Blanketter

Alla teman
 • Alla teman
 • Kaikille roduille suunnatut kokeet ja kilpailut
 • Koiran hankinta
 • Koirankasvatus
 • Koiranäyttelyt
 • Metsästyskoirakokeet
 • Nuorisotoiminta
 • Rodunomaiset kokeet ja kilpailut
Alla målgrupper
 • Alla målgrupper
 • För hundköpare
 • För hundägare
 • För medlemsföreningar
 • För uppfödare
 • För veterinärer
Sökfunktionen har uppdaterats, läs mer om ändringarna

Blanketter För hundägare

The form can be filled and saved
Anmälan av blandras-/oregistrerad hund till id-märkningsregistret (FIX) och ansökan om ägarintyg
Denna blankett används då en blandrashund eller oregistrerad hund registreras till id-märkningsdatabasen (FIX-databas) och ägarintyg beställs för hunden i fråga. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post eller skickas per e-post till den adress som anges på blanketten. Registrering av en oregistrerad eller blandrashund kan även göras elektroniskt i Finska Kennelklubbens Omakoira-tjänst.
Uppdaterad 9.9.2021
Monirotuisen/rekisteröimättömän koiran ilmoittaminen tunnistusmerkintätietokantaan (FIX-tietokanta)
Tällä lomakkeella monirotuinen tai rekisteröimätön koira ilmoitetaan tunnistusmerkintätietokantaan (FIX-tietokanta) sekä tilataan koirasta omistajatodistus. Täytetty lomake joko postitetaan tai lähetetään sähköpostitse siinä ilmoitettuun osoitteeseen.
Rekisteröimättömän tai monirotuisen koiran rekisteröinnin voi tehdä myös sähköisesti Kennelliiton Omakoira-palvelussa.
Uppdaterad
Anmälan av blandras-/oregistrerad hund till id-märkningsregistret (FIX) och ansökan om ägarintyg
Denna blankett används då en blandrashund eller oregistrerad hund registreras till id-märkningsdatabasen (FIX-databas) och ägarintyg beställs för hunden i fråga. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post eller skickas per e-post till den adress som anges på blanketten. Registrering av en oregistrerad eller blandrashund kan även göras elektroniskt i Finska Kennelklubbens Omakoira-tjänst.
Uppdaterad
Entering a mixed-breed or unregistered dog to the ID database (FIX database)
Enter your mixed-breed or unregistered dog to the ID database (FIX database) and order an Ownership Certificate for the dog in question by using this form. Fill out the form and mail it or email it to the address mentioned on the form.
You can also register your mixed-breed dog or unregistered dog in the Finnish Kennel Club’s Omakoira member service.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Anmälan till junior handling-tävling
Med denna blankett kan du anmäla dig till junior handling-tävling som arrangeras i samband med hundutställning.
Uppdaterad 18.6.2021
Ilmoittautuminen Junior handler-kilpailuun
Tällä lomakkeella voit ilmoittautua koiranäyttelyiden yhteydessä järjestettäviin junior handler -kilpailuhin.
Uppdaterad
Anmälan till junior handling-tävling
Med denna blankett kan du anmäla dig till junior handling-tävling som arrangeras i samband med hundutställning.
Uppdaterad
Entry Form to Junior Handlng competitions
Use this form to enter a Junior Handling competition.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Anmälan till prov
Anmälan till prov eller mentaltest görs på denna blankett ifall elektronisk anmälan till prov inte är möjligt.
Uppdaterad 30.5.2018
Ilmoittautuminen kokeeseen
Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan kokeeseen, jos siihen ei voi ilmoittautua sähköisesti.
Uppdaterad
Anmälningsblankett till prov eller mentaltest
Anmälan till prov eller mentaltest görs på denna blankett ifall elektronisk anmälan till prov inte är möjligt.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om att omvandla reserv Nordic Show certifikat till Nordic Show certifikat
Med denna blankett kan hundägaren ansöka om att reserv Nordic Show-certifikat omvandlas till Nordic Show-certifikat. Ansökan kan göras om ägaren till hunden som tilldelats Nordic Show-certifikatet meddelar att hunden inte behöver certifikatet.
Uppdaterad 22.10.2018
Anomuslomake NORD-varasertin muuttamiseksi NORD-sertiksi
Tällä lomakkeella koiranomistaja voi anoa Nord-varasertin muuttamista Nord-sertiksi. Näin voi tehdä jos näyttelyssä Nord-sertin saaneen koiran omistaja ilmoittaa, ettei kyseinen koira tarvitse Nord-sertiä.
Uppdaterad
Ansökan om att omvandla reserv Nordic Show certifikat till Nordic Show certifikat
Med denna blankett kan hundägaren ansöka om att reserv Nordic Show-certifikat omvandlas till Nordic Show-certifikat. Ansökan kan göras om ägaren till hunden som tilldelats Nordic Show-certifikatet meddelar att hunden inte behöver certifikatet.
Uppdaterad
Application form to turn a reserve Nordic Show Certificate to a Nordic Show Certificate
A dog owner can request that a reserve Nordic Show Certificate is changed to a Nordic Show Certificate by using this form. The request can be made if the owner of the dog awarded with a Nordic Show Certificate announces that his or her dog does not need the Nordic Show Certificate.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om att omvandla reserv-CACIB till CACIB
Med denna blankett kan hundägaren ansöka om att reserv-CACIB omvandlas till CACIB. Ansökan kan göras om ägaren till hunden som tilldelats CACIB meddelar att hunden inte behöver CACIB.
Uppdaterad 15.5.2019
Anomuslomake Vara-CACIBin muuttamiseksi CACIBiksi
Tällä lomakkeella koiranomistaja voi anoa Vara-CACIBin muuttamista CACIBiksi. Näin voidaan tehdä, jos näyttelyssä CACIBin saaneen koiran omistaja ilmoittaa, ettei kyseinen koira tarvitse CACIBia.
Uppdaterad
Ansökan om att omvandla reserv-CACIB till CACIB
Med denna blankett kan hundägaren ansöka om att reserv-CACIB omvandlas till CACIB. Ansökan kan göras om ägaren till hunden som tilldelats CACIB meddelar att hunden inte behöver CACIB.
Uppdaterad
Application form to turn a reserve CACIB to a CACIB
A dog owner can request that a reserve CACIB is changed to a CACIB by using this form. The request can be made if the owner of the dog awarded with a CACIB announces that his or her dog does not need the CACIB.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om internationellt agilitychampionat C.I.AG.
Denna blankett används vid ansökan om internationellt agilitychampionat. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen agilityvalionarvon hakemuslomake
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä agilityvalionarvoa. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökan om internationellt agilitychampionat C.I.AG
Denna blankett används vid ansökan om internationellt agilitychampionat. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Agility Champion title C.I.AG.
Please use this form when applying for the International Agility Champion title C.I.AG. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om internationellt bruks-/jaktchampionat (brittiska stående fågelhundar) C.I.T.
Denna blankett används vid ansökan om internationellt bruks-/jaktchampionat för brittiska stående fågelhundar. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen käyttövalionarvon hakemuslomake (brittiläiset kanakoirat)
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä käyttövalionarvoa brittiläisille kanakoirille. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökningsblankett för titeln C.I.T brittiska pointers i grupp 7
Denna blankett används vid ansökan om internationellt bruks-/jaktchampionat för brittiska stående fågelhundar. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Working Champion title C.I.T. (British Pointers)
Please use this form when applying for the International Working Champion title C.I.T. for a British Pointer. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om internationellt bruks-/jaktchampionat (jakthundar) C.I.T.
Denna blankett används vid ansökan om internationellt jakt-/brukschampionat för hundar i rasgrupper 3, 4, 5, 6 och 8 med provmeriter tagna i jaktprov. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen käyttövalionarvon hakemuslomake (metsästyskoirat)
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä käyttövalionarvoa roturyhmien 3, 4, 5, 6 ja 8 koirille, joiden näytöt tulevat metsästyskoirakokeista. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökan om internationellt bruks-/jaktchampionat (jakthundar) C.I.T.
Denna blankett används vid ansökan om internationellt jakt-/brukschampionat för hundar i rasgrupper 3, 4, 5, 6 och 8 med provmeriter tagna i jaktprov. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Working Champion title C.I.T. (hunting dogs)
Please use this form when applying for the International Working Champion title C.I.T. for a dog in FCI group 3, 4, 5, 6, or 8, with results gained in hunting trials. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om internationellt bruks-/jaktchampionat (kontinentala stående fågelhundar) C.I.T (ec)
Denna blankett används vid ansökan om internationellt bruks-/jaktchampionat för hund som tagit pris i internationellt KAER-prov. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen käyttövalionarvon hakemuslomake (ec, mannermaiset kanakoirat)
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä käyttövalionarvoa koirille, joilla on tulos kansainvälisestä KAER-kokeesta. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökan om internationellt bruks-/jaktchampionat (kontinentala stående fågelhundar) C.I.T (ec)
Denna blankett används vid ansökan om internationellt bruks-/jaktchampionat för hund som tagit pris i internationellt KAER-prov. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Working Champion title C.I.T. (ec, Continental Pointers)
Please use this form when applying for the International Working Champion title C.I.T. for a dog with a result from an International KAER trial. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om internationellt brukschampionat (bruks- och vallhundar)
Denna blankett används vid ansökan om internationellt brukschampionat för hundar i rasgrupper 1, 2 och 3, med provmeriter tagna i bruks- eller vallhundsprov. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen käyttövalionarvon hakemuslomake (palvelus- ja paimenkoirat)
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä käyttövalionarvoa roturyhmien 1,2,3 koirille, joiden näytöt tulevat palvelus- ja paimennuskokeista. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökan om internationellt brukschampionat (bruks- och vallhundar) C.I.T.
Denna blankett används vid ansökan om internationellt brukschampionat för hundar i rasgrupper 1, 2 och 3, med provmeriter tagna i bruks- eller vallhundsprov. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Working Champion title C.I.T. (utility and herding dogs)
Please use this form when applying for the International Working Champion title C.I.T. for a dog of a breed in FCI group 1, 2, or 3, subject to utility or herding trial results. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om internationellt brukschampionat (vinthundar) C.I.C.
Ansökan om internationellt brukschampionat för vinthund görs på denna blankett. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen käyttövalionarvon hakemuslomake (vinttikoirat)
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä käyttövalionarvoa vinttikoiralle. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökan om internationellt brukschampionat (vinthundar) C.I.C.
Ansökan om internationellt brukschampionat för vinthund görs på denna blankett. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Race Champion title C.I.C. (Sighthounds)
Please use this form when applying for the International Race or Coursing Champion title C.I.C. for a Sighthound. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om internationellt utställnings- och brukschampionat (vinthundar) C.I.B.P
Ansökan om internationellt utställnings- och brukschampionat, dvs. dubbelchampionat, för vinthund görs på denna blankett. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen muoto- ja käyttövalionarvon hakemuslomake (vinttikoirat)
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä muoto- ja käyttövalionarvoa eli kaksoisvalion arvoa vinttikoiralle. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökan om internationellt utställnings- och brukschampionat (vinthundar) C.I.B.P.
Ansökan om internationellt utställnings- och brukschampionat, dvs. dubbelchampionat, för vinthund görs på denna blankett. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Beauty and Performance Champion title C.I.B.P. (Sighthounds)
Please use this form when applying for the International Beauty and Performance Champion title for a Sighthound. The title is a so-called double championship title. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om internationellt utställnings- och brukschampionat C.I.B.T
Ansökan om internationellt utställnings- och brukschampionat, dvs. dubbelchampionat görs på denna blankett. Blanketten används för alla raser med undantag av vinthundar, som har en egen blankett för ansökan om dubbelchampionat. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen muoto- ja käyttövalionarvon hakemuslomake
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä muoto- ja käyttövalionarvoa eli kaksoisvalion arvoa. Lomaketta käyttävät kaikki muut rodut paitsi vinttikoirat, joille on olemassa oma kaksoisvalion arvon hakemus. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökan om internationellt utställnings- och brukschampionat
Ansökan om internationellt utställnings- och brukschampionat, dvs. dubbelchampionat görs på denna blankett. Blanketten används för alla raser med undantag av vinthundar, som har en egen blankett för ansökan om dubbelchampionat. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Beauty and Working Champion title C.I.B.T.
Please use this form when applying for the International Beauty and Working Champion title, which is a so-called double championship title. This form is used for all breeds with the exception of Sighthounds, which have their own application form for double championship. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om ny utskrift av registreringsbevis
uppdaterad 8.1.2016
Uppdaterad 30.5.2018
Rekisteritodistuksen jäljennöspyyntö
Tällä lomakkeella voi hakea koiran rekisteritodistuksen jäljennöstä, jos alkuperäinen todistus on kadonnut. Lomake on päivitetty 8.1.2016. Allekirjoitettu hakemus toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse osoitteeseen Showlink - Rekisteröinnit/Registreringar, PL 20, 79101 Leppävirta.
Uppdaterad
Ansökan om ny utskrift av registreringsbevis
uppdaterad 8.1.2016
Uppdaterad
Downloadable file
Avtal om överlåtelse av avelsrätt (förklaring)
I detta formulär hittar du förklaringar till avtalet som träder i kraft den 1 april 2021.
Uppdaterad 5.7.2021
Sopimus jalostusoikeuden käytöstä (selite)
Tästä lomakkeesta löydät selitteet 1.4.2021 voimaan tulevalle sopimukselle jalostusoikeuden käytöstä.
Uppdaterad
Avtal om överlåtelse av avelsrätt (förklaring)
I detta formulär hittar du förklaringar till avtalet som träder i kraft den 1 april 2021.
Uppdaterad
Downloadable file
Bedömningskort för viltspårprov (MEJÄ)
Domaren, som bedömer hunden ute i terrängen, använder detta kort för att protokollföra och bedöma hundens arbete.
Uppdaterad 12.7.2018
Metsästyskoirien jäljestämiskokeen (MEJÄ) arvostelulomake
Koiraa maastossa arvosteleva tuomari käyttää tätä korttia koiran työskentelyn kirjaamiseen ja arviointiin.
Uppdaterad
Bedömningskort för viltspårprov (MEJÄ)
Domaren, som bedömer hunden ute i terrängen, använder detta kort för att protokollföra och bedöma hundens arbete.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Blankett för ansökan om internationellt utställningschampionat, C.I.B.
Ansökan om internationellt utställningschampionat för hund med arbetsmerit görs på denna blankett. Minst 2 CACIB krävs för internationellt utställningschampionat. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen muotovalionarvon hakemuslomake, CIB
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä muotovalionarvoa sellaisille koirille, joilla on käyttötulos. Kansainvälisen muotovalionarvoon vaaditaan vähintään 2 CACIBia.
Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Blankett för ansökan om internationellt utställningschampionat, C.I.B.
Ansökan om internationellt utställningschampionat för hund med arbetsmerit görs på denna blankett. Minst 2 CACIB krävs för internationellt utställningschampionat. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Beauty Champion title C.I.B.
Please use this form when applying for an International Beauty Champion title for a dog with working trial merits. A minimum of two CACIBs are required for the International Beauty Champion title. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Blankett för ansökan om internationellt utställningschampionat, C.I.B. och C.I.E.
Ansökan om internationellt utställningschampionat för hund som inte har arbetsmerit görs på denna blankett. Vid ansökan om internationellt utställningschampionat utan arbetsmerit krävs minst 4 CACIB. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen muotovalionarvon hakemuslomake, CIB & CIE
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä muotovalionarvoa sellaisille koirille, jolla ei ole käyttötulosta. Ilman käyttötulosta kansainvälisen muotovalionarvoon vaaditaan vähintään 4 CACIBia.
Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Blankett för ansökan om internationellt utställningschampionat, C.I.B. och C.I.E.
Ansökan om internationellt utställningschampionat för hund som inte har arbetsmerit görs på denna blankett. Vid ansökan om internationellt utställningschampionat utan arbetsmerit krävs minst 4 CACIB. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Beauty Champion title C.I.B. and C.I.E.
Please use this form when applying for an International Beauty Champion title for a dog without working trial merits. For dogs with no working trial merits, a minimum of four CACIBs are required for the International Beauty Champion title. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Blankett för ägaranmälan eller -byte
Med denna blankett kan du göra ägaranmälan eller -ägarbyte på din hund. Fyll i blanketten noggrant och posta den till adressen Finska Kennelklubben, Ägaranmälningar, PB 20, 79101 Leppävirta. Du kan också skanna den ifyllda blanketten och skicka den som bilaga till ett e-postmeddelande till rekisterointi@kennelliitto.fi. Vänligen se till att du undertecknar din anmälan. Du som är medlem i Finska Kennelklubben gör ägaranmälan eller -byte allra smidigast på Omakoira-tjänsten.
Uppdaterad 28.6.2019
Omistajailmoitus tai -muutos
Tällä lomakkeella voit tehdä koirallesi omistajailmoituksen tai -muutoksen. Postita huolellisesti täytetty lomake osoitteeseen Suomen Kennelliitto, Omistajailmoitukset, PL 20, 79101 Leppävirta tai lähetä lomake sähköpostin liitetiedostona skannattuna ja allekirjoitettuna osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi.
Kennelliiton jäsen tekee omistajailmoituksen tai -muutoksen kätevimmin Omakoira-palvelun kautta.
Uppdaterad
Ägaranmälan
Med denna blankett kan du göra ägaranmälan eller -ägarbyte på din hund. Fyll i blanketten noggrant och posta den till adressen Finska Kennelklubben, Ägaranmälningar, PB 20, 79101 Leppävirta. Du kan också skanna den ifyllda blanketten och skicka den som bilaga till ett e-postmeddelande till rekisterointi@kennelliitto.fi. Vänligen se till att du undertecknar din anmälan.
Du som är medlem i Finska Kennelklubben gör ägaranmälan eller -byte allra smidigast på Omakoira-tjänsten.
Uppdaterad
Ownership declaration or change of ownership
Use this form to make an ownership declaration or change of ownership for your dog. Mail the completed form to the Finnish Kennel Club, Omistajailmoitukset, PL 20, 79101 Leppävirta or send the form as an e-mail attachment scanned and signed to rekisterointi@kennelliitto.fi. Members of the Kennel Club can make the ownership declaration or change of ownership conveniently through the Omakoira service.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Certificate of Mating
Gäller från 4.2.2016. Kan användas vid parningar som äger rum utomlands.
Uppdaterad 30.5.2018
Certificate of mating
Lomaketta käytetään ulkomailla tapahtuneen astutuksen todistuksena sekä tästä astutuksesta syntyneen pentueen rekisteröinnissä. Lomake on voimassa 4.2.2016 alkaen.
Uppdaterad
Certificate of mating
Gäller från 4.2.2016. Kan användas vid parningar som äger rum utomlands.
Uppdaterad
Certificate of mating
Valid from 4.2.2016. To be used for matings that take place abroad.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Championatansökan
Ansökan om finskt utställnings- eller brukschampionat görs på denna blankett. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 7.4.2020
Kennelliiton valionarvon hakemuslomake
Tällä lomakkeella haetaa Suomen käyttö- tai muotovalion arvoa koiralle. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Blankett för ansökan om championat hos Finska Kennelklubben
Ansökan om finskt utställnings- eller brukschampionat görs på denna blankett. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
The Finnish Kennel Club’s Champion Title application form
Please use this form when applying for a Finnish Champion title for your dog. The form is used for applications for both Working and Show Champion titles. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Downloadable file
Finska Kennelklubbens uppdaterade direktiv om arrangemang av prov, tävlingar och tester
Direktiven är avsedda för arrangörer av prov, tävlingar och tester för att förhindra coronaviruspandemin från att spridas vid Kennelklubbens evenemang. Direktiven upphäver de som gavs 8.7.2020. Dirketiven gäller från 6.8.2020 och kan uppdateras vid behov.
Uppdaterad 11.8.2020
Finska Kennelklubbens uppdaterade direktiv om arrangemang av prov, tävlingar och tester
Direktiven är avsedda för arrangörer av prov, tävlingar och tester för att förhindra coronaviruspandemin från att spridas vid Kennelklubbens evenemang. Direktiven upphäver de som gavs 8.7.2020. Dirketiven gäller från 6.8.2020 och kan uppdateras vid behov.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Registrering av importerad hund
Uppdaterad 11.4.2022.
Uppdaterad 11.4.2022
Tuontikoiran rekisteröinti
Tällä lomakkeella pyydetään rekisteröimään tuontikoira Suomen Kennelliiton rekisteriin. Allekirjoitetun lomakkeen mukaan liitetään koiran alkuperäinen rekisteröintitodistus. Lomake lähetetään osoitteeseen Showlink - Tuontikoirien rekisteröinti/Registrering av importhund, PL 20, FI-79101 Leppävirta.
Uppdaterad
Registrering av importerad hund
Uppdaterad 11.4.2022.
Uppdaterad
Downloadable file
Skogskort för älgprov (HIRV)
Domaren, som bedömer hunden ute i terrängen, använder detta kort för att protokollföra och bedöma hundens arbete i skogen.
Uppdaterad 6.4.2020
Hirvenhaukkukokeen (HIRV) arvostelulomake
Koiraa maastossa arvosteleva tuomari käyttää tätä korttia koiran työskentelyn kirjaamiseen ja arviointiin.
Uppdaterad
Skogskort för älgprov (HIRV)
Domaren, som bedömer hunden ute i terrängen, använder detta kort för att protokollföra och bedöma hundens arbete i skogen.
Uppdaterad
« ... 1 2 3 4 ... »