Tänk på att det lönar sig att beställa remiss till hälsoundersökning på förhand och att detta dessutom är förmånligare för dig. Du hittar vår prislista här.

En instruktion om hälsoremisser för veterinärer och kliniker finns här (på finska).