Kennelklubbens första läshundskurs anordnades i soligt väder på Kyyhkylä herrgård i S:t Michel den 25 och 26 februari. Under helgen erhöll 20 hundar läshundens arbetsdräkt, dvs. den gula läshundsscarfen.

I utbilden deltog både ekipage som redan tidigare varit aktiva i läshundsverksamheten och ekipage som är helt nya för verksamheten. Kursens teoridel gicks igenom under veckoslutet, dessutom gjordes lämplighetsbedömning för nya ekipage.

Läshundar som är utbildade av Finska Kennelklubben kännetecknas av en gul scarf. Allt som allt 20 hundar förtjänade sig en läshundsscarf under veckoslutet.

Vad är läshundsverksamhet?

Läshundsverksamheten är en verksamhetsform vars syfte är att främja läsning och stödja läskunnighet. Läshunden har som uppgift att lyssna på läsaren och vara närvarande. Läshunden lugnar ner läsaren och bryr sig inte om fel. Att få läsa för hunden är ett sätt att uppmuntra till läsning, vilket å sin sida är en av bibliotekens främsta uppgifter.

Stadsbiblioteket i S:t Michel startade år 2015 projektet Kansalliset suositukset lukukoiratoimintaan kirjastoissa. Projektets syfte är att underlätta inledandet av läshundsverksamhet på bibliotek samt att klargöra och förenhetliga verksamheten, genom att skapa gemensamma nationella rekommendationer för läshundsverksamheten på bibliotek. I projektet förbereddes kvalitetsrekommendationer för läshundsverksamheten. Kvalitetsrekommendationerna är också till hjälp då läshundsverksamheten inleds på sådana bibliotek där verksamheten inte har funnits tidigare.

Kennelklubben är med i projektet och svarar för hundarnas bedömning och förarnas utbildning.  De första läshundsutbildningarna anordnas år 2017 runtom i Finland. Samma grundläggande utbildning arrangeras för alla som kommer med i verksamheten.

Den nästa läshundsutbildningen arrangerar Kennelklubben i april. Mera information publiceras i ett senare skede.

För ytterligare information
Finska Kennelklubben ry
Sanna Pirinen
sanna.pirinen@kennelliitto.fi
(09) 8873 0204