Jaktlagsenlig skyldighet att hålla hundar kopplade börjar fredagen den 1 mars. Enligt lagen ska hundar hållas kopplade från och med början av mars fram till 19 augusti. Detta tryggar en lugn fortplantningstid för vilda djur.

Under denna tid ska hundar alltid hållas kopplade eller så att de omedelbart kan kopplas. Hundar kan med tillstånd av områdets ägare hållas okopplade endast på gårdsplan, i trädgård eller annat omgärdat område.

Skyldigheten att hålla hundar kopplade gäller inte hundar som används för polisens, tullverkets, försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets uppgifter eller hundar som dresseras för vall-, ledar- eller vakthundsuppgifter. Skyldigheten gäller inte heller valpar som är yngre än fem månader eller en hund i tjänsteuppdrag. Under den tid hundar enligt jaktlagen ska hållas kopplade är jakt på ofredat vilt tillåtet med andra än drivande hundar, förutsatt att hunden inte stör fredade djur.

Avvikelse från förbudet får även göras när hönshundar eller andra fågelhundar dresseras utan att fredat vilt ofredas under fortplantningstiden.

Även vid andra tidpunkter ska hundar hållas kopplade, ifall markägaren eller jakträttsinnehavare inte har gett tillstånd till att hundar kan gå okopplade. Ägaren bör alltid ha kontroll över sin hund, också då den är lovligt okopplad. På naturskyddsområden ska hundar hållas kopplade året runt.

Genom att hålla hundar kopplade tryggas en lugn fortplantningstid för vilda djur

I synnerhet med tanke på hönsfåglar är det viktigt med förbudet att hålla hundar okopplade fr.o.m 1.3. Även om hunden inte var intresserad av fåglar, förhåller sig fåglarna till hunden som till vilket som helst rovdjur och flyr snabbt från spelplatsen.

Ruvningsperioden för fåglar som häckar på marken börjar vid april månad. Då finns en risk att hunden förstör bon om den inte är kopplad.  

Våren har i år kommit tidigt till Finland och därmed kan fåglar vara tidigt ute med att häcka. Också hos däggdjur börjar brunsttiden tidigt på våren och exempelvis grävlingar kan få ungar redan i mars.  

Skyldigheter för hundägaren också i ordningslagen

Ordningslagen ställer krav även på hunddisciplin. Enligt lagen ska hundar alltid hållas kopplade i tätorter. Att hålla hunden okopplad är tillåtet endast i hundrastgårdar, på träningsplatser för hundar och på slutna gårdar. Också på dessa ställen ska hunden övervakas av sin ägare eller innehavare. Ägaren eller innehavaren ska dessutom se till att hundbajs inte lämnas kvar i miljön inom en tätort på ett område som underhålls.

Ordningslagen föreskriver också att man ska se till att hunden inte kommer ut på motionsslingor eller andra liknande löparbanor okopplad. Hundar får inte komma på allmänna badstränder, på områden som är reserverade som lekplats för barn, på torg under torgtid eller i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk eller på idrottsplaner. Skidspår som är särskilt märkta som hundskidspår utgör ett undantag.

En bra hundägare känner till hundetiketten och följer den, så att möten med andra hundar, övriga djur och människor går så smidigt som möjligt.

Närmare information om lagstiftning som berör hundar

För ytterligare information:

viestinta@kennelliitto.fi