Till panelen antas hundar som har fått två från varandra avvikande utlåtanden avseende patellaluxation. Det sämre utlåtandet gäller tills panelen har undersökt hunden. Panelen består av fyra veterinärer som är specialiserade på ortopedi. Panelbeslutet ersätter de tidigare utlåtanden.

Ytterligare information om patellaundersökningar hittar du här.

Det finns ett begränsat antal platser och vid behov kommer hundarna på plats enligt en anpassad tidtabell. Ägaren ska betala den av Kennelklubben fastställda behandlingsavgiften på 42 euro före panelen. Handläggningsavgiften återbetalas inte.

Anmälan görs senast 31.3 till adressen heidi.karjalainen@kennelliitto.fi eller Finska Kennelklubben / Heidi Karjalainen, Kamrersvägen 8, 02770 Esbo.

I anmälan ska anges hundens namn och registernummer samt ägarens kontaktuppgifter och e-postadress. Om hundens alla patellaresultat inte ännu har registrerats i Kennelklubbens avelsdatasystem, ska en kopia på de resultat som saknas bifogas till anmälan. Kennelklubben kontaktar ägaren senast efter att anmälningstiden har gått ut och sänder instruktioner för betalning av handläggningsavgiften.