Aktuellt
Den uppdaterade DNA-instruktionen träder i kraft fr.o.m. 1.1.2023. Texten på denna sida kommer att uppdateras för ändringar vid början av 2023. Den uppdaterade instruktionen (på finska) finns på finska versionen av denna sidan.

Godtagbara tester och publicering av resultat

Undersökningar som Kennelklubben godkänner bör testa direkt den genmutation som orsakar sjukdomen eller egenskapen (ett undantag är dock det redan tidigare godkända markörtesten som påvisar koppartoxikos). Testet måste grunda sig på resultat som presenterats i en vetenskaplig publikation och ska dessutom testa en sjukdom som är av betydelse för respektive ras. Undersökningarna godkänns en i taget enligt specialklubbens ansökan. Därför sparas exempelvis bara de officiellt godkända delarna av MyDogDNA-testet.

I tabellen anges tester för vilka resultat har godkänts att registrering hos Kennelklubben. Resultaten godkänts från laboratorierna Laboklin, Movet och MydogDNA. Laboratorierna registrerar resultaten direkt i Kennelklubbens databasen.

Sjukdom/egenskap

Raser

CCA - ärftlig ataxi (cerebellar cortical abiotrophy) gordon setter
COMMD-1 - koppartoxicos bedlington terrier (laboratoriet Movet)
DSRA - dental-skeletal-retinal anomaly cane corso
DVL2 - robinow-liknande syndrom continental bulldog
FN - familial nefropati cockerspaniel
HSF4 - tidig (juvenil) katarakt bostonterrier
staffordshire bull terrier
L-2-HGA - L-2-hydroxyglutaric aciduria staffordshire bull terrier
LAD - letal acrodermatit bull terrier
miniatyr bull terrier
LP - larynx paralys miniatyr bull terrier
merle - merle päls färg korthårig collie
långhårig collie
NCL - neuronal ceroid lipofuscinosis engelsk setter
NCL-A - cerebellär ataxi amerikansk staffordshire terrier
PDP1 - pyruvate dehydrogenase phosphatase clumber spaniel
PLL - primär linsluxation miniatyr bull terrier
parson russell terrier
prcd-PRA - progressiv retinal atrofi nova scotia duck tolling retriever
pudlar
rcd4-PRA - progressiv retinal atrofi engelsk setter
gordon setter
SPAID - shar pei autoinflammatorisk sjukdom
Testerna utförs vid Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) laboratoriet och resultat registreras undantagsvis på Showlink. En elektronisk remiss är inte gjort. Resultatet skickas för registrering till rekisterointi@kennelliitto.fi
shar pei
stubbsvanshet

australian shepherd
australian stumpy tail cattle dog
boxer
braque du bourbonnais
breton

dansk-svensk gårdshund
entlebucher sennenhund
hrvatski ovcar
jack russell terrier
karelsk björnhund

mali medimurski pas-medi
miniature american shepherd
mudi
polski owczarek nizinny

pyreneisk vallhundar
schipperke
spansk vattenhund
terrier brasileiro
welsh corgi pembroke
västgötaspets

 

Godkända laboratorier

Kennelklubben har ingått avtal med laboratorierna Laboklin GmbH & Co.KG och Movet Oy. Kennelklubben godkänner endast sådana härstamningsundersökningar som gjorts av dessa laboratorier. I avtalet ingår principer om bl.a. sändning av resultat, standarder som följs vid undersökningarna samt principer om att lämna ut uppgifter.  Laboratoriet får i sin verksamhet använda benämningen ”Laboratorium som godkänts av Finska Kennelklubben”.

Huruvida laboratoriet godkänns för enskilda resultat avgörs i samband med registrering av resultatet.

Provtagning

Officiella DNA-prov kan tas av:

  • Veterinärer
  • Kennelkonsulter och distriktsutbildare med behörighet att ta DNA-prov (endast kindcells- och hårprov)
  • Representanter för laboratorier godkända av Kennelklubben (blodprov under övervakning av en veterinär)

Kontaktuppgifter till Kennelklubbens provtagare hittar du här.

Laboratorierna fastställer vilket slags prov (blodprov, cellprov från kinden eller hårprov) som används för undersökningarna.

Hur ska en specialklubb ansöka om att få officiell status för DNA-test?

Koira katsoo sivulle koiranäyttelyssä
Kuva: Jukka Pätynen

Undersökningarna godkänns som officiella av Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté efter förslag av DNA-arbetsgruppen.  Ansökan som sänds till Kennelklubben ska i mån av möjlighet innehålla följande uppgifter:

  • Kort utredning av sjukdomen eller egenskapen som undersöks samt dess nedärvningsmönster
  • Laboratorier som företar undersökningar
  • Vetenskaplig publikation på vilket undersökningen grundar sig på
  • I vilken mån sjukdomen eller egenskapen förekommer i rasen
  • Uppgift om specialklubben tidigare har samlat resultat av gjorda DNA-tester till sin egen databas

Registreras resultatet ”frisk enligt härstamning”?

När ingendera föräldern har den mutation som undersöks (med andra ord, när båda föräldrarna är genetiskt friska), kan mutationen inte heller gå i arv till valparna. Uppgift om genetisk sundhet kan antecknas för valparna även utan DNA-undersökning, förutsatt att valpkullens härstamning är verifierad och bägge föräldrarna har resultatet ”frisk” avseende den undersökta egenskapen. Detsamma gäller också de följande generationerna.

Direktiv och blanketter för DNA-undersökningar

Direktiv och instruktioner

Downloadable file
DNA-direktiv
I instruktionen ger vägledning om acceptansen och provtagning av genetiska testresultat som sparas i Kennelklubbens databas och redogörs för härstamningsundersökning och DNA-profil. Instruktionen gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Uppdaterad
DNA-ohje
Ohjeessa kerrotaan Kennelliittoon tallennettavien geenitestitulosten hyväksymisestä, näytteenotosta sekä ohjeistetaan polveutumisen varmistuksesta ja DNA-tunnisteista. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen.
Uppdaterad
DNA-direktiv
I instruktionen ger vägledning om acceptansen och provtagning av genetiska testresultat som sparas i Kennelklubbens databas och redogörs för härstamningsundersökning och DNA-profil. Instruktionen gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om provtagning för DNA-analys
I direktiven redogörs för tagning av kindcells-, blod-, spermie- eller hårprov för DNA-analys, lagring av provet och sändning till laboratoriet för analys. Direktiven gäller från och med 1.1.2017.
Uppdaterad
Näytteenotto-ohje DNA-määritystä varten
Ohjeessa kerrotaan, miten koirasta otetaan DNA-näyte poskisolu-, veri-, sperma- tai karvanäytteenä, miten näyte varatoidaan ja miten se lähetetään laboratorioon tutkittavaksi. Ohje on voimassa 31.12.2022 saakka. Näytteenottoa koskevat ohjeet on sisällytetty vuodenvaihteessa voimaan tulevaan päivitettyyn DNA-ohjeeseen.
Uppdaterad
Direktiv om provtagning för DNA-analys
I direktiven redogörs för tagning av kindcells-, blod-, spermie- eller hårprov för DNA-analys, lagring av provet och sändning till laboratoriet för analys. Direktiven gäller från och med 1.1.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
NKU:s ställningstagande och policy om användning av gentester i hundavel
Information och ställningstagande från Nordiska Kennelunionens vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande gentester och hundavel.
Uppdaterad 30.5.2018
PKU:n tieteellisen toimikunnan linjauksia geenitesteihin liittyen
Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellisen toimikunnan 1.7.2015 kirjaamia huomioita ja linjauksia koirien geenitestaukseen liittyen.
Uppdaterad
NKU:s ställningstagande och policy om användning av gentester i hundavel
Information och ställningstagande från Nordiska Kennelunionens vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande gentester och hundavel.
Uppdaterad
NKU Scientific Committees policy regarding genetic tests
Information and policy from the Scientific Committee of the Nordic Kennel Union (NKU/VK) regarding the use of genetic tests in dog breeding.
Uppdaterad

Blanketter

The form can be filled and saved
Blankett för beställning av härstamningsundersökning
Används vid beställning av härstamningsundersökning för hund eller valpkull från annat laboratorio än Laboklin.
Uppdaterad
Lähete polveutumistutkimusta varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun pentueelle tai yksittäiselle koiralle tilataan polveutumisen varmistus muualta kuin Laboklinilta.
Uppdaterad
DNA-härsamningsremiss
Används vid beställning av härstamningsundersökning för hund eller valpkull från annat laboratorio än Laboklin.
Uppdaterad
Request for DNA parentage evaluation
Used when ordering a parentage evaluation for a litter or a single dog from a laboratorium other than Laboklin.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Remiss för beställning av DNA-profil
Används vid beställning av DNA-profil för hund. från annat laboratorio än Laboklin.
Uppdaterad
Lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään, kun tilataan yksittäiselle koiralle DNA-tunniste polveutumisen varmistamiseksi muualta kuin Laboklinilta.
Uppdaterad
Remiss för beställning av DNA-profil
Används vid beställning av DNA-profil för hund. från annat laboratorio än Laboklin.
Uppdaterad
Request for a DNA Profile
Use this form when requesting a DNA profile for your dog.
Uppdaterad