Blanketter

Alla teman
 • Alla teman
 • Prov och tävlingar för alla raser
 • Kompis- och läshundsverksamhet
 • Att skaffa hund
 • Hundavel
 • Hunduppfödning
 • Hundutställningar
 • Hundens hälsa
 • Jaktprov
 • Rasspecifika prov och tävlingar
 • Ungdomsverksamhet
 • Kommittéer samt personer i förtroendeuppdrag
 • Instruktioner för Omakoira-tjänsten
 • Andra regler och direktiv/blanketter
Alla målgrupper
 • Alla målgrupper
 • För hundägare
 • För medlemsföreningar
 • För uppfödare
Sökfunktionen har uppdaterats, läs mer om ändringarna
Filtrera


Hundutställningar

The form can be filled and saved
Ansökan om att omvandla reserv Nordic Show certifikat till Nordic Show certifikat
Med denna blankett kan hundägaren ansöka om att reserv Nordic Show-certifikat omvandlas till Nordic Show-certifikat. Ansökan kan göras om ägaren till hunden som tilldelats Nordic Show-certifikatet meddelar att hunden inte behöver certifikatet. Den ifyllda blanketten skickas som e-postbilaga till cacib@kennelliitto.fi
Uppdaterad 8.9.2023
Anomuslomake NORD-varasertin muuttamiseksi NORD-sertiksi
Tällä lomakkeella koiranomistaja voi anoa Nord-varasertin muuttamista Nord-sertiksi. Näin voi tehdä jos näyttelyssä Nord-sertin saaneen koiran omistaja ilmoittaa, ettei kyseinen koira tarvitse Nord-sertiä. Täytetty lomake lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen cacib@kennelliitto.fi
Uppdaterad
Ansökan om att omvandla reserv Nordic Show certifikat till Nordic Show certifikat
Med denna blankett kan hundägaren ansöka om att reserv Nordic Show-certifikat omvandlas till Nordic Show-certifikat. Ansökan kan göras om ägaren till hunden som tilldelats Nordic Show-certifikatet meddelar att hunden inte behöver certifikatet. Den ifyllda blanketten skickas som e-postbilaga till cacib@kennelliitto.fi
Uppdaterad
Application form to turn a reserve Nordic Show Certificate to a Nordic Show Certificate
A dog owner can request that a reserve Nordic Show Certificate is changed to a Nordic Show Certificate by using this form. The request can be made if the owner of the dog awarded with a Nordic Show Certificate announces that his or her dog does not need the Nordic Show Certificate. The form is sent to cacib@kennelliitto.fi
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om att omvandla reserv-CACIB till CACIB
Med denna blankett kan hundägaren ansöka om att reserv-CACIB omvandlas till CACIB. Ansökan kan göras om ägaren till hunden som tilldelats CACIB meddelar att hunden inte behöver CACIB.
Uppdaterad 15.5.2019
Anomuslomake Vara-CACIBin muuttamiseksi CACIBiksi
Tällä lomakkeella koiranomistaja voi anoa Vara-CACIBin muuttamista CACIBiksi. Näin voidaan tehdä, jos näyttelyssä CACIBin saaneen koiran omistaja ilmoittaa, ettei kyseinen koira tarvitse CACIBia.
Uppdaterad
Ansökan om att omvandla reserv-CACIB till CACIB
Med denna blankett kan hundägaren ansöka om att reserv-CACIB omvandlas till CACIB. Ansökan kan göras om ägaren till hunden som tilldelats CACIB meddelar att hunden inte behöver CACIB.
Uppdaterad
Application form to turn a reserve CACIB to a CACIB
A dog owner can request that a reserve CACIB is changed to a CACIB by using this form. The request can be made if the owner of the dog awarded with a CACIB announces that his or her dog does not need the CACIB.
Uppdaterad
Downloadable file
Ansökan om internationellt junior- eller veteranchampionat
Detta formulär används för att ansöka om ett internationellt junior- eller veteranchampionat. Den ifyllda blanketten kan skickas antingen per post till Showlink, Box 20,79101 Leppävirta, Finland eller per e-post till valiot@kennelliitto.fi. Kopior av CACIB-J- eller CACIB-V-kort samt därtill kopior av kritiker (om tillgängliga) bör bifogas till ansökan. Versionen är uppdaterad på webbplatsen den 19.10.2023.
Uppdaterad 19.10.2023
Kansainvälinen juniori- ja veteraanimuotovalioanomus
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä juniori- tai veteraanimuotovalionarvoa. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi. Kopiot CACIB-J- tai CACIB-V-korteista ja lisäksi kopiot arvosteluista (mikäli saatavilla) tulee liittää anomukseen.
Tämä versio on päivitetty verkkosivuille 19.10.2023.
Uppdaterad
Ansökan om internationellt junior- eller veteranchampionat
Detta formulär används för att ansöka om ett internationellt junior- eller veteranchampionat. Den ifyllda blanketten kan skickas antingen per post till Showlink, Box 20,79101 Leppävirta, Finland eller per e-post till valiot@kennelliitto.fi. Kopior av CACIB-J- eller CACIB-V-kort samt därtill kopior av kritiker (om tillgängliga) bör bifogas till ansökan. Versionen är uppdaterad på webbplatsen den 19.10.2023.
Uppdaterad
International Junior and Veteran Champion title application
This form is used to apply for an international junior or veteran champion title. The filled form can be sent by mail to Showlink, PO Box 20,79101 Leppävirta, Finland or by email to valiot@kennelliitto.fi. Copies of CACIB-J or CACIB-V cards as well as copies of critiques (if critiques are available) must be attached to the application. The version is updated on the website on 19.10.2023.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om internationellt utställnings- och brukschampionat (vinthundar) C.I.B.P
Ansökan om internationellt utställnings- och brukschampionat, dvs. dubbelchampionat, för vinthund görs på denna blankett. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen muoto- ja käyttövalionarvon hakemuslomake (vinttikoirat)
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä muoto- ja käyttövalionarvoa eli kaksoisvalion arvoa vinttikoiralle. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökan om internationellt utställnings- och brukschampionat (vinthundar) C.I.B.P.
Ansökan om internationellt utställnings- och brukschampionat, dvs. dubbelchampionat, för vinthund görs på denna blankett. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Beauty and Performance Champion title C.I.B.P. (Sighthounds)
Please use this form when applying for the International Beauty and Performance Champion title for a Sighthound. The title is a so-called double championship title. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Ansökan om internationellt utställnings- och brukschampionat C.I.B.T
Ansökan om internationellt utställnings- och brukschampionat, dvs. dubbelchampionat görs på denna blankett. Blanketten används för alla raser med undantag av vinthundar, som har en egen blankett för ansökan om dubbelchampionat. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen muoto- ja käyttövalionarvon hakemuslomake
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä muoto- ja käyttövalionarvoa eli kaksoisvalion arvoa. Lomaketta käyttävät kaikki muut rodut paitsi vinttikoirat, joille on olemassa oma kaksoisvalion arvon hakemus. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Ansökan om internationellt utställnings- och brukschampionat
Ansökan om internationellt utställnings- och brukschampionat, dvs. dubbelchampionat görs på denna blankett. Blanketten används för alla raser med undantag av vinthundar, som har en egen blankett för ansökan om dubbelchampionat. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Beauty and Working Champion title C.I.B.T.
Please use this form when applying for the International Beauty and Working Champion title, which is a so-called double championship title. This form is used for all breeds with the exception of Sighthounds, which have their own application form for double championship. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Blankett för ansökan om internationellt utställningschampionat, C.I.B.
Ansökan om internationellt utställningschampionat för hund med arbetsmerit görs på denna blankett. Minst 2 CACIB krävs för internationellt utställningschampionat. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen muotovalionarvon hakemuslomake, CIB
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä muotovalionarvoa sellaisille koirille, joilla on käyttötulos. Kansainvälisen muotovalionarvoon vaaditaan vähintään 2 CACIBia.
Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Blankett för ansökan om internationellt utställningschampionat, C.I.B.
Ansökan om internationellt utställningschampionat för hund med arbetsmerit görs på denna blankett. Minst 2 CACIB krävs för internationellt utställningschampionat. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Beauty Champion title C.I.B.
Please use this form when applying for an International Beauty Champion title for a dog with working trial merits. A minimum of two CACIBs are required for the International Beauty Champion title. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Blankett för ansökan om internationellt utställningschampionat, C.I.B. och C.I.E.
Ansökan om internationellt utställningschampionat för hund som inte har arbetsmerit görs på denna blankett. Vid ansökan om internationellt utställningschampionat utan arbetsmerit krävs minst 4 CACIB. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 18.1.2019
Kansainvälisen muotovalionarvon hakemuslomake, CIB & CIE
Tällä lomakkeella haetaan kansainvälistä muotovalionarvoa sellaisille koirille, jolla ei ole käyttötulosta. Ilman käyttötulosta kansainvälisen muotovalionarvoon vaaditaan vähintään 4 CACIBia.
Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Blankett för ansökan om internationellt utställningschampionat, C.I.B. och C.I.E.
Ansökan om internationellt utställningschampionat för hund som inte har arbetsmerit görs på denna blankett. Vid ansökan om internationellt utställningschampionat utan arbetsmerit krävs minst 4 CACIB. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Application form for the International Beauty Champion title C.I.B. and C.I.E.
Please use this form when applying for an International Beauty Champion title for a dog without working trial merits. For dogs with no working trial merits, a minimum of four CACIBs are required for the International Beauty Champion title. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi. If your place of residence is not in Finland, please send the form to the national kennel club in your country.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Blankett för bedömning av exteriördomarens elevtjänstgöring
Blankett som används vid bedömning av domarelevens elevtjänstgöring.
Uppdaterad 7.2.2019
Harjoitusarvostelukaavake 2018
Tuomariharjoittelijan työskentelyn arvioinnissa käytettävä kaavake.
Uppdaterad
Blankett för bedömning av exteriördomarens elevtjänstgöring
Blankett som används vid bedömning av domarelevens elevtjänstgöring.
Uppdaterad
Trainee judge evaluation form
This form is used when making an evaluation of a trainee judge's work.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Championatansökan
Ansökan om finskt utställnings- eller brukschampionat görs på denna blankett. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 7.4.2020
Kennelliiton valionarvon hakemuslomake
Tällä lomakkeella haetaan Suomen käyttö- tai muotovalion arvoa koiralle. Täytetty lomake lähetetään joko postitse osoitteeseen Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai sähköpostitse osoitteeseen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Blankett för ansökan om championat hos Finska Kennelklubben
Ansökan om finskt utställnings- eller brukschampionat görs på denna blankett. Den ifyllda blanketten skickas antingen per post till Showlink, PB 20, 79101 Leppävirta, eller per e-post till adressen valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
The Finnish Kennel Club’s Champion Title application form
Please use this form when applying for a Finnish Champion title for your dog. The form is used for applications for both Working and Show Champion titles. Fill out the form and mail it to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or email it to valiot@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Downloadable file
Dispensansökan för ciklosporinbehandling
Blankett dör dispensansökan för ciklosporinbehandling. Dispensansökan skickas till adressen: Suomen Kennelliitto c/o Showlinki Oy PL 20, 79101 Leppävirta.
Uppdaterad 23.11.2023
Poikkeuslupahakemus siklosporiinilla lääkityn koiran osallistumiselle koiratapahtumiin
Tätä lomaketta käytetään, kun haetaan poikkeuslupaa iho- tai silmäsairauden takia siklosporiinilääkitystä tarvitsevan koiran osallistumiselle koirapahtumiin ja koiran siirtämiseksi EJ-rekisteriin. Hakemuksen liitetään mukaan koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Hakemus lähetetään osoitteeseen: Suomen Kennelliitto c/o Showlinki Oy PL 20, 79101 Leppävirta.
Uppdaterad
Dispensansökan för ciklosporinbehandling
Blankett dör dispensansökan för ciklosporinbehandling. Dispensansökan skickas till adressen: Suomen Kennelliitto c/o Showlinki Oy PL 20, 79101 Leppävirta.
Uppdaterad
Downloadable file
Dispensansökan för fenylpropanolaminbehandling
Blankett för dispensansökan för fenylpropanolaminbehandling. Undertecknade skickas till adressen Kennelliittopalvelut, Showlink Oy PL 20, 79101 Leppävirta eller elektroniskt inskannad till adressen adpoikkeusluvat@kennelliitto.fi.
Uppdaterad 23.11.2023
Poikkeuslupahakemus fenyylipropanoliamiinilla lääkityn koiran osallistumiselle koiratapahtumiin
Tätä lomaketta käytetään, kun haetaan poikkeuslupaa virtsankarkailun takia fenyylipropanoliamiinilääkitystä tarvitsevan steriloidun koiran osallistumiselle koiratapahtumiin. Allekirjoitettu lomake lähetetään osoitteeseen Kennelliittopalvelut, Showlink Oy PL 20, 79101 Leppävirta tai skannattuna osoitteeseen adpoikkeusluvat@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
Dispensansökan för fenylpropanolaminbehandling
Blankett för dispensansökan för fenylpropanolaminbehandling. Undertecknade skickas till adressen Kennelliittopalvelut, Showlink Oy PL 20, 79101 Leppävirta eller elektroniskt inskannad till adressen adpoikkeusluvat@kennelliitto.fi.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Dispensansökan för hypotyreosbehandling
Blankett för dispensansökan för hyptyreosbehandling. Dispensansökan skickas till adresssen: Suomen Kennelliitto c/o Showlink Oy , 79101 Leppävirta.
Uppdaterad 23.11.2023
Poikkeuslupahakemus kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavan koiran osallistumiselle koiratapahtumiin
Tätä lomaketta käytetään, kun haetaan poikkeuslupaa kilpirauhasen vajaatoiminnan lääkitystä tarvitsevan koiran osallistumiselle koirataphtumiin ja koiran siirtämiseksi EJ-rekisteriin. Hakemuksen lisäksi mukaan liitetään koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Hakemus lähetetään osoitteeseen: Suomen Kennelliitto c/o Showlink Oy , 79101 Leppävirta.
Uppdaterad
Dispensansökan för hypotyreosbehandling
Blankett för dispensansökan för hyptyreosbehandling. Dispensansökan skickas till adresssen: Suomen Kennelliitto c/o Showlink Oy , 79101 Leppävirta.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Dispensansökan för oklacitinib- eller lokivetmabbehandling
Blankett för dispensansökan för oklacitinib- eller lokivetmabbehandling. Dispensansökan skickas till adressen: Suomen Kennelliitto c/o Showlinki Oy PL 20, 79101 Leppävirta.
Uppdaterad 23.11.2023
Poikkeuslupahakemus atopian takia oklasitinibi- tai lokivetmabilääkitystä tarvitsevan koiran osallistumiselle koiratapahtumiin ja koiran siirtämiseksi EJ-rekisteriin
Tätä lomaketta käytetään, kun haetaan poikkeuslupaa atopian takia oklasitinibi- tai lokivetmabilääkitystä tarvitsevan koiran osallistumiselle koiratapahtumiin ja koiran siirtämiseksi EJ-rekisteriin. Hakemuksen liitetään mukaan koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Hakemus lähetetään osoitteeseen: Suomen Kennelliitto c/o Showlinki Oy PL 20, 79101 Leppävirta.
Uppdaterad
Dispensansökan för oklacitinib- eller lokivetmabbehandling
Blankett för dispensansökan för oklacitinib- eller lokivetmabbehandling. Dispensansökan skickas till adressen: Suomen Kennelliitto c/o Showlinki Oy PL 20, 79101 Leppävirta.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Domarinbjudan
Blanketten används då en exteriördomare bjuds in för att tjänstgöra som domare på en hundutställning.
Uppdaterad 26.9.2019
Tuomarin kutsumislomake
Tällä lomakkeella kutsutaan ulkomuototuomari arvostelemaan koirannäyttelyyn.
Uppdaterad
Blankett för inbjudning av domare
Blanketten används då en exteriördomare bjuds in för att tjänstgöra som domare på en hundutställning.
Uppdaterad
Judging invitation
This form is used when issuing an invitation for a judge to officiate at a dog show.
Uppdaterad
Downloadable file
Finska Kennelklubbens uppdaterade direktiv om arrangemang av prov, tävlingar och tester
Direktiven är avsedda för arrangörer av prov, tävlingar och tester för att förhindra coronaviruspandemin från att spridas vid Kennelklubbens evenemang. Direktiven upphäver de som gavs 8.7.2020. Dirketiven gäller från 6.8.2020 och kan uppdateras vid behov.
Uppdaterad 11.8.2020
Finska Kennelklubbens uppdaterade direktiv om arrangemang av prov, tävlingar och tester
Direktiven är avsedda för arrangörer av prov, tävlingar och tester för att förhindra coronaviruspandemin från att spridas vid Kennelklubbens evenemang. Direktiven upphäver de som gavs 8.7.2020. Dirketiven gäller från 6.8.2020 och kan uppdateras vid behov.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Inbjudan till överdomare
Denna blankett används då en överdomare bjuds till prov eller tävling till bedömningsuppdrag.
Uppdaterad 30.5.2018
Ylituomarin kutsumislomake
Tällä lomakkeella kutsutaan ylituomari töihin kokeeseen tai kilpailuun.
Uppdaterad
Inbjudan till överdomare
Denna blankett används då en överdomare bjuds till prov eller tävling till bedömningsuppdrag.
Uppdaterad
« ... 1 2 ... »