Kurser med digital anmälan

  • Grund- och fortsättningskurs för uppfödare
  • Kurs för ringsekreterare
  • Grundkurs och provformsspecifik kurs för provfunktionärer
  • Grundkurs för id-märkare
  • Bedömnings- och fristående prov samt specialutbildning för exteriördomare
  • Grund-, provformsspecifik och fortsatt utbildning för överdomare.

Kurser som arrangeras av grenförbund visas endast om grenförbundet sparar kursens uppgifter via Omakoira-tjänsten.

Kursledaren samt personen som tar emot anmälningar i föreningen/kenneldistriktet ser deltagarnas uppgifter i Omakoira-tjänsten (Evenemang – kursadministration).

Kursanmälan med hemlig adress

Kursdeltagaren bör tänka på att om adressen har antecknats som hemlig, kan Kennelklubben inte förmedla kursdeltagarens uppgifter vidare till kursarrangören. Det lönar sig för kursarrangören att nämna detta i kursens tilläggsuppgifter, som visas i eventkalendern i samband med övrig kursinformation.

Egna dataskyddsinställningar kan ändras i Omakoira-tjänsten under fliken Mina uppgifter.