En uppdatering har gjorts till Finska Kennelklubbens Omakoira-tjänst den 8 maj. I och med uppdateringen beställs nu de flesta remisser till hälsoundersökningar digitalt och på förhand via Omakoira-tjänsten. Också en person, som inte är medlem i Kennelklubben, kan få användarkoder till Omakoira-tjänsten. Också den svenska versionen av Omakoira-tjänsten uppdateras.

Remisser till officiella gångtester, DNA-, hörsel-, patellaluxation-, hjärt- och syringomyeliundersökningar samt röntgenundersökningar av höft- och armbågsleder samt rygg kan beställas på förhand via Omakoira-tjänsten. Remisser beställs på adressen https://www.kennelliitto.fi/tilaaterveystutkimus

Remissen kan även betalas i efterhand via en separat webbsida, men en förhandsbeställd remiss är betydligt förmånligare. Undersökningsresultatet syns i Kennelklubbens avelsdatasystem först när remissen har betalats. Priser för förhandsbeställda remisser och undersökningsutlåtanden hittas på Kennelklubbens webbplats.

Den förhandsbeställda remissen är obligatorisk vid hörselundersökningar, gångtester, avelsgranskningar och DNA-undersökningar.

Omakoira-tjänsten kan användas också av icke-medlemmar

En hundägare, som inte är medlem i Finska Kennelklubben, får i samband med beställning av förhandsremiss användarkoder för inloggning till Omakoira-tjänsten och tillgång till en begränsad vy av Omakoira-tjänsten.

Inloggning sker med e-postadress

Inloggningen till Omakoira-tjänsten ändrades i samband med uppdateringen. Nu fungerar också ett personligt e-postadress som användarnamn utöver Kennelklubbens medlemsnummer.

Efter uppdateringen kan två personer inte längre använda samma e-postadress i Omakoira-tjänsten. Har du problem vid inloggning, vänligen kontakta omakoira@kennelliitto.fi. Du hittar ditt medlemsnummer vid adressfältet på bakpärmen av tidskriften Koiramme. Du kan också kontakta medlemsavdelningen per e-post jäsenasiat@kennelliitto.fi

En operation av hundens luftvägar kan nu anmälas till Kennelklubben

I samband med Omakoira-tjänstens uppdatering har man tagit i bruk en funktion, med vilken hundägaren kan beställa en remiss för anmälning av en operation av hundens luftvägar med anledning av BOAS. En veterinär kan med hundägarens samtycke registrera uppgift om operation till Omakoira-tjänsten.

En hund som genomgått operation på luftvägarna ska inte användas i avel. Om uppgift om operation på luftvägarna har registrerats i Kennelklubbens system, överförs hunden till Kennelklubbens EJ-register (Ej för avel-register). Överföringen är avgiftsfri. Endast remissavgift uppbärs för anmälan om operation på luftvägar.

Remisser till röntgenundersökning av rygg och anmälan av operation med anledning av BOAS kan inte ännu beställas via Omakoira-mobilappen. Dessa funktioner uppdateras till mobilappen ännu under våren.

Svenskspråkiga versionen av Omakoira uppdateras

Omakoira-tjänstens svenska version har kompletterats och kommer att publiceras inom kort.

För mera information:

Projektkoordinator
Margit Vekkeli
margit.vekkeli@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0240

Avelskonsulent
Päivi Rantasalo
paivi.rantasalo@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0229

Tekniskt stöd omakoira@kennelliitto.fi