Vem kan delta?

I testet kan delta hundar som är minst 18 månader gamla och som uppfyller kraven i Kennelklubbens identifikationsmärknings- och vaccinationsbestämmelser. I en gångtest får inte delta

 • hundar med andningsbesvär
 • hundar som genomgått kirurgiskt ingrepp i syfte att korrigera luftvägar
 • sjuka hundar
 • en tik mindre än 30 dygn före valpning eller mindre än 75 dygn efter valpning

Gångtestet är en officiell hälsoundersökning hos följande raser (JTT 10/2016):

 • affenpinscher
 • bostonterrier
 • bulldogg
 • griffoner
 • japanese chin
 • pekingese
 • king charles spaniel
 • mops
 • norwich terrier
 • fransk bulldogg
 • shih tzu.

Gångtester arrangeras av specialklubbar och rasföreningar, i enlighet med Kennelklubbens instruktioner. Också enskilda hundar kan testas hos en veterinär med behörighet att verka som övervakande veterinär.

I gångtestet iakttas Kennelklubbens antidopingreglemente samt allmänna bestämmelser om jäv.

Kriterier för officiella resultat

Som officiella resultat, som registreras i Kennelklubbens avelsdatasystem, godkänns resultat från gångtester som genomförts i enlighet med Kennelklubbens gångtestinstruktion.

Som officiellt gångtestresultat för hund som bor i Finland accepteras i regel endast resultat från Kennelklubbens gångtest.

En övervakande veterinär ska alltid närvara vid gångtest

Kennelklubben utser veterinärer som är insatta i gångtestet och som kan övervaka gångtester som godkänns av Kennelklubben. En övervakande veterinär ska alltid närvara vid gångtest. En förteckning över övervakande veterinärer finns här.

Som övervakare kan verka en i Finland legitimerad veterinär som har blivit insatt i gångtestet genom att ha deltagit i teoridelen (VMD Liisa Lilja-Maula) som anordnas av Kennelklubben och som har bekantat sig med testet i praktiken.

Teoridelen omfattar information om luftvägssyndromen hos kortnosade hundar och dess bedömning samt om genomförandet av gångtest. Teoridelar arrangeras några gånger om året och dessa meddelas om på Kennelklubbens webbplats.

Att bekanta sig med testet i praktiken innebär att veterinären närvarar vid en gångtest och bedömer hundarna som testas där tillsammans med den övervakande veterinären.

Mera övervakande veterinärer utbildas vid behov. 

Testförloppet

Den övervakande veterinären bestämmer utifrån den inledande undersökningen om hunden kan delta i testet. Veterinären kan också avbryta testet pga. djurskyddsskäl. Hunden testas emellertid alltid på ägarens ansvar.

Hundens id-märkning granskas före testet.

Gångtestet genomförs i enlighet med en särskild instruktion som godkänts av Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté (Instruktion för genomförande av gångtest). Testförloppet kortfattat:

 1. Mätning av hundens hjärtfrekvens och kroppstemperatur samt bedömning av allmäntillstånd. Hunden undersöks av en veterinär som Kennelklubben har godkänt att verka som övervakande veterinär vid gångtester.
 2. Hunden går 1000 meter eller 12 minuter i koppel. Hunden ska gå eller trava (inte springa/galoppera). Personen som går med hunden får springa om hundens takt förutsätter det. Övervakande veterinären observerar hunden under hela gången.
 3. Övervakande veterinären bedömer hunden omedelbart efter den 15 minuter långa återhämtningstiden: hjärtfrekvens, kroppstemperatur, allmäntillstånd.

Hunden ska tillbringa återhämtningstiden i samma rum där gångdelen av testet genomfördes. Hunden får svalkas endast genom att bjuda den vatten (djurskyddsskäl utgör ett undantag).

Gångtestet genomförs inomhus eller utomhus. Temperaturen ska ligga mellan 15 och 25 grader. Hunden kan ledas antingen av dess ägare eller en person som utsetts av ägaren. Hunden hålls kopplad under gången.

Hundens allmäntillstånd och graden av ljud från de övre luftvägarna observeras under hela testet.

Kliniska undersökningsresultat i gångtestet, bedömningen av hundens näsborrar samt resultatet från det egentliga gångtestet antecknas på Kennelklubbens blankett för detta ändamål. Blanketten skickas till Kennelklubben. Utifrån den information som samlas från testade hundar kan prestationstiden vid behov bestämmas skilt för varje ras.

Testresultat

Gångtestets resultat bestäms på grundval av hundens testprestation och/eller kliniska undersökning på beslut av den övervakande veterinären:

Testresultat

Förklaring

Godkänd

 • Hunden går/travar 1000 meter inom den utsatta tiden och återhämtar sig tillräckligt under återhämtningstiden.

Diskvalificerad

 • Enligt veterinärens initiala undersökning har hunden symptom som tyder på allvarliga luftvägsproblem (också allvarlig hypertermi ingår i symptomen).
 • Veterinären avbryter en pågående test pga. allvarliga luftvägssymptom.
 • Hunden klarar inte av testet och/eller återhämtar sig inte tillräckligt inom utsatt tid.

Avbruten

 • Veterinären upptäcker att hunden har någon annan tydlig sjukdom eller symptom som helt och hållet hindrar hunden från att delta i testet eller hindrar hunden från att fortsätta en redan påbörjad test.
 • Testet avbryts på ägarens/förarens initiativ.

Resultat från gångtestet (godkänd/diskvalificerad/avbruten) samt orsak till eventuell avbrytande publiceras i Kennelklubbens avelsdatasystem.

Testet avbryts om den övervakande veterinären observerar en störande faktor som stör testtillfället oskäligt mycket. Då antecknas inget resultat för hunden.

En diskvalificerad test kan göras om en gång, dock tidigast om sex månader.

En avbruten test kan göras om två gånger. Om testet avbryts finns det ingen tidsgräns för när testet kan göras om.

Instruktioner för gångtest

 

Läs mera

Röntgenkuva koiran lonkista
Höft- och armbågsledsutlåtanden ges av röntgenbilder Läs mera
Röntgenkuva koiran selästä
Ryggröntgen ger information av många slag Läs mera