Med hunddagen vill Kennelklubben påminna om den betydelse människans bästa vän har. På hunddagen betonas mjuka och varma värden och allmänheten informeras om hundens olika roller i människors liv och i samhället.

Temat för Kennelklubbens verksamhet i år är hundens hälsa och välbefinnande. På Hunddagen lyfter vi fram frågor som ansluter till temat ur många olika perspektiv. Vi främjar också åtgärder för hundars hälsa och välbefinnande. Vi bjuder alla hundvänner med att bygga en inspirerande Hunddag genom olika slags evenemang och verksamhet som främjar Hunddagens tema.  

Agria-webbinarium om hundars hälsa och välbefinnande

På hunddagen den 24.4 klockan 18 anordnar vi i samarbete med Agria Eläinvakuutus ett webbinarium där VML Nina Mahlanen berättar om hurdan en frisk och välmående hund är. Webbinariet är gratis och öppet för alla. Närmare information om hur du anmäler dig till webbinariet kommer att publiceras på vår webbplats vid månadsskiftet mars–april.

Följ hunddagens evenemang på de sociala medierna

Kennelklubben utlyser två utmaningar på sociala medier. Den första är hunddagens gemensamma länk #Laumaliikkuu. Vi utmanar hundägare att ta en stimulerande promenad med hunden. Vi ger tips om vad man kan göra med sin hund under en skogspromenad. Vi hoppas att en så stor ”flock” människor och hundar som möjligt ska motionera på hunddagen, antingen på egen hand eller tillsammans med andra hundar och hundägare.

Vårt andra tips på sociala medier är #Aktiivinenkoira. Hunden mår bra när den får utföra aktiviteter som är typiska för arten och rasen. På Kennelklubbens sociala medier ger vi tips på hur man aktiverar sin hund, och vi uppmuntrar alla hundägare att ta del av dessa tips och dela med sig av bilder och stämningar från sina goda aktiveringsstunder på sociala medier.

En utmaning för specialklubbar och rasföreningar att konkret främja den egna rasens hälsa och välbefinnande

Specialklubbar och rasföreningar spelar en viktig roll när det gäller att främja hälsan och välbefinnandet för sina raser. Vi bjuder in specialklubbar och rasföreningar till en tävling där vi belönar den klubb eller förening som i praktiken bäst genomfört sin egen rasspecifika avelsstrategi (Jalostuksen tavoiteohjelma, JTO) för att främja rasens hälsa och välbefinnande. Vi belönar de tre bästa föreningarna på hunddagen den 24 april.

Vi hoppas att så många specialklubbar eller rasföreningar som möjligt deltar i tävlingen så att vi kan stödja kommunikationen under temaåret genom att samla information om hur vi har lyckats främja hälsan och välbefinnandet för olika raser hos de hundar som registrerats hos Kennelklubben.

Anmälan till tävlingen görs genom att skicka en fritt formulerad ansökan senast måndagen den 15 april 2024 via e-post till viestinta@kennelliitto.fi.

Närmare information om tävlingen har skickats ut till specialklubbar och rasföreningar i Kennelklubbens nyhetsbrev för temaåret. Mer information hittar du här (på finska).

Alla hundägare kan delta i Kennelklubbens hälsoenkät

Förutom att göra hälsoundersökningar för hundar och bedöma deras lynnen kan hunduppfödare och även ägare av helt vanliga hemmahundar delta i hunddagens tema genom att fylla i Kennelklubbens hälsoenkät om sina hundar och anmäla hundars dödsfall till Kennelklubben. Denna information kompletterar det värdefulla datakapital som finns tillgängligt för alla i Kennelklubbens avelsdatasystem. Informationen hjälper att förädla hundar som är friskare och mår bättre.

Hunddagens material finns i Kennelklubbens mediebank

Vi samlar Hunddagens material för medlemsföreningarnas bruk i Kennelklubbens mediebank. I mediebanken finns logotyper för hunddagen. När hunddagen närmar sig, lägger vi ut en mall för evenemangsaffischen i mediebanken. Mallen kan redigeras elektroniskt eller manuellt.

Anmäl ditt evenemang på hunddagen till Kennelklubbens evenemangssida

Vi samlar information om evenemang som ordnas på hunddagen i år på den här webbplatsen (på finska), och vi informerar om evenemangen via olika kanaler före hunddagen. Anmäl ditt evenemang till oss på Kennelklubbens kommunikationsavdelning med formuläret som finns här (på finska).

Följ Hunddagens evenemang på de sociala medierna

Vi delar aktiveringstips, information och stämningar på hunddagen på Facebook och Instagram. Vi utmanar alla att fundera på hur vi kan dela ett gott liv med hunden också med andra på de sociala medierna och på andra webbplattformar.

Vem som helst kan utlysa en utmaning för andra på de sociala medierna på hunddagen. För att hunddagens inlägg ska synas är det bra att använda hashtaggarna #koiranpäivä, #koiranpäivä2024, #laumaliikkuu, #aktiivinenkoira och #koiranpäivänvinkki i dem.

Titta också på hunddagens Facebooksida

Mer detaljerad information om hunddagens program uppdateras på den här sidan före evenemanget.

För mer information, kontakta Kennelklubbens kommunikationsavdelning:

viestinta@kennelliitto.fi