Fullmäktige

Utöver fullmäktigeordförande och viceordförande utser Finska Kennelklubbens medlemmar på allmänna mötet två ledamöter från varje kenneldistrikt och en ledamot från varje specialklubb till fullmäktige. Vidare utser medlemmarna ytterligare tolv ledamöter till fullmäktige.