Följande telefontjänster öppnas undantagsvis kl. 12 torsdagen 14 november:

  • registrering
  • medlemsärenden
  • rådgivning
  • hälsoundersökningar
  • växel (09-887300)

Till kontaktuppgifter