I år tilldelas polishunden Viksu, tullhunden Aino, gränshunden Cena, fängelsehunden Tuisku och militärhunden Lex hederstiteln Årets tjänstehund. Polisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet, Brottspåföljdsmyndigheten och Försvarsmakten har var och en utsett en hund som belönas. Finska Kennelklubben premierar Årets tjänstehundar på Koiramessut i Messukeskus, Helsingfors den 7 december 2019.

Alla Årets tjänstehundar har visat sig vara utomordentliga i sina uppdrag som människans hjälp. Enorm arbetsmotivation och förmågan att snabbt lära sig nya saker är gemensamt för alla dessa hundar och har hjälpt dem att gå framåt i sina karriärer.

– Uppmärksamheten fästs vid raserna av de hundar som premieras i år: två golden retrievers, en labrador retriever och bara två traditionella brukshundsraser, en belgisk vallhund malinois och en schäfer. Detta framhäver hundrasernas mångsidigt i människans tjänst, kommenterar Harri Lehkonen, ordförande för Finska Kennelklubbens styrelse och underlydande kommitté för assistans- och tjänstehundar.

Lehkonen tackar hundförarna för deras viktiga arbete.

– Alla tjänstehundar som belönas har naturligtvis klarat sig lysande av sina uppgifter. Då jag läste om hundarnas förtjänster fästes min uppmärksamhet vid hur viktig roll hundförarna har haft i hundens träning och i arbetsuppgifterna. Dessa pris tillhör även dem. Tjänstehundarna tränas kontinuerligt, vilket kräver god motivation, iver och ett välfungerande samarbete av såväl hunden som föraren. Finska Kennelklubben gratulerar varmt alla ekipage.

Vuoden poliisikoira Viksu

Årets polishund 2019

Årets polishund 2019 är belgisk vallhund malinois Suhteellisen Viktor ”Viksu”. Viksu arbetar med sin förare, äldre konstapel Toni Tarkiainen på polisstationen i S:t Michel. Viksu är tränad för personsök, föremålssök, spårning, lydnad och skydd. Viksus specialkunskaper omfattar liksök och brottsplatssök.

Tarkiainen har tränat upp två framgångsrika patrullhundar inom polisen. Enligt väljarna har Tarkiainen lyckats med Viksu inom alla områden som ingår i arbetsfältet av polisens patrullhund. Till exempel hittade Tarkiainen och Viksu i somras en äldre person som hade försvunnit natten innan och som hade förlorat sin rörelseförmåga ute i terrängen. Personen hittades rätt så snabbt efter att söket inleddes. Tarkiainen berättar att för honom och Viksu är höjdpunkterna i arbetet de stunder där de kan rädda människoliv. Viksu är först tre år gammal, men vann i höstas redan för andra gången de finska mästerskapen för polisens patrullhundar.

 

Vuoden tullikoira Aino

Årets tullhund 2019

Årets tullhund 2019 är golden retriever Fenni ”Aino”. Den första mathunden i Finlands Tull började på sitt jobb i juni 2018, vid den östra gränsen på tullstationen Nuijamaa. Ekipagets arbetsfält omfattar i praktiken hela Finland. Ainos förare är tullinspektör Seija Kontunen. Enligt väljarna har mathunden visat sig vara ett effektiv, ekonomiskt och synligt sätt att förebygga och avslöja import av kött- och mjölkprodukter samt förebygga spridningen av djursjukdomar från tredje länder till EU-området.

Aino har tränats för att identifiera färska och processade mjölk- och köttprodukter i olika slags förpackningar. Före utgången av juli månad innevarande år har Aino avslöjat redan över 1200 kilo av dessa livsmedel. Aino har spelat en viktig roll när de finska myndigheterna har effektiverat övervakningen av färska och processade livsmedel i olika slags förpackningar vid gränsen mellan EU och Ryssland, bland annat i syfte att motarbeta afrikansk svinpest. Enligt väljarna har mathunden Aino lyckats utmärkt i sitt pionjärarbete med föraren Seija Kontunen.

 

Vuoden rajakoira Cena

Årets gränshund 2019

Årets gränshund 2019 är schäfer Stoneman’s Garnet ”Cena”. Den arbetar med sin förare, äldre sjöbevakare Rasmus Vikström, vid Västra Finlands sjöbevakningssektion på Vallgrunds sjöbevakningsstation.

Sjöbevakningshunden Cena har tränats för personsök, spårning, narkotika- och föremålssök samt liksök vid sjöområden. Cena har gjort flera narkotikafynd under sin karriär både i Finland och i uppdrag utomlands, där fynden har varit betydande. I sina uppdrag utomlands har Cena även hittat personer som gömt sig i fordon. Vid behov deltar Cena i räddningssök och har hittat personer som försvunnit även i hemlandet.

Väljarna ansåg att Cena har visat god inlärnings- och anpassningsförmåga i de arbetsuppdrag som krävs av en sjöbevakningshund.  Cenas förare, äldre sjöbevakare Vikström, har tränat sin hund exemplariskt till de arbetsuppgifter som krävs av en sjöbevakningshund och har utvecklat myndighetssamarbetet inom hundverksamheten.

 

Vuoden vankilakoira Tuisku

Årets fängelsehund 2019

Årets fängelsehund 2019 är labrador retriever Vesipedon Iso-Malla ”Tuisku”, som har visat sig vara en balanserad och ihärdig arbetshund. Tuisku arbetar på Åbo fängelse med sin förare, fångvaktare Vesa Laakso. Tuisku identifierar och markerar de vanligaste narkotiska medlen. Tuisku nosar föremål, bilar och människor och granskar olika rum.

Enligt väljarna har Laakso framgångsrikt lyft fram Tuiskus starka sidor och fört hunden målmedvetet framåt. Ett ekipage i balans. I år vann Tuisku mästerskapstävlingarna för fängelsehundar, för redan andra året i rad.

 

Vuoden sotakoira 2019 Lex

Årets militärhund 2019

Årets militärhund 2019 är golden retriever Njord ”Lex”, vars förare är översergeant Jan Ekholm från kustbrigaden i Obbnäs. Lex är den första hunden inom Försvarsmakten som är av rasen golden retriever och har avlats för jakt. Enligt väljarna är Lex till sina egenskaper utmärkt för just de uppgifter den är tränad att göra, det vill säga sök av sprängämnen, vapen och delar av dessa.

Jan Ekholm har arbetat med hundar av olika raser nästan hela sitt liv och berättar att redan nu, i 1,5 års ålder, har Lex visat sig vara väldigt kapabel för de sökuppdrag den tränas för. Försvarsmaktens första golden retriever som tränas för tjänsteuppdrag ger kontinuerligt ny information om hur rasen lämpar sig för militärhundsuppdrag samt hurdana träningsmetoder den kräver.

– Jag kan till och med säga att i detta fall är det hunden som lär sin förare mer än vad föraren lär sin hund, sammanfattar Ekholm ekipagets dynamik.

Årets tjänstehundar belönas lördagen den 7 december kl. 15.15 på Arenan i Messukeskus. Hundarna belönas av Finska Kennelklubbens styrelseordförande Harri Lehkonen samt styrelseledamot och medlem i prov- och tävlingskommittén Tapio Toivola.

Du kan bekanta dig med tjänstehundar och andra hundar som hjälper människor på den finska hundmässan Koiramessut 7–8 december vid assistans- och tjänstehundars montrar.