Finska Kennelklubbens styrelse har beslutat att de nya registreringsbestämmelserna träder i kraft först 1.1.2023 och inte 1.1.2022, vilket ursprungligen var avsikten.

Det finns behov att ytterligare precisera de nya registreringsbestämmelserna Kennelklubbens styrelse godkände på sitt möte 17.6.2021.

- Det är nödvändigt att skjuta upp ikraftträdandet av direktiven för att hinna göra de ändringar i hundregistret som direktiven kräver och för att hinna arrangera utbildningar om direktiven i omfattande skala för olika målgrupper, berättar uppfödarkommitténs viceordförade Vesa Lehtonen.

Kennelklubben kommer att informera närmare om direktiven och utbildningar om dessa i början av år 2022.

Inga ändringar till registreringsavgifter år 2022

Kennelklubbens fullmäktige beslöt på sitt möte 28.11.2021 att inte ändra registreringsavgifterna för nästa år.

Registreringsavgifterna för år 2022 är:

Avgiftsklass 1

Registreringsavgift för uppfödare som är medlemmar i Finska Kennelklubben och i specialklubben, som har ett kennelnamn och som har undertecknat Kennelklubbens uppfödarförbindelse. För avkommor till hundar som är införda i ett av Kennelklubben godkänt register.än rodun rotuyhdistyksen jäsenten Kennelliiton hyväksymässä rekisterissä olevien koirien jälkeläisille. 35,00 € / hund


Avgiftsklass 2

Registreringsavgift för hundar, vars uppfödare inte uppfyller alla villkor för avgiftsklass 1 70,00 € / hund
Registreringsavgift – importerad hund och inmönstring (gäller inte inhemska raser) 65,00 € / hund

 

Utöver registreringsavgiften uppbärs i alla avgiftsklassen en handläggningsavgift på fem euro för leverans av valpkullens registreringsbevis.

För mera information

Vice ordförande för uppfödarkommittén
Vesa Lehtonen
vesa.lehtonen@kennelliitto.fi
tfn +358 50 599 9838