Blanketter

Alla teman
 • Alla teman
 • Kaikille roduille suunnatut kokeet ja kilpailut
 • Koiran hankinta
 • Koiran terveys
 • Koirankasvatus
 • Koiranäyttelyt
 • Rodunomaiset kokeet ja kilpailut
Alla målgrupper
 • Alla målgrupper
 • För hundköpare
 • För hundägare
 • För medlemsföreningar
 • För uppfödare
 • För veterinärer
Sökfunktionen har uppdaterats, läs mer om ändringarna

Blanketter För uppfödare

The form can be filled and saved
Blankett för ägaranmälan eller -byte
Med denna blankett kan du göra ägaranmälan eller -ägarbyte på din hund. Fyll i blanketten noggrant och posta den till adressen Finska Kennelklubben, Ägaranmälningar, PB 20, 79101 Leppävirta. Du kan också skanna den ifyllda blanketten och skicka den som bilaga till ett e-postmeddelande till rekisterointi@kennelliitto.fi. Vänligen se till att du undertecknar din anmälan. Du som är medlem i Finska Kennelklubben gör ägaranmälan eller -byte allra smidigast på Omakoira-tjänsten.
Uppdaterad 28.6.2019
Omistajailmoitus tai -muutos
Tällä lomakkeella voit tehdä koirallesi omistajailmoituksen tai -muutoksen. Postita huolellisesti täytetty lomake osoitteeseen Suomen Kennelliitto, Omistajailmoitukset, PL 20, 79101 Leppävirta tai lähetä lomake sähköpostin liitetiedostona skannattuna ja allekirjoitettuna osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi.
Kennelliiton jäsen tekee omistajailmoituksen tai -muutoksen kätevimmin Omakoira-palvelun kautta.
Uppdaterad
Ägaranmälan
Med denna blankett kan du göra ägaranmälan eller -ägarbyte på din hund. Fyll i blanketten noggrant och posta den till adressen Finska Kennelklubben, Ägaranmälningar, PB 20, 79101 Leppävirta. Du kan också skanna den ifyllda blanketten och skicka den som bilaga till ett e-postmeddelande till rekisterointi@kennelliitto.fi. Vänligen se till att du undertecknar din anmälan.
Du som är medlem i Finska Kennelklubben gör ägaranmälan eller -byte allra smidigast på Omakoira-tjänsten.
Uppdaterad
Ownership declaration or change of ownership
Use this form to make an ownership declaration or change of ownership for your dog. Mail the completed form to the Finnish Kennel Club, Omistajailmoitukset, PL 20, 79101 Leppävirta or send the form as an e-mail attachment scanned and signed to rekisterointi@kennelliitto.fi. Members of the Kennel Club can make the ownership declaration or change of ownership conveniently through the Omakoira service.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om ny utskrift av registreringsbevis
uppdaterad 8.1.2016
Uppdaterad 30.5.2018
Rekisteritodistuksen jäljennöspyyntö
Tällä lomakkeella voi hakea koiran rekisteritodistuksen jäljennöstä, jos alkuperäinen todistus on kadonnut. Lomake on päivitetty 8.1.2016. Allekirjoitettu hakemus toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse osoitteeseen Showlink - Rekisteröinnit/Registreringar, PL 20, 79101 Leppävirta.
Uppdaterad
Ansökan om ny utskrift av registreringsbevis
uppdaterad 8.1.2016
Uppdaterad
Downloadable file
Avtal om överlåtelse av avelsrätt (förklaring)
I detta formulär hittar du förklaringar till avtalet som träder i kraft den 1 april 2021.
Uppdaterad 5.7.2021
Sopimus jalostusoikeuden käytöstä (selite)
Tästä lomakkeesta löydät selitteet 1.4.2021 voimaan tulevalle sopimukselle jalostusoikeuden käytöstä.
Uppdaterad
Avtal om överlåtelse av avelsrätt (förklaring)
I detta formulär hittar du förklaringar till avtalet som träder i kraft den 1 april 2021.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Championatansökan
Ansökan om finskt utställnings- eller brukschampionat görs på denna blankett. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 7.4.2020
Kennelliiton valionarvon hakemuslomake
Tällä lomakkeella haetaa Suomen käyttö- tai muotovalion arvoa koiralle. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Blankett för ansökan om championat hos Finska Kennelklubben
Ansökan om finskt utställnings- eller brukschampionat görs på denna blankett. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
The Finnish Kennel Club’s Champion Title application form
Please use this form when applying for a Finnish Champion title for your dog. The form is used for applications for both Working and Show Champion titles. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Certificate of Mating
Gäller från 4.2.2016. Kan användas vid parningar som äger rum utomlands.
Uppdaterad 30.5.2018
Certificate of mating
Lomaketta käytetään ulkomailla tapahtuneen astutuksen todistuksena sekä tästä astutuksesta syntyneen pentueen rekisteröinnissä. Lomake on voimassa 4.2.2016 alkaen.
Uppdaterad
Certificate of mating
Gäller från 4.2.2016. Kan användas vid parningar som äger rum utomlands.
Uppdaterad
Certificate of mating
Valid from 4.2.2016. To be used for matings that take place abroad.
Uppdaterad
Downloadable file
Laboklins remiss för DNA-profilering
Används vid beställning av DNA-profil för hund.
Uppdaterad 21.6.2021
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun koiralle tehdään polveutumismääritys Laboklinin laboratoriossa.
Uppdaterad
Laboklins remiss för DNA-profilering
Används vid beställning av DNA-profil för hund.
Uppdaterad
Request to Laboklin for DNA Profiling
Use this form when placing an order to Laboklin for DNA profiling.
Uppdaterad
Downloadable file
Laboklins remiss för härstamningsundersökning
Denna remiss används bid beställning av härstamningsanalys för valpkull hos Laboklin.
Uppdaterad 2.7.2021
Laboklinin lähete pentueen DNA-polveutumismääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään, kun pentueelle halutaan tilata DNA-polveutumismääritys Laboklinin laboratoriosta.
Uppdaterad
Laboklins remiss till valpkullens härstamningsanalys
Denna remiss används bid beställning av härstamningsanalys för valpkull hos Laboklin.
Uppdaterad
Submission form to Laboklin for Parentage analysis
Use this form when placing an order for litter parentage analysis to Laboklin.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Registrering av importerad hund
Uppdaterad 20.4.2016
Uppdaterad 30.5.2018
Tuontikoiran rekisteröinti
Tällä lomakkeella pyydetään rekisteröimään tuontikoita Suomen Kennelliiton rekisteriin. Allekirjoitetun lomakkeen mukaan liitetään koiran alkuperäinen rekisteröintitodistus. Lomake lähetetään osoitteeseen Showlink - Tuontikoirien rekisteröinti/Registrering av importhund, PL 20, FI-79101 Leppävirta.
Uppdaterad
Registrering av importerad hund
Uppdaterad 20.4.2016
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Tilläggsvillkor till fodervärdsavtal för hane
I kraft fr.o.m. 4.2.2016.
Uppdaterad 30.5.2018
Lisäehdot sopimukseen uroksen sijoittamisesta
Tähän lomakkeeseen kirjataan ne lisäehdot, joilla uros sijoitetaan toiselle haltijalle. Lomaketta voi käyttää 31.12.2020 saakka.
Uppdaterad
Tilläggsvillkor till fodervärdsavtal för hane
I kraft fr.o.m. 4.2.2016.
Uppdaterad
Additional terms to the fosterer agreement for a dog
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Uppfödarförbindelse
Träder i kraft 1.1.2011
Uppdaterad 30.5.2018
Kasvattajasitoumus
Tällä lomakkeella kasvattaja sitoutuu noudattamaan kasvatustyössään Suomen Kennelliiton määrittämiä periaatteita, jotka ovat samalla edellytys kennelnimen saamiseksi. Kasvattajasitoutumus on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa ja se on voimassa 1.1.2011 alkaen.
Uppdaterad
Uppfödarförbindelse
Träder i kraft 1.1.2011
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Valpkullsanmälan
I kraft fr.o.m. 1.1.2009, uppdaterad 27.1.2017.
Uppdaterad 30.5.2018
Pentueilmoitus
Tällä lomakkeella koirankasvattaja ilmoittaa Kennelliittoon syntyneestä pentueesta, jonka hän haluaa rekisteröitäväksi Kennelliittoon. Pentueen rekisteröinnin voi aloittaa Omakoira-palvelussa. Lomake on päivitetty päivitetty 27.1.2017. Allekirjoitettu lomake lähetetään sähköisesti osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.
Uppdaterad
Valpkullsanmälan
I kraft fr.o.m. 1.1.2009, uppdaterad 27.1.2017.
Uppdaterad
Litter registration application
Valid from 1.1.2009, updated 27.1.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
Vuolasvirta-prisets ansökningsblankett
Blankett för ansökning av Vuolasvirta-priset, som är Finska Kennelklubbens högsta uitmärkelse för meriterade hunduppfödare.
Uppdaterad 13.8.2019
Vuolasvirta-palkinnon anomislomake
Tällä lomakkeella anotaan ansioituneille koirakasvattajille myönnettävää Lauri Vuolasvirta -palkintoa. Allekirjoitetun anomuksen liitteenä tulee on kennelneuvojan käyntiraportti, joka ei saa olla palkinnon anomishetkellä vuotta vanhempi.
Uppdaterad
Vuolasvirta-prisets ansökningsblankett
Blankett för ansökning av Vuolasvirta-priset, som är Finska Kennelklubbens högsta uitmärkelse för meriterade hunduppfödare.
Uppdaterad
« ... 1 2 3 4 ... »