God jul

Showlinks kontor och telefontjänster i Esbo (Showlinks kontor, beställningar och Showlink info) är stängda måndagen 23.12, medan Showlinks kontor och telefontjänster i Leppävirta stänger klockan 12. Detta gäller följande telefontjänster:

  •     registrering
  •     medlemsfrågor
  •     rådgivning
  •     hälsoundersökningar
  •     växel (09 887 300)
  •     Showlink Leppävirta.

Showlinks kontor är stängda över julen, dvs. 24–26.12.

Showlinks kontor och telefontjänster i Leppävirta är stängda 27.12, medan Showlinks kontor i Esbo har öppet klockan 9–17.

Showlinks kontor har öppet på måndagen 30.12 klockan 9–17.

Kennelklubbens kansli samt Showlinks kontor och telefontjänster både i Esbo och Leppävirta stängs klockan 12 på tisdagen 31.12. Showlinks butik är stängd hela dagen.

Showlinks kontor är stängda 1.1.2020.

God jul och gott nytt år 2020!