Finska Kennelklubbens knäpanel arrangeras tisdagen den 31 mars från klockan 16.30 framåt. Platsen är Universitetets Djursjukhus, adressen är Försöksgårdsvägen 2, Helsingfors.

Knäpanelen är avsedd för hundar som har erhållit patellautlåtanden som avviker från varandra. Vid sådana fall gäller det sämsta resultatet hunden har fått tills panelen har undersökt hunden. Panelen består av fyra veterinärer som är specialiserade på ortopedi. Panelbeslutet ersätter de tidigare utlåtanden.

Det finns ett begränsat antal platser och vid behov kommer hundarna på plats enligt en anpassad tidtabell. Ägaren ska betala den av Kennelklubben fastställda behandlingsavgiften på 42 euro före panelen. Handläggningsavgiften återbetalas inte.

Anmäl din hund till panelen senast 24.3 till adressen jalostusposti@kennelliitto.fi eller
Finska Kennelklubben / Hanna Kaasalainen
Kamrersvägen 8
02770 Esbo

Ange hundens namn, registernummer och ägarens kontaktuppgifter i anmälan. Vi kontaktar dig senast när anmälningstiden har gått ut och då skickar vi även instruktioner för betalning av handläggningsavgiften.

Mera information om undersökning av patellaluxation.