Blanketter

Alla teman
  • Alla teman
  • Koiran terveys
Alla målgrupper
  • Alla målgrupper
  • För hundköpare
  • För hundägare
  • För medlemsföreningar
  • För uppfödare
  • För veterinärer
Sökfunktionen har uppdaterats, läs mer om ändringarna

Blanketter För veterinärer

Downloadable file
Laboklins remiss för DNA-profilering
Används vid beställning av DNA-profil för hund.
Uppdaterad 7.4.2020
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun koiralle tehdään polveutumismääritys Laboklinin laboratoriossa.
Uppdaterad
Laboklins remiss för DNA-profilering
Används vid beställning av DNA-profil för hund.
Uppdaterad
Request to Laboklin for DNA Profiling
Use this form when placing an order to Laboklin for DNA profiling.
Uppdaterad
Downloadable file
Laboklins remiss för härstamningsundersökning
Denna remiss används bid beställning av härstamningsanalys för valpkull hos Laboklin.
Uppdaterad 7.4.2020
Laboklinin lähete pentueen DNA-polveutumismääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään, kun pentueelle halutaan tilata DNA-polveutumismääritys Laboklinin laboratoriosta.
Uppdaterad
Laboklins remiss till valpkullens härstamningsanalys
Denna remiss används bid beställning av härstamningsanalys för valpkull hos Laboklin.
Uppdaterad
Submission form to Laboklin for Parentage analysis
Use this form when placing an order for litter parentage analysis to Laboklin.
Uppdaterad