Skynda aldrig på att skaffa hund

13.05.2019 Päivi Lahti
Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti

En hund skaffas ofta till följd av ett alltför kort övervägande. Webben är översållad med försäljningsannonser på hundar och affärer kan göras snabbt. Om man inte tar reda på och med omsorg försäkrar sig om hundens bakgrund kan man råka ut för många tråkiga överraskningar.

I värsta fall kan hunden insjukna snabbt och till och med avlida strax efter att den kommit till det nya hemmet. Hundens vård kan bli dyrt, och visar sig hunden vara illegalt importerad till landet kan följden vara ytterligare kostnader eller till och med förlust av hunden.

När hunden skaffas förbinder man sig att se till dess skötsel och välbefinnande i cirka 15 års tid. Att känna till hundens bakgrund är viktigt för att man ska kunna ta hand om hundens välbefinnande.

Hundens skötsel under valptiden, tillräcklig tillgång till tikmjölk, en ren livsmiljö och en frisk, vaccinerad och avmaskad moder ger en god start för valpens liv. På så vis utvecklas valpen normalt under moderns dräktighet och valpen får tillräcklig motståndskraft mot många sjukdomsalstrare.

Ohederlig hunduppfödning har snabbt vuxit fram som ett sätt att tjäna pengar och är en del av den gråa ekonomin i synnerhet Östeuropa. Merparten av finsk hunduppfödning är ansvarsfullt, men valpfabriker finns även i Finland. I valpfabriker lever tikarna i dåliga förhållanden och ingen tar hand om deras välbefinnande. Valparnas hälsa och motståndskraft är svaga och valparna insjuknar lätt – i synnerhet under den stressframkallande transporten och när livsmiljön ändras. Parvovirus är allmänt och, trots vård, dör valpen ofta i diarrén som orsakas av viruset.

När köparen inte har information om föräldrarna till valpen som köps, eller om försäljaren ger felaktig information, kan den valda rasen eller kombinationen av raser visa sig vara väldigt besvärlig för köparen. Hunden kan bli större än förväntat eller vara till sin mentalitet och till sina behov olämplig för familjen eller ägarens livssituation. Hundraser har avlats fram uttryckligen för olika syften, varvid en hund av en viss ras eller kombination av raser möter förväntningarna vad gäller dess mentalitet och beteende.

Majoriteten av valparna som säljs på webben hämtas till Finland från utlandet. De kan säljas som estniska valpar, trots att det ursprungligen har importerats illegalt från ett land utanför EU. Handlingarna för import kan till synes vara i ordning trots att veterinärbesiktningar eller nödvändiga medicinbehandlingar i själva verket inte har gjorts. Dessa valpar utsätter även människors hälsa för risker då rabies och rävens dvärgbandmask hundarna eventuellt bär på är livsfarliga för människan.

En person som har köpt en importerad hund till ett förmånligt pris kan råka in för problem när hundens handlingar konstateras vara bristfälliga till exempel i samband med det första veterinärbesöket. Om det finns en misstanke om att hunden har importerats illegalt, måste den undersökas av en tjänsteveterinär på ägarens bekostnad. Valpen kan antingen skickas tillbaka till ursprungslandet eller avlivas, beroende på hur allvarligt fallet är och hur grovt man har underlåtit att följa bestämmelserna för import. Snart får vi förhoppningsvis till Finland möjlighet till karantän för de sällskapsdjur vars ägare vill stå för respektive kostnader och för vilka ett beslut om karantän kan fattas utan att människors hälsa äventyras. 

Att ta reda på hundens bakgrund betalar sig i både möda och pengar. Genom att ta reda på hundens bakgrund undviker man också att stödja valpfabriker, som orsakar hundar stort lidande. Även om myndigheterna i Finland har effektiverat sina åtgärder och tullen har fått nya befogenheter, påträffas bara en del valpfabriker och illegala importer med myndighetsmedel.

Det enda effektiva sättet att avskaffa valpfabriker och illegal import är att minska efterfrågan. Om du alltså planerar att skaffa hund, ta tillräckligt med tid för att göra ett omsorgsfullt förarbete och skaffa hunden endast av en pålitlig försäljare.

Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti
Päivi Lahti

Päivi Lahti är ordförande för Finlands veterinärförbund och arbetar som tjänsteveterinär.