För närvarande tillämpas inmönstringsförfarandet på följande raser:

 • border collie
 • jack russell terrier
 • lancashire heeler
 • lapsk vallhund
 • norrbottenspets
 • berger des pyrénées
 • finsk lapphund
 • vit herdehund

En hund som mönstras in i rasen ska vara minst 15 månader gammal och id-märkt. Hunden ska ha undersökningsresultat som överensstämmer med de rasspecifika PEVISA-kraven och senast vid registreringen även en DNA-profil. Inmönstringen utförs av två exteriördomare som specialklubben utsett.

Registrering av hund som finns i ett register utanför FCI

Till en ras kan intas på ägarens ansökan även en importerad hund som registerförts utanför FCI, av vilken ras som helst. I detta fall ska dock följande villkor i Finska Kennelklubbens Registreringsbestämmelser tillgodoses:

 • hunden är minst 15 månader gammal
 • hunden uppfyller rasens PEVISA-villkor
 • registreringen har vägande grunder med tanke på avel och upprätthållande av en frisk stam
 • två exteriördomare som specialklubben utsett har gett ett skriftligt utlåtande som fastställer att hunden överensstämmer med rasstandarden
 • hunden är id-märkt
 • till ansökan har bifogats specialklubbens utlåtande i frågan
 • hunden har en DNA-profil som godkänts av Kennelklubben

I specialvillkoren för följande raser har separat definierats vissa register utanför FCI med hundar som kan registrerats direkt i Kennelklubbens register:

 • american foxhound
 • australian kelpie
 • australian shepherd
 • border collie
Downloadable file
Övriga versioner
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot vuonna 2020
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää kaikkia rotuja koskevat jalostuskoirien terveysvaatimukset sekä rotukohtaiset rekisteröintiehdot (mm. PEVISA-ohjelmat ja menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä). PEVISA-ohjelmat tarkoittavat pentueiden rekisteröinnin ehtona olevia jalostuskoirien terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä.
Uppdaterad
PEVISA_2020_ruotsi
Uppdaterad