Godtagbara tester och publicering av resultat

Undersökningar som Kennelklubben godkänner bör testa direkt den genmutation som orsakar sjukdomen eller egenskapen (ett undantag är dock den redan tidigare godkända markörtesten som påvisar koppartoxikos). Testet måste grunda sig på resultat som presenterats i en vetenskaplig publikation och ska dessutom testa en sjukdom som är av betydelse för respektive ras.  Undersökningarna godkänns en i taget. Därför sparas exempelvis bara de officiellt godkända delarna av MyDogDNA-testet som erbjuds av Genoscoper Oy.

I Kennelklubbens databas har redan tidigare sparats DNA-resultat för härstamningsundersökningar och koppartoxikosutlåtanden för bedlington terriers.  Elektronisk registrering av DNA-testresultat via Omakoira-tjänsten inleddes den 15 februari 2017 för sjukdomar som anges i tabellen nedan och för de raser för vilka DNA-testet har godkänts hos Kennelklubben. För en del av dessa raser är ett gentestresultat dessutom ett villkor för registrering av avkomma.

Sjukdom/egenskap

Raser

Samarbetslaboratorier som gör analyser

familiar nefropati (FN)

cockerspaniel

Laboklin, Movet,
Genoscoper

tidig (juvenil) katarakt (HSF4)

bostonterrier

Laboklin, Movet

neuronal ceroid lipofuscinosis (NCL)

engelsk setter

Laboklin, Movet,
Genoscoper

primär linsluxation (PLL)

parson russell terrier

Laboklin, Movet,
Genoscoper

progressiv retinal atrofi (prcd-PRA)

nova scotia duck tolling retriever, pudlar

Laboklin, Movet, Genoscoper

progressiv retinal atrofi (rcd4-PRA)

engelsk setter

Laboklin, Movet

pyruvate dehydrogenase phosphatase (PDP1)

clumber spaniel

Laboklin, Movet,
Genoscoper

stubbsvanshet

australian shepherd
australian stumpy tail cattle dog
boxer
braque du bourbonnais
terrier brasileiro
breton

entlebucher sennenhund
spansk vattenhund                                      
jack russell terrier
karelsk björnhund

hrvatski ovca
västgötaspets
mudi
polski owczarek nizinny

Laboklin, Movet,
Genoscoper

shar pei autoinflammatorisk sjukdom, SPAID

*testresultat registreras undantagsvis på Showlink, ägaren kan inte göra en elektronisk remiss
Resultatet skickas för registrering till rekisterointi@kennelliitto.fi

shar pei

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Resultat från DNA-tester som gjorts elektroniskt via Omakoira-tjänsten sparas för alla testade hundar av i tabellen nämnda raser.  Testresultat på papper från andra laboratorier som är godkända för respektive raser sparas också, men endast i samband med valpkullsregistrering och förutsatt att DNA-testresultatet är ett villkor för registrering.  Från de resultat som sänds in på papper ska framgå datum för provtagning, att provet har tagits av en godkänd provtagare och att hundens id-märkning har granskats i samband med provtagning. 

Godkända laboratorier

Kennelklubben har ingått avtal med laboratorierna Genoscoper Oy, Laboklin GmbH & Co. KG och Movet Oy. Kennelklubben godkänner endast sådana härstamningsundersökningar som gjorts av dessa laboratorier. I avtalet ingår principer om bl.a. sändning av resultat, standarder som följs vid undersökningarna samt principer om att lämna ut uppgifter.  Laboratoriet får i sin verksamhet använda benämningen ”Laboratorium som godkänts av Finska Kennelklubben”.

Huruvida laboratoriet godkänns för enskilda resultat avgörs i samband med registrering av resultatet.

Provtagning

Officiella DNA-prov kan tas av:

  • Veterinärer
  • Kennelkonsulter och distriktsutbildare med behörighet att ta DNA-prov (endast kindcells- och hårprov)
  • Representanter för laboratorier godkända av Kennelklubben (blodprov under övervakning av en veterinär)

Kontaktuppgifter till Kennelklubbens provtagare hittar du här.

Laboratorierna fastställer vilket slags prov (blodprov, cellprov från kinden eller hårprov) som används för undersökningarna.

Hur ska en specialklubb ansöka om att få officiell status för DNA-test?

Koira katsoo sivulle koiranäyttelyssä
Kuva: Jukka Pätynen

Undersökningarna godkänns som officiella av Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté efter förslag av DNA-arbetsgruppen.  Ansökan som sänds till Kennelklubben ska i mån av möjlighet innehålla följande uppgifter:

  • Kort utredning av sjukdomen eller egenskapen som undersöks samt dess nedärvningsmönster
  • Laboratorier som företar undersökningar
  • Vetenskaplig publikation på vilket undersökningen grundar sig på
  • I vilken mån sjukdomen eller egenskapen förekommer i rasen
  • Uppgift om specialklubben tidigare har samlat resultat av gjorda DNA-tester till sin egen databas

Registreras resultatet ”frisk enligt härstamning”?

När ingendera föräldern har den mutation som undersöks (med andra ord, när båda föräldrarna är genetiskt friska), kan mutationen inte heller gå i arv till valparna. Uppgift om genetisk sundhet kan antecknas för valparna även utan DNA-undersökning, förutsatt att valpkullens härstamning är verifierad och bägge föräldrarna har resultatet ”frisk” avseende den undersökta egenskapen. Detsamma gäller också de följande generationerna.

Direktiv och blanketter för DNA-undersökningar

Direktiv och instruktioner

Downloadable file
DNA-instruktion
Instruktion om provtagning för gentester samt registrering av resultat.
Uppdaterad 24.2.2020
DNA-ohje
Voimassa 1.1.2017 alkaen.
Uppdaterad
DNA-instruktion
Instruktion om provtagning för gentester samt registrering av resultat.
Uppdaterad
Downloadable file
Policy beträffande genetisk testing från NKUs vetenskapliga kommitté
Information och ställningstagande från Nordisk Kennel Unions vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande bruket av genetisk testning inom hundavel.
Uppdaterad 30.5.2018
PKU:n tieteellisen toimikunnan linjauksia geenitesteihin liittyen
Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellisen toimikunnan kirjaamia huomioita ja linjauksia koirien geenitestaukseen liittyen.
Uppdaterad
Policy beträffande genetisk testing fru00e5n NKUs vetenskapliga kommittu00e9
Information och ställningstagande från Nordisk Kennel Unions vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande bruket av genetisk testning inom hundavel.
Uppdaterad
NKU's scientific committee's policy regarding genetic tests
Information and policy from the Scientific Committee of the Nordic Kennel Union (NKU/VK) regarding the use of genetic tests in dog breeding.
Uppdaterad

Blanketter

Downloadable file
Laboklins remiss för härstamningsundersökning
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Uppdaterad 29.1.2020
Laboklinin lähete pentueen DNA-polveutumismääritystä varten
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Uppdaterad
Laboklinin lähete pentueen DNA-polveutumismääritystä varten
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Uppdaterad
Laboklinin lähete pentueen DNA-polveutumismääritystä varten
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Uppdaterad
Downloadable file
Laboklins remiss för DNA-profilering
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Uppdaterad 29.1.2020
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Uppdaterad
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Uppdaterad
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Blankett för beställning av gentest, Laboklin
Geenitestiä tilatessasi katso Laboklinin sivuilta https://laboklin.fi/ tilaamasi geenitestin numero, joka merkitään tilauslomakkeeseen.
Uppdaterad 29.1.2020
Laboklinin geenitestien tilauslomake
Geenitestiä tilatessasi katso Laboklinin sivuilta https://laboklin.fi/ tilaamasi geenitestin numero, joka merkitään tilauslomakkeeseen.
Uppdaterad
Laboklinin geenitestien tilauslomake
Geenitestiä tilatessasi katso Laboklinin sivuilta https://laboklin.fi/ tilaamasi geenitestin numero, joka merkitään tilauslomakkeeseen.
Uppdaterad
Laboklinin geenitestien tilauslomake
Geenitestiä tilatessasi katso Laboklinin sivuilta https://laboklin.fi/ tilaamasi geenitestin numero, joka merkitään tilauslomakkeeseen.
Uppdaterad