Elektroniska remisser och vaccinering

Downloadable file
Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser
Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser för utställningar och prov. Gäller från 1.2.2020.
Uppdaterad 19.12.2019
Vaccinationsbestämmelser2018
Gäller från 16.8.2018.
Uppdaterad
Övriga versioner
Kennelliiton rokotusmääräykset
Kennelliiton rokotusmääräykset näyttelyitä ja kokeita varten. Voimassa 1.2.2020 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser
Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser för utställningar och prov. Gäller från 1.2.2020.
Uppdaterad
Vaccination Regulations of the Finnish Kennel Club
The Finnish Kennel Club’s Vaccination Regulations for dog shows and trials. Valid as of 1.2.2020.
Uppdaterad

DNA-undersökningar

Downloadable file
DNA-instruktion
I instruktionen redogörs för provtagning till gentester och hur resultat från dessa sparas i Kennelklubbens databas. Direktiven gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad 24.2.2020
DNA-ohje
Ohjeessa kerrotaan, miten koiralta otetaan geenitesti, ja miten sen tulokset tallennetaan Kennelliiton tietokantaan. Ohje on voimassa 31.12.2022 saakka.
Uppdaterad
DNA-instruktion
I instruktionen redogörs för provtagning till gentester och hur resultat från dessa sparas i Kennelklubbens databas. Direktiven gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Remiss för beställning av DNA-profil
Används vid beställning av DNA-profil för hund. från annat laboratorio än Laboklin.
Uppdaterad
Lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään, kun tilataan yksittäiselle koiralle DNA-tunniste polveutumisen varmistamiseksi muualta kuin Laboklinilta.
Uppdaterad
Remiss för beställning av DNA-profil
Används vid beställning av DNA-profil för hund. från annat laboratorio än Laboklin.
Uppdaterad
Request for a DNA Profile
Use this form when requesting a DNA profile for your dog.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Blankett för beställning av härstamningsundersökning
Används vid beställning av härstamningsundersökning för hund eller valpkull från annat laboratorio än Laboklin.
Uppdaterad
Lähete polveutumistutkimusta varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun pentueelle tai yksittäiselle koiralle tilataan polveutumisen varmistus muualta kuin Laboklinilta.
Uppdaterad
DNA-härsamningsremiss
Används vid beställning av härstamningsundersökning för hund eller valpkull från annat laboratorio än Laboklin.
Uppdaterad
Request for DNA parentage evaluation
Used when ordering a parentage evaluation for a litter or a single dog from a laboratorium other than Laboklin.
Uppdaterad
Downloadable file
NKU:s ställningstagande och policy om användning av gentester i hundavel
Information och ställningstagande från Nordiska Kennelunionens vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande gentester och hundavel.
Uppdaterad 30.5.2018
PKU:n tieteellisen toimikunnan linjauksia geenitesteihin liittyen
Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellisen toimikunnan 1.7.2015 kirjaamia huomioita ja linjauksia koirien geenitestaukseen liittyen.
Uppdaterad
NKU:s ställningstagande och policy om användning av gentester i hundavel
Information och ställningstagande från Nordiska Kennelunionens vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande gentester och hundavel.
Uppdaterad
NKU Scientific Committees policy regarding genetic tests
Information and policy from the Scientific Committee of the Nordic Kennel Union (NKU/VK) regarding the use of genetic tests in dog breeding.
Uppdaterad

Röntgning och andra bilddiagnostiska undersökningar

Downloadable file
Armbågsledsdysplasi (ED) - instruktion för röngenundersökning
Instruktion om röntgenundersökning och gradering av armbågsledsdysplasi (ED). Gäller från 1.1.2021.
Uppdaterad 21.3.2022
Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden ohje
Ohje kyynärnivelen kasvuhäiriöiden röntgenkuvauksesta ja luokituksesta. Voimassa 1.1.2021 alkaen.
Uppdaterad
Armbågsledsdysplasi (ED) - instruktion för röntgenundersökning
Instruktion om röntgenundersökning och gradering av armbågsledsdysplasi (ED). Gäller från 1.1.2021.
Uppdaterad
Downloadable file
Raslista som ansluter till instruktionen för undersökning av armbågsledsdysplasi
I dessa direktiv har tagits upp de raser som inte ges utlåtanden om armbågsledsdysplasi i enlighet med IEWG:s (International Elbow Working Group) direktiv.
Uppdaterad 3.6.2022
Raslista som ansluter till instruktionen för undersökning av armbågsledsdysplasi
I dessa direktiv har tagits upp de raser som inte ges utlåtanden om armbågsledsdysplasi i enlighet med IEWG:s (International Elbow Working Group) direktiv.
Uppdaterad
Övriga versioner
Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden tutkimusohjeeseen liittyvä rotulista
Tässä ohjeessa lista roduista, joille ei anneta IEWG:n (International Elbow Working Group) ohjeen mukaisia kyynärlausuntoja.
Uppdaterad
Raslista som ansluter till instruktionen för undersökning av armbågsledsdysplasi
I dessa direktiv har tagits upp de raser som inte ges utlåtanden om armbågsledsdysplasi i enlighet med IEWG:s (International Elbow Working Group) direktiv.
Uppdaterad
List of breeds of not IEWG Elbow Dysplasia
This document includes a list of breeds for which elbow screening cannot be performed in accordance with IEWG ((International Elbow Working Group) Guideline.
Uppdaterad
Downloadable file
Uppdaterad
Kyynärnivelten TT-kuvausohje
Ohje tietokonetomografiatutkimusten suorittamista varten. Kohdistettu tutkimuspaikoiksi hyväksytyille eläinlääkäriasemille. Päivitetty 21.6.2022.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om undersökning av höftledsdysplasi (HD)
Direktiv om röntgenundersökning och gradering av höftledsdysplasi (HD). Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad 30.5.2018
Lonkkanivelen kasvuhäiriöohje
Ohje lonkkanivelen kasvuhäiriön röntgenkuvauksesta ja luokituksesta. Voimassa 1.1.2019 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för undersökning av höftledsdysplasi (HD)
Direktiv om röntgenundersökning och gradering av höftledsdysplasi (HD). Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av ändringar i ryggen
I direktiven redogörs för avläsnings förfarandet vid och genomförandet av röntgenundersökningar av rygg (spondylos, ryggkotornas deformitet, förkalkade diskar och lumbosakral övergångskota) samt graderingen av respektive förändringar i ryggen. Gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad 22.12.2021
Selkäohje
Ohjeessa määritellään selän muutosten (spondyloosi, epämuodostuneet nikamat, kalkkeutuneet välilevyt, välimuotoinen lanne-ristinikama) varalta tehdyn röntgenkuvauksen lausuntomenettely, arvosteluasteikot sekä ohjeet röntgenkuvauksen toteutuksesta. Voimassa 1.1.2022 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för tagning av röntgenbilder vid röntgenundersökning av rygg
I direktiven redogörs för avläsnings förfarandet vid och genomförandet av röntgenundersökningar av rygg (spondylos, ryggkotornas deformitet, förkalkade diskar och lumbosakral övergångskota) samt graderingen av respektive förändringar i ryggen. Gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad
Spinal radiography and grading of spinal changes
The evaluation procedure and grading of spinal radiographs as well as instructions for performing spinal radiography for assessment of spinal changes (spondylosis, lumbosacral transitional vertebra, vertebra anomaly and intervertebral disc disease) are specified in this document. Valid as of 1.1.2022.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för tagning av röntgenbilder vid röntgenundersökning av rygg
Detaljerade instruktioner till veterinärer om genomförande av röntgenundersökning av rygg.
Uppdaterad 13.6.2022
Instruktion för tagning av röntgenbilder vid röntgenundersökning av rygg
Detaljerade instruktioner till veterinärer om genomförande av röntgenundersökning av rygg.
Uppdaterad
Övriga versioner
Selkärangan röntgentutkmuksen kuvausohjeet eläinlääkärille
Eläinlääkäreille tarkoitettu dokumentti, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten koiran selkäranka kuvataan, jotta siitä voidaan antaa Kennelliiton virallinen terveystutkimuslausunto.
Uppdaterad
Instruktion för tagning av röntgenbilder vid röntgenundersökning av rygg
Detaljerade instruktioner till veterinärer om genomförande av röntgenundersökning av rygg.
Uppdaterad
Instructions for spinal radiography
Detailed instructions for veterinarians on how to perform spinal radiography for an FKC evaluation of the spine.
Uppdaterad
Downloadable file
Bilaga 1 till instruktionen om röntgenundersökning av rygg
Detta dokument är en bilaga till instruktionen för röntgenundersökning av rygg och innehåller en lista på kondrodystrofa samt raser, hos vilka det förekommer disksjukdom.
Uppdaterad 13.6.2022
Bilaga 1 till instruktionen om röntgenundersökning av rygg
Detta dokument är en bilaga till instruktionen för röntgenundersökning av rygg och innehåller en lista på kondrodystrofa samt raser hos vilka disksjukdom förekommer. Gäller fr.o.m. 1.1.2023.
Uppdaterad
Övriga versioner
Selkärangan kuvausohjeen liite 1
Tämä on Selkärangan kuvausohjeen liite, jossa luetellaan kondrodystrofiset eli matalaraajiset rodut sekä rodut, joilla esiintyy selkärangan välilevysairautta.
Uppdaterad
Bilaga 1 till instruktionen om röntgenundersökning av rygg
Detta dokument är en bilaga till instruktionen för röntgenundersökning av rygg och innehåller en lista på kondrodystrofa samt raser, hos vilka det förekommer disksjukdom.
Uppdaterad
Appendix 1 to Instructions for spinal radiography
Chondrodystrophic breeds and other breeds with intervertebral disc disease (radiographs must also be taken for grading IDD)
Uppdaterad
Downloadable file
Bilaga 2 till instruktionen om röntgenundersökning av rygg
Detta dokument är en bilaga till instruktionen för röntgenundersökning av rygg och innehåller en lista på raser med en så kallad korkskruvssvans.
Uppdaterad 14.10.2019
Selkärangan kuvausohjeen liite 2
Tämä on Selkärangan kuvausohjeen liite, jossa luetellaan ns. korkkiruuvihäntäiset rodut.
Uppdaterad
Bilaga 2 till instruktionen om röntgenundersökning av rygg
Detta dokument är en bilaga till instruktionen för röntgenundersökning av rygg och innehåller en lista på raser med en så kallad korkskruvssvans.
Uppdaterad
Appendix 2 to Instructions for spinal radiography
This is an appendix to Instructions for spinal radiography. The document includes a list of so-called screw-tailed breeds.
Uppdaterad

 

Downloadable file
Instruktion för magnetundersökning och gradering av syringomyeli
Förekomsten av ärftlig Chiari-missbildning och/eller syringomyeli hos hundar undersöks med magnetisk resonanstomografi. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet för en syringomyeliundersökning som godkänts av Kennelklubben. Gäller från 7.10.2021.
Uppdaterad
Syringomyelian magneettikuvaus- ja luokitusohje
Koirien perinnöllistä Chiari-epämuodostumaa ja/tai syringomyeliaa (selkäytimen tai aivorungon ontelotautia) tutkitaan magneettikuvauksella. Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän syringomyeliatutkimuksen toteutus ja lausuntomenettely. Voimassa 7.10.2021 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för magnetundersökning och gradering av syringomyeli
Förekomsten av ärftlig Chiari-missbildning och/eller syringomyeli hos hundar undersöks med magnetisk resonanstomografi. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet för en syringomyeliundersökning som godkänts av Kennelklubben. Gäller från 7.10.2021.
Uppdaterad

 Andra hälsoundersökningar och instruktioner

Downloadable file
Uppdaterad
BOAS-tutkimuksen liite 2: Kliinisen tutkimuksen perusteella tehtävät luokitusohjeet
Tämä dokumentti on liite ohjeeseen lyhytkuonoisten rotujen kävelytestin järjestämisestä. Liitteessä ohjeistetaan, miten eläinläkääri määrittelee brakykefaalisen oireyhtymän (BOAS) asteen. Voimassa 1.1.2022 alkaen.
Uppdaterad
BOAS assessment, appendix 2: Guidelines for grading based on a clinical examination
This document is an appendix to guidelines for organising walk tests. The document contains guidelines for veterinarians on how to define the grade of Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS). Valid from 1.1.2022
Uppdaterad
Downloadable file
Uppdaterad
BOAS-tutkimuksen liite 1: Mallikuvat sierainten ahtauman asteista
Tämä dokumentti on liite 13.12.2016 annettuun, 9.10.2019 päivitettyyn ohjeeseen lyhytkuonoisten rotujen kävelytestin järjestämisestä. Dokumentti sisältää mallikuvat sierainten ahtauman asteista.
Uppdaterad
BOAS assessment, appendix 1: Example pictures of grades of nostril stenosis
This document is an appendix to guidelines for organising walk tests, first valid 13.12.2016 and amended 9.10.2019. This document contains example photos of the different grades of nostril stenosis.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för genomförande av hörselundersökning (BAER)
BAER-undersökningen möjliggör identifieringen av djur som är antingen unilateralt (enkelsidigt) eller bilateralt (dubbelsidigt) döva. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet vid en hörselundersökning som är godkänd av Kennelklubben. Gäller från 6.9.2017.
Uppdaterad 30.5.2018
Kuulotutkimuksen (BAER) suorittamisohje
BAER-kuulotutkimuksen avulla voidaan tunnistaa eläimet, joiden toinen tai molemmat korvat ovat kuuroja. Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän kuulotutkimuksen toteutus sekä lausuntomenettely. Voimassa 6.9.2017 lähtien.
Uppdaterad
Instruktion för genomförande av hörselundersökning (BAER)
BAER-undersökningen möjliggör identifieringen av djur som är antingen unilateralt (enkelsidigt) eller bilateralt (dubbelsidigt) döva. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet vid en hörselundersökning som är godkänd av Kennelklubben. Gäller från 6.9.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om arrangemang av gångtester
I direktiven redogörs för vilka raser som kan delta i gångtester och vilka andra krav som ställs på en hund som deltar i ett test. Vidare beskrivs även förfarandet vid tester, testförloppet samt kraven som ställs på testplatsen och rasspecifika villkor för ett godkänt test. Träder i kraft 1.1.2022.
Uppdaterad
Kävelytestin järjestämisohje
Ohjeessa kerrotaan, mitkä rodut voivat suorittaa kävelytestin ja mitä muita osallistumisvaatimuksia koiran on täytettävä. Ohjeessa kuvataan myös testausmenettely, testin kulku sekä suorituspaikan vaatimukset sekä rotukohtaiset hyväksymisehdot. Ohje on voimassa 31.12.2022 saakka.
Uppdaterad
Direktiv om arrangemang av gångtester
I direktiven redogörs för vilka raser som kan delta i gångtester och vilka andra krav som ställs på en hund som deltar i ett test. Vidare beskrivs även förfarandet vid tester, testförloppet samt kraven som ställs på testplatsen och rasspecifika villkor för ett godkänt test. Träder i kraft 1.1.2022.
Uppdaterad
Guidelines for organising walk tests
These guidelines state which breeds can take part in a walk test and what other requirements a dog must meet in order to take part in a test. The test procedure, the course of the test, requirements set on test facilities as well as breed-specific requirements for passing a test are also described in these guidelines. Valid from 1.1.2022.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om genomförandet av gångtester
Gångtestet är avsett för kortnosade hundraser, hos vilka det förekommer symtom som orsakas av förträngningar i de övre luftvägarna. I direktiven redogörs testets genomförandet och utlåtandeförfarandet En lista över raser, för vilka testet betraktas som officiellt, finns i direktiven om arrangemang av gångtester. Direktiven träder i kraft 1.1.2022.
Uppdaterad
Kävelytestin suorittamisohje
Kävelytesti on tarkoitettu lyhytkuonoisille roduille, joissa esiintyy ylähengitysteiden ahtauman aiheuttamia oireita. Ohjeessa kerrotaan testin toteutus ja lausuntomenettely. Kävelytestin järjestämisohjeessa listataan rodut, joilla testi on virallinen. Ohje on voimassa 31.12.2022 saakka.
Uppdaterad
Direktiv om genomförandet av gångtester
Gångtestet är avsett för kortnosade hundraser, hos vilka det förekommer symtom som orsakas av förträngningar i de övre luftvägarna. I direktiven redogörs testets genomförandet och utlåtandeförfarandet En lista över raser, för vilka testet betraktas som officiellt, finns i direktiven om arrangemang av gångtester. Direktiven träder i kraft 1.1.2022.
Uppdaterad
Guideline for walk tests
Walk tests are intended for those short-muzzle breeds, which often show signs of upper respiratory tract stenosis.
The guideline describes the testing and grading procedure. Breeds, for which the test is considered as official, are listed in the Guideline for organization of walk tests. Valid from 1.1.2022.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar
I direktiven redogörs för genomförande av en hjärtundersöknings som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtande. Gäller från 1.1.2021
Uppdaterad 10.3.2021
Ohje sydänsairauksien vastustamisesta
Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän sydäntutkimuksen toteutus- ja lausuntomenettely sekä voimassaoloajat. Ohje on voimassa 1.1.2021 alkaen ja korvaa aiemman, 15.8.2019 annetun ohjeen.
Uppdaterad
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar
I direktiven redogörs för genomförande av en hjärtundersöknings som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtande.
Gäller från 1.1.2021
Uppdaterad
Guidelines for combating cardiac disease
The purpose of the cardiac examination is to study the occurence of heart disease in dogs and to support prevention This guideline will determine how the prevention will be implement in practice.
Valid 1.1.2021
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv för officiella hälsoundersökningar
Dokumentet är avsett för aktörer som arrangerar hälsoundersökningstillfällen, där flera hundar undersöks vid samma tillfälle, samt för veterinärer som avger utlåtanden. I dokumentet redogörs för arrangörens och den undersökande veterinärens skyldigheter. Vidare ges riktlinjer om det högsta tillåtna antalet hundar som granskas vid samma tillfälle. Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad 2.8.2019
Kennelliiton virallisen terveystarkastuksen järjestämisohje
Dokumentti on tarkoitettu joukkotarkastuksia järjestäville tahoille sekä lausuntoja antaville eläinlääkäreille. Dokumentissa määritellään järjestäjän ja lausunnonantajan vastuut ja ohjeistetaan tilaisuudessa tarkastettavien koirien enimmäismäärästä. Voimassa 1.1.2019 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens direktiv om arrangemang av officiella hälsoundersökningstillfällen
Dokumentet är avsett för aktörer som arrangerar hälsoundersökningstillfällen, där flera hundar undersöks vid samma tillfälle, samt för veterinärer som avger utlåtanden. I dokumentet redogörs för arrangörens och den undersökande veterinärens skyldigheter. Vidare ges riktlinjer om det högsta tillåtna antalet hundar som granskas vid samma tillfälle. Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för motarbetande av ärftliga ögonsjukdomar
Ärftliga ögonsjukdomar hos hundar undersöks och motarbetas med hjälp av ögonundersökningar och DNA-tester. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet för en ögonundersökning som godkänts av Kennelklubben. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 20.12.2019
Instruktion för ärftliga ögonsjukdomar
Godkänd av Kennelklubbens styrelse 17.12.2009.
Uppdaterad
Övriga versioner
Perinnöllisten silmäsairauksien ohje 2020
Ohje perinnöllisten silmäsairauksien vastustamisen toteutuksesta. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för motarbetande av ärtliga ögonsjukdomar
Ärftliga ögonsjukdomar hos hundar undersöks och motarbetas med hjälp av ögonundersökningar och DNA-tester. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet för en ögonundersökning som godkänts av Kennelklubben. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Patellainstruktion
I direktiven redogörs för genomförandet av en knäundersökning som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtanden. Gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad
Ohje polvilumpioluksaation tutkimisesta ja luokituksesta (Polvilumpioluksaatio-ohje)
Ohjeessa kerrotaan Kennelliiton hyväksymän polvilumpion sijoiltaanmenon tutkimuksen toteutus ja lausuntomenettely sekä lausuntojen voimassaoloajat. Voimassa 1.1.2022 alkaen.
Uppdaterad
Patellainstruktion
I direktiven redogörs för genomförandet av en knäundersökning som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtanden. Gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad

Pappersblanketter

Inseminationsintyg
Intyg om spermasamling
Utlåtande för ögonundersökning (ECVO Certificate of eye examination)

Blanketter beställas från Showlink - tilaukset(at)showlink.fi eller tel. (09) 8873 0312