Följande telefontjänster öppnas undantagsvis klockan 13 på torsdagen 12.12:

  • registrering
  • medlemsfrågor
  • rådgivning
  • hälsoundersökningar
  • växel (09 887 300)
  • Showlink Leppävirta.