Finska Kennelklubbens och Agria Eläinvakuutus aktivitetsfond beviljar årligen medel till projekt som avtalsparterna sinsemellan kommer överens om. I år uppmärksammades hundarnas blodbank på Universitetets djursjukhus och den populära läshundverksamheten som drivs av frivilliga.  

Finska Kennelklubbens styrelseordförande Harri Lehkonen och försäljningschef för Agria Eläinvakuutus Jan Waronen delade ut priserna på 3000 euro till förtjänstfulla frivilliga aktörer på Arenan på Koiramessut.

Priset för blodbanksverksamheten togs emot av veterinär och specialveterinär i smådjurssjukdomar Sanna Viitanen och klinikdjurskötare Henna Kemppainen. Läshundar representerades av Eeva Ojala från Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri.

Hundars blodbank har verkat på Universitetets djursjukhus sedan år 2000. Verksamheten baserar sig fullständigt på frivilliga insatser.

Enligt Universitetets djursjukhus verkar blodbanken i nära samarbete med djursjukhusets intensivvårdsavdelning. Röda blodkroppar och blodplasma separeras från blodet som fåtts av frivilliga blodgivare, och ges till allvarligt sjuka eller skadade patienter på intensivvårdsavdelningen.

Vanligaste patienter som fått hjälp av blodtransfusionen är hundar som drabbats av en olycka eller ett ormbett, ätit råttgift samt valpar som försvagats av parvovirus.

Läshundverksamheten ökar ständigt i popularitet. Den är en del av djurassisterad verksamhet och baserar sig på frivilligverksamhet.

Läshunden har som uppgift att lyssna på läsaren och vara närvarande. En hund varken kritiserar eller anmärker om fel, läsningens långsamhet eller tvivel. Hundens närvaro har en avslappnande effekt och lindrar stress. Läshundar arbetar i huvudsak på bibliotek.

Ifjol premierades Suomen kromfohrländer ry, Labrador Retrieverklubben rf samt Finska Cavalier King Charles Spanielföreningen r.f. för deras arbete för hundars hälsa.

För ytterligare information:

Kirsi Salmijärvi
avdelningschef, Finska Kennelklubben ry
kirsi.salmijarvi@kennelliitto.fi
09 8873 0237