Finska Kennelklubbens styrelse beslöt på sitt möte 22.11.2019 att härstamningen av totalt 15 valpkullar av raserna finsk lapphund och lapsk vallhund ska bekräftas senast 30.6.2020. Om härstamningen inte har bekräftats överförs hundarna till Kennelklubbens EJ-register, varvid de inte kan användas i avel.

Specialklubben Lapplands hundar rf framförde sin oro om härstamningens riktighet, välbefinnandet av omhändertagna djur samt eventuella framtida avelsbruk av dessa hundar till Kennelklubbens styrelse. 

Man önskar avbryta avelsbruket av hundar med felaktiga stamtavlor så fort som möjligt. Därför måste härstamningen av 12 valpkullar av rasen finsk lapphund och tre valpkullar av rasen lapsk vallhund, registrerade 2016 och senare, bekräftas. Misstanken om dessa hundars felaktiga stamtavlor grundar sig på djurskyddsinspektioner som gjorts på den kennel som fött upp valpkullarna och på omhändertagningar av hundar som gjorts till följd av dessa.

Bekräftande av härstamning förutsätter att tagning av DNA-prov på hunden själv samt på dess moder och fader. Enligt Finska Kennelklubben Registreringsbestämmelser tas DNA-prov för härstamningsundersökningar i första hand på uppfödarens bekostnad. Provet tas av en veterinär eller en person som auktoriserats av Kennelklubben. Ifall hundens härstamning visar sig vara riktig, ersätter Kennelklubben kostnader för provtagning och kostnader för laboratoriets härstamningsundersökning.

Information om härstamningsundersökningar finns på Kennelklubbens webbplats.

Praktiska anvisningar för valpägare och ägare av valparnas föräldrar

För att valpkullens härstamning ska kunna verifieras, ska officiella DNA-prov tas av både fadern och modern, och dessa prov ska skickas för undersökning. Om föräldrarnas genotyp inte är känt, kan avkommornas härstamning inte verifieras.

Lapplands hundar rf håller en lista av hundar som undersökts.

Granska föräldrarnas situation och meddela när prov har tagits på din hund.

Det är skäl att låta undersöka samtliga prov i samma laboratorium. Proven skickas till laboratoriet Genoscoper (MyDogDNA-analys). Laboratoriet skickar uppgift om resultat till hundägaren och till Finska Kennelklubben. För de lapska hundrasernas del har Lapplands hundar rf kommit överens med laboratoriet om en rabatt på 20 % på priset för härstamningsundersökning.

I denna situation är det i praktiken hundägaren som är tvungen att betala för kostnaderna som uppstår för provtagning och undersökningen. Visar sig hundens härstamning vara riktig kan ägaren kontakta Finska Kennelklubben för ersättning. 

För mera information

Päivi Rantasalo
Avelskonsulent
paivi.rantasalo@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0229

Hanna Kaasalainen
Avelssekreterare
hanna.kaasalainen@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0213

Lapplands hundar rf:s rådgivning
neuvonta@lappalaiskoirat.fi
tfn 040 417 5785 eller 044 029 0013

 

En lista på hundar vars härstamning måste verifieras: