ger skriftliga skötselinstruktioner till valpköparen. En ansvarsfull uppfödare informerar valpköparen om vilka ansvar och skyldigheter en hundägare har. Uppfödaren ger också hjälp och råd till sina valpköpare, från valptiden tills hunden är vuxen.

–I Finland finns det ca 3 200 uppfödare som har fött upp minst tre valpkullar under de tre senaste åren.  Problemen som nu har lyfts fram är väldigt marginella inom denna grupp, påminner Harri Lehkonen.

För ytterligare information:

Harri Lehkonen
Kennelklubbens styrelseordförande
tfn 050 329 2188
harri.lehkonen@kennelliitto.fi

Vesa Lehtonen
ordförande för Suomen koirankasvattajat SukoKa ry
tfn 040 554 1509
vesa.lehtonen@sukoka.fi