Jaktlagsenlig skyldighet att hålla hundar kopplade börjar i hela landet måndagen den 1 mars. Enligt lagen ska hundar hållas kopplade från början av mars fram till 19 augusti.

Under denna tid ska hundar hållas kopplade eller så att de kan omedelbart kopplas. En hund kan, med tillstånd av områdets ägare eller innehavare, gå fri endast på gårdsplan, i trädgård eller annat omgärdat område. I och med den kalla vintern har det blivit populärt att röra sig på is. Det bör kommas ihåg att hunden ska hållas kopplad även när man rör sig på is.

För att trygga en lugn förökningstid för vilda djur är det viktigt att respektera skyldigheten att hålla hundar kopplade. Särskilt efter den hårda vintern kan djuren vara svaga och behöver få vila och äta i lugn och ro.

I synnerhet med tanke på hönsfåglar är det viktigt att hundar inte springer lösa efter början av mars. Även om hunden inte var intresserad av fåglar, förhåller sig fåglarna till en hund som till vilket som helst rovdjur och flyr då enkelt från sina bon. En hund kan också förstöra bon.

Förutom fåglarnas häckning börjar parningstiden tidigt på våren för många däggdjur och exempelvis grävlingar kan få ungar redan i mars.

Tjänstehundar och små valpar utgör undantag

Skyldigheten att hålla hundar kopplade gäller alla hundar, men några undantag finns. Skyldigheten att hålla hundar kopplade gäller inte hundar som används för polisens, tullverkets, försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets uppgifter eller hundar som dresseras för vall-, ledar- eller vakthundsuppgifter. Skyldigheten gäller inte heller valpar som är yngre än fem månader eller hundar i tjänsteuppdrag. Det bör dock iakttas att i tätorter, parker och grönområden kan löskopplandet av även små hundar leda till att fältharar och skogshjortar, som gömmer sig under dagen, flyr undan och blir påkörda.

Förbudet kan också avvikas från då en hönshund eller en annan fågelhund tränas så att inte störa fridlysta viltdjur under deras parningstid.

Under den tid hundar enligt jaktlagen ska hållas kopplade är jakt på ofredat vilt tillåtet med andra än drivande hundar, förutsatt att hunden inte stör fredade djur.

Tänk ändå på att det i jaktlagen också föreskrivs att hunden ska hållas kopplad även andra tider om året, om man inte har tillstånd av markägaren eller jakträttsinnehavaren att hålla hunden lös. Ägaren bör alltid ha kontroll över sin hund, också då den är lovligt okopplad.

På naturskyddsområden ska hundar hållas kopplade året runt.

Var kan hunden gå fri?

I ordningslagen finns även paragrafer som ställer krav på hunddisciplin. Enligt lagen ska hunden alltid hållas kopplad i tätorter. Att hålla hunden okopplad är tillåtet endast i hundrastgårdar, på träningsplatser för hundar och på slutna gårdar. Också på dessa ställen ska hunden övervakas av sin ägare eller innehavare. Ägaren eller innehavaren ska dessutom se till att hundbajs inte lämnas kvar i miljön inom en tätort på ett område som underhålls.

Ordningslagen föreskriver också att man ska se till att hunden inte kommer ut på motionsslingor eller andra liknande löparbanor okopplad.  Hundar får inte heller komma på allmänna badstränder, på områden som är reserverade som lekplats för barn, på torg under torgtid, på skidspår som iståndsatts för allmänt bruk eller på idrottsplaner. Skidspår som är särskilt märkta som hundskidspår samt badstränder som är avsedda för hundar utgör ett undantag.

En bra hundägare känner till hundetiketten och följer den, så att möten med andra hundar, övriga djur och människor går så smidigt som möjligt.

 

För mera information:

Finska Kennelklubben
styrelseordförande
Harri Lehkonen
050 329 2188
harri.lehkonen@kennelliitto.fi

Finlands naturskyddsförbund
naturskyddschef
Tapani Veistola
0400 615 530
tapani.veistola@sll.fi