Finska Kennelklubbens styrelse beslöt på sitt möte den 3.10.2019 att förlänga giltighetstiden för nuvarande standardavtalsblanketter ytterligare. Blanketterna som nu är i bruk gäller fram till 31.12.2020. Giltighetstiden för nuvarande blanketter förlängs eftersom arbetet med de nya blanketterna pågår fortfarande. Avtalsblanketterna var ute på remiss under våren. Kennelklubbens arbetsgrupp för standardavtal behandlar feedbacken från remissrundan på sina kommande möten. Tanken är att även Kennelklubbens uppfödarförbindelse uppdateras.

Målet är avtalen reformeras senast under år 2020, eftersom punkter som inte längre motsvarar gällande föreskrifter och praxis ingår i de avtalsblanketter som vi har idag.

Giltighetstiden för följande blanketter har förlängts till slutet av år 2020:

- Köpeavtal för hund (utarbetad 1.2.1995)
- Fodervärdsavtal för tik (utarbetad 12.4.2012)
- Fodervärdsavtal för hane (utarbetad 7.2.2008)
- Överlåtelse av tikens avelsrätt
- Överlåtelse av hanens avelsrätt
- Avtal om betäckning av tik (utarbetad 8.2.1996)
- Avbetalningsavtal (utarbetad 4.2.2016).

Tanken bakom standardavtalen är att trygga säljarens ställning och så effektiv som möjligt förebygga eventuella avtalstvister så att avtal inte behöver tolkas i efterhand.

Avtalsfrågor har även behandlats på uppfödardagarna, som arrangerades av Kennelklubbens uppfödarkommitté i oktober. Uppfödardagarna i Uleåborg och Kuopio lockade en stor mängd aktiva deltagare. På uppfödardagarna berättade Vesa Lehtonen, som är medlem i Kennelklubbens uppfödarkommitté, om aktuella frågor av intresse för uppfödare, så som situationen med avtalsberedningen. Fotot är från evenemanget i Björneborg den 6 oktober. Tuula Laitinen, uppfödarkommitténs ordförande, berättade om avtalsberedningen på evenemangen i Björneborg och Vanda.

För mera information

Styrelseordförande
Harri Lehkonen
tfn 050 329 2188
harri.lehkonen@kennelliitto.fi