Finska Kennelklubben deltar i Veterinärdagarna på Messukeskus, Helsingfors den 11–13 december. Vid Kennelklubbens monter presenterar vi Kennelklubbens digitala tjänster för veterinärer. Dessutom berättar vi om aktuella frågor i anslutning till hundars hälsa och välbefinnande.

Veterinärer har en central roll vad gäller främjandet av hundars livslånga hälsa och välbefinnande. På veterinärkliniker sköts hundars vaccinationer, hälsoundersökningar och olika behandlingar.

Arbetet tar inte slut, eftersom det enligt Statistikcentralens uppskattning finns ca 700 000 hundar i Finland. Ifjol registrerades ca 78 300 hälsouppgifter i Kennelklubbens avelsdatasystem. Majoriteten av dessa är utlåtanden om olika hälsoundersökningar.

Kennelklubbens veterinär, VMD Liisa Lilja-Maula, är på plats vid Kennelklubbens monter C6 fredagen 13.12 klockan 12–14 för att svara på frågor som berör undersökningar om höft- och armbågsledsdysplasi.

Samarbetet utvecklas inom digitala tjänster

Kennelklubben överför allt fler av sina tjänster till digital format. Målsättningen är att informationen om hälsoundersökningar som gjorts på hunden och som man önskar registrera i Kennelklubbens avelsdatasystem skulle förmedlas elektroniskt.

Veterinärintyget kommer att överföras till elektroniskt format och veterinären kan skriva ut den direkt från Omakoira-tjänsten. Detta önskemål framställdes ifjol på Veterinärdagarna och som bäst arbetar vi med att förverkliga det. Vaccinationsuppgifter kan nu sparas direkt i Kennelklubbens Omakoira-tjänst, förutsatt att hundägaren är medlem i Finska Kennelklubben och hen har gett tillstånd till att uppgifterna sparas.

Detta påminner hundägare om att uppsöka veterinären i tid, innan vaccinationerna går ut. Vaccinationsintyget i Omakoira-mobilappen betraktas som officiellt på evenemang som arrangeras i Finland.

Feedback om Kennelklubbens kommunikation samlas in från veterinärer

Kennelklubben vill utveckla sin kommunikation till veterinärer, så att informationen skulle nå våra viktiga samarbetspartners på bästa möjliga sätt. Vid Kennelklubbens monter kan du svara på vår enkät, som vi använder för att samla in synpunkter om hurdan information veterinärer önskar få från Kennelklubben och längs med vilka kanaler.

Mera information om Veterinärdagarna hittar du här.

 

För mera information:

Liisa Lilja-Maula
Finska Kennelklubbens veterinär, VMD
liisa.lilja-maula@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0224

Johanna Kuru
Föredragande-sekreterare för Finska Kennelklubbens uppfödarkommitté
johanna.kuru@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0294