Vi har som mål att

 • främja uppfödningen av friska, stambokförda rashundar som har ett gott lynne
 • främja hundars välfärd och förutsättningarna för god hundhållning i det finska samhället
 • värna om den finska hunduppfödningens traditioner i synnerhet för våra inhemska hundrasers del, samt
 • arbeta för ett mångsidigt utbud av olika fritidsaktiveter med hund

Som vägvisare i sitt område förmedlar Kennelklubben information i hundfrågor. Klubben samarbetar aktivt med olika intressentgrupper, påverkar beslutsfattande som berör hundar och driver hundarnas intressen också på internationell nivå. Som en nationell kennelklubb är vi en av de största i världen: vi har ca 146 000 personmedlemmar och vi verkar som en takorganisation för fler än 2 000 hundföreningar.

Värden som styr Kennelklubbens verksamhet:

 • Ett öppet samfund för kennelverksamhet
  Vår verksamhet är öppen och demokratisk, interaktiv och internationell.
 • En frisk hund som passar in i samhället
  Vi håller och utvecklar rastypiska och friska hundar, för många slags sällskaps-, fritids- och arbetsändamål.
 • Inhemska raser är våra nationalskatter
  Vi tryggar livskraften hos våra inhemska hundraser samt uppskattningen för dem såväl i vårt land som internationellt, genom att bevara och vidareutveckla rasernas ursprungliga jakt- och andra bruksegenskaper.
 • Mångsidig kompetens om hundar
  Vi tar initiativ för att motsvara de behov och förväntningar hunden, människan och miljön ställer.

Fakta om hundar och digitala tjänster för hundägare som medlemsförmån

Kennelklubben ger ut den trovärdiga tidskriften Koiramme – Våra hundar. Våra Hundar är tidskriften för en välmående hund och en nöjd hundägare. Den är en av Finlands största hobbytidningar med fler än 300 000 läsare. Alla Kennelklubbens medlemmar får tidskriften hem 10 gånger om året. På tidskriftens webbplats publiceras smakprov från den tryckta tidksriften samt aktuella nyheter.

Vi erbjuder våra medlemmar också den digitala medlemstjänsten Omakoira, där du själv kan enkelt sköta ärenden som gäller din hund. På tjänsten kan du bland annat beställa en digital remiss för hälsoundersökningar, göra ägaranmälan och ändra dina kontaktuppgifter. Våren 2018 gav vi också ut en mobilversion av tjänsten. Vi utvecklar mobilappen kontinuerligt. Mobilappen fungerar också som Kennelklubbens medlemskort och via den ser du på en gång alla dina funktionärs- och domarkompetenser.

Kennelklubben och kenneldistrikten, som representerar klubben på regional nivå, arrangerar årligen mångsidig grund- och fortsatt utbildning för funktionärer, uppfödare samt ungdomar och vuxna som är aktiva i olika områden inom hundsport. Expertseminariet Agria KoiraExpo, som är öppet för alla medlemmar, för varje år samman hundratals hundentusiaster.