Registrering av patella- och hjärtutlåtanden som skickas in på pappersblankett blir avgiftsbelagt från och med 2.1.2020. Registrering av resultat som skickats in på papper slutas helt och hållet i början av juni 2020.

Om hundägaren inte har gjort en elektronisk remiss till patella- eller hjärtundersökning före själva undersökningen görs, eller om veterinären inte har registrerat resultatet elektroniskt och skickar utlåtandet på papper till Kennelklubben, fakturerar Kennelklubben 20 euro för registrering av utlåtandet.

Elektronisk förhandsremiss kan beställas på förhand via Kennelklubbens Omakoira-tjänst eller Omakoira-mobilappen. Också andra än Kennelklubbens medlemmar kan använda Omakoira-tjänsten för beställning av förhandsremiss.  Priset för remissen är 2 euro för Kennelklubbens medlemmar och 5 euro för övriga. Om remissen görs först på veterinärkliniken, är dess pris 10 euro. Remissen kan beställas här.

Veterinären antecknar hundägarens kontaktuppgifter på remissen för sändning av betalningsanvisningar. Anvisningarna kan skickas antingen per e-post eller per telefon. Hundarnas hälsoresultat publiceras i Kennelklubbens avelsdatasystem när remissen har betalats.

Registrera dig till Omakoira-tjänsten med Kennelklubbens medlemsnummer

Har du inte använt Kennelklubbens Omakoira-tjänst förut, kan du ta den i bruk genom att registrera dig på adressen www.omakoira.fi. Om du är medlem i Finska Kennelklubben, behöver du ditt medlemsnummer och personliga bankkoder för registrering. Ditt medlemsnummer anges på fakturan för medlemsavgiften. Du hittar medlemsnumret också på bakpärmen av Koiramme –Våra hundar. Du kan också fråga efter ditt medlemsnummer genom att kontakta oss per e-post till jasenasiat@kennelliitto.fi eller per telefon vardagar kl. 11–17 på numret 09 8873 0244.

Du kan ta Omakoira-mobilappen i bruk efter att ha registrerat dig till Omakoira-tjänsten. Omakoira-mobilappen kan laddas ner från AppStore, Google Play eller Huawei AppGallery. Inloggning sker med användarkoderna till Omakoira-tjänsten.

Mera information och instruktioner för hur du gör en digital förhandsremiss finns på Kennelklubbens webbplats.
 

För mera information

Avelskonsulent
Päivi Rantasalo

paivi.rantasalo@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0229