För närvarande tillämpas inmönstringsförfarandet på följande raser:

 • border collie
 • jack russell terrier
 • lancashire heeler
 • lapsk vallhund
 • norrbottenspets
 • berger des pyrénées
 • finsk lapphund
 • vit herdehund

En hund som mönstras in i rasen ska vara minst 15 månader gammal och id-märkt. Hunden ska ha undersökningsresultat som överensstämmer med de rasspecifika PEVISA-kraven och senast vid registreringen även en DNA-profil. Inmönstringen utförs av två exteriördomare som specialklubben utsett.

Registrering av hund som finns i ett register utanför FCI

Till en ras kan intas på ägarens ansökan även en importerad hund som registerförts utanför FCI, av vilken ras som helst. I detta fall ska dock följande villkor i Finska Kennelklubbens Registreringsbestämmelser tillgodoses:

 • hunden är minst 15 månader gammal
 • hunden uppfyller rasens PEVISA-villkor
 • registreringen har vägande grunder med tanke på avel och upprätthållande av en frisk stam
 • två exteriördomare som specialklubben utsett har gett ett skriftligt utlåtande som fastställer att hunden överensstämmer med rasstandarden
 • hunden är id-märkt
 • till ansökan har bifogats specialklubbens utlåtande i frågan
 • hunden har en DNA-profil som godkänts av Kennelklubben

I specialvillkoren för följande raser har separat definierats vissa register utanför FCI med hundar som kan registrerats direkt i Kennelklubbens register:

 • american foxhound
 • australian kelpie
 • australian shepherd
 • border collie

 

Läs mera

Koira juoksee auringonlaskun edessä
PEVISA och andra villkor av betydelse för registreringen Läs mera
Koirat haistelee
Blandrashund eller oregistrerad hund Läs mera