Godtagbara tester och publicering av resultat

Undersökningar som Kennelklubben godkänner bör testa direkt den genmutation som orsakar sjukdomen eller egenskapen (ett undantag är dock den redan tidigare godkända markörtesten som påvisar koppartoxikos). Testet måste grunda sig på resultat som presenterats i en vetenskaplig publikation och ska dessutom testa en sjukdom som är av betydelse för respektive ras.  Undersökningarna godkänns en i taget. Därför sparas exempelvis bara de officiellt godkända delarna av MyDogDNA-testet som erbjuds av Genoscoper Oy.

I Kennelklubbens databas har redan tidigare sparats DNA-resultat för härstamningsundersökningar och koppartoxikosutlåtanden för bedlington terriers.  Elektronisk registrering av DNA-testresultat via Omakoira-tjänsten inleddes den 15 februari 2017 för sjukdomar som anges i tabellen nedan och för de raser för vilka DNA-testet har godkänts hos Kennelklubben. För en del av dessa raser är ett gentestresultat dessutom ett villkor för registrering av avkomma.

Sjukdom/egenskap

Raser

Samarbetslaboratorier som gör analyser

cerebellär ataxi (NCL-A) amerikansk staffordshire terrier Laboklin, Movet,
Genoscoper

familiar nefropati (FN)

cockerspaniel

Laboklin, Movet,
Genoscoper

tidig (juvenil) katarakt (HSF4)

bostonterrier

Laboklin, Movet

neuronal ceroid lipofuscinosis (NCL)

engelsk setter

Laboklin, Movet,
Genoscoper

primär linsluxation (PLL)

parson russell terrier

Laboklin, Movet,
Genoscoper

progressiv retinal atrofi (prcd-PRA)

nova scotia duck tolling retriever, pudlar

Laboklin, Movet, Genoscoper

progressiv retinal atrofi (rcd4-PRA)

engelsk setter

Laboklin, Movet

pyruvate dehydrogenase phosphatase (PDP1)

clumber spaniel

Laboklin, Movet,
Genoscoper

stubbsvanshet

australian shepherd
australian stumpy tail cattle dog
boxer
braque du bourbonnais
terrier brasileiro
breton

entlebucher sennenhund
spansk vattenhund                                      
jack russell terrier
karelsk björnhund

hrvatski ovca
västgötaspets
mudi
polski owczarek nizinny

Laboklin, Movet,
Genoscoper

shar pei autoinflammatorisk sjukdom, SPAID

*testresultat registreras undantagsvis på Showlink, ägaren kan inte göra en elektronisk remiss
Resultatet skickas för registrering till rekisterointi@kennelliitto.fi

shar pei

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Resultat från DNA-tester som gjorts elektroniskt via Omakoira-tjänsten sparas för alla testade hundar av i tabellen nämnda raser.  Testresultat på papper från andra laboratorier som är godkända för respektive raser sparas också, men endast i samband med valpkullsregistrering och förutsatt att DNA-testresultatet är ett villkor för registrering.  Från de resultat som sänds in på papper ska framgå datum för provtagning, att provet har tagits av en godkänd provtagare och att hundens id-märkning har granskats i samband med provtagning. 

Godkända laboratorier

Kennelklubben har ingått avtal med laboratorierna Genoscoper Oy, Laboklin GmbH & Co. KG och Movet Oy. Kennelklubben godkänner endast sådana härstamningsundersökningar som gjorts av dessa laboratorier. I avtalet ingår principer om bl.a. sändning av resultat, standarder som följs vid undersökningarna samt principer om att lämna ut uppgifter.  Laboratoriet får i sin verksamhet använda benämningen ”Laboratorium som godkänts av Finska Kennelklubben”.

Huruvida laboratoriet godkänns för enskilda resultat avgörs i samband med registrering av resultatet.

Provtagning

Officiella DNA-prov kan tas av:

  • Veterinärer
  • Kennelkonsulter och distriktsutbildare med behörighet att ta DNA-prov (endast kindcells- och hårprov)
  • Representanter för laboratorier godkända av Kennelklubben (blodprov under övervakning av en veterinär)

Kontaktuppgifter till Kennelklubbens provtagare hittar du här.

Laboratorierna fastställer vilket slags prov (blodprov, cellprov från kinden eller hårprov) som används för undersökningarna.

Hur ska en specialklubb ansöka om att få officiell status för DNA-test?

Koira katsoo sivulle koiranäyttelyssä
Kuva: Jukka Pätynen

Undersökningarna godkänns som officiella av Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté efter förslag av DNA-arbetsgruppen.  Ansökan som sänds till Kennelklubben ska i mån av möjlighet innehålla följande uppgifter:

  • Kort utredning av sjukdomen eller egenskapen som undersöks samt dess nedärvningsmönster
  • Laboratorier som företar undersökningar
  • Vetenskaplig publikation på vilket undersökningen grundar sig på
  • I vilken mån sjukdomen eller egenskapen förekommer i rasen
  • Uppgift om specialklubben tidigare har samlat resultat av gjorda DNA-tester till sin egen databas

Registreras resultatet ”frisk enligt härstamning”?

När ingendera föräldern har den mutation som undersöks (med andra ord, när båda föräldrarna är genetiskt friska), kan mutationen inte heller gå i arv till valparna. Uppgift om genetisk sundhet kan antecknas för valparna även utan DNA-undersökning, förutsatt att valpkullens härstamning är verifierad och bägge föräldrarna har resultatet ”frisk” avseende den undersökta egenskapen. Detsamma gäller också de följande generationerna.

Direktiv och blanketter för DNA-undersökningar

Direktiv och instruktioner

Downloadable file
DNA-instruktion
I instruktionen redogörs för provtagning till gentester och hur resultat från dessa sparas i Kennelklubbens databas. Direktiven gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad 24.2.2020
DNA-ohje
Ohjeessa kerrotaan, miten koiralta otetaan geenitesti, ja miten sen tulokset tallennetaan Kennelliiton tietokantaan. Ohje on voimassa 1.1.2017 alkaen.
Uppdaterad
DNA-instruktion
I instruktionen redogörs för provtagning till gentester och hur resultat från dessa sparas i Kennelklubbens databas. Direktiven gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om provtagning för DNA-analys
I direktiven redogörs för tagning av kindcells-, blod-, spermie- eller hårprov för DNA-analys, lagring av provet och sändning till laboratoriet för analys. Direktiven gäller från och med 1.1.2017.
Uppdaterad 2.12.2019
Näytteenotto-ohje DNA-määritystä varten
Ohjeessa kerrotaan, miten koirasta otetaan DNA-näyte poskisolu-, veri-, sperma- tai karvanäytteenä, miten näyte varatoidaan ja miten se lähetetään laboratorioon tutkittavaksi. Ohje on voimassa 1.1.2017 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om provtagning för DNA-analys
I direktiven redogörs för tagning av kindcells-, blod-, spermie- eller hårprov för DNA-analys, lagring av provet och sändning till laboratoriet för analys. Direktiven gäller från och med 1.1.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
NKU:s ställningstagande och policy om användning av gentester i hundavel
Information och ställningstagande från Nordiska Kennelunionens vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande gentester och hundavel.
Uppdaterad 30.5.2018
PKU:n tieteellisen toimikunnan linjauksia geenitesteihin liittyen
Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellisen toimikunnan 1.7.2015 kirjaamia huomioita ja linjauksia koirien geenitestaukseen liittyen.
Uppdaterad
NKU:s ställningstagande och policy om användning av gentester i hundavel
Information och ställningstagande från Nordiska Kennelunionens vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande gentester och hundavel.
Uppdaterad
NKU Scientific Committees policy regarding genetic tests
Information and policy from the Scientific Committee of the Nordic Kennel Union (NKU/VK) regarding the use of genetic tests in dog breeding.
Uppdaterad

Blanketter

Downloadable file
Laboklins remiss för härstamningsundersökning
Denna remiss används bid beställning av härstamningsanalys för valpkull hos Laboklin.
Uppdaterad 2.7.2021
Laboklinin lähete pentueen DNA-polveutumismääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään, kun pentueelle halutaan tilata DNA-polveutumismääritys Laboklinin laboratoriosta.
Uppdaterad
Laboklins remiss till valpkullens härstamningsanalys
Denna remiss används bid beställning av härstamningsanalys för valpkull hos Laboklin.
Uppdaterad
Submission form to Laboklin for Parentage analysis
Use this form when placing an order for litter parentage analysis to Laboklin.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Remiss för beställning av DNA-profil
Används vid beställning av DNA-profil för hund.
Uppdaterad 30.5.2018
Lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään, kun tilataan yksittäiselle koiralle DNA-tunniste polveutumisen varmistamiseksi.
Uppdaterad
Remiss för beställning av DNA-profil
Används vid beställning av DNA-profil för hund.
Uppdaterad
Request for a DNA Profile
Use this form when requesting a DNA profile for your dog.
Uppdaterad
Downloadable file
Laboklins remiss för DNA-profilering
Används vid beställning av DNA-profil för hund.
Uppdaterad 21.6.2021
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun koiralle tehdään polveutumismääritys Laboklinin laboratoriossa.
Uppdaterad
Laboklins remiss för DNA-profilering
Används vid beställning av DNA-profil för hund.
Uppdaterad
Request to Laboklin for DNA Profiling
Use this form when placing an order to Laboklin for DNA profiling.
Uppdaterad