På grund av coronavirusläget har undantagsvillkor använts vid tillämpning av en del krav som ställs i PEVISA, dvs. Programmet för motarbetande av ärftliga defekter och sjukdomar, för registrering av valpkull. Undantagsvillkoren har gällt karaktärsbedömningar, ögonlysningar och gångtester för kortnosade hundraser och upphör att gälla 30.6.2021.

Ett resultat som saknats under tillämpningen av undantagspraxis ska tillställas Kennelklubben så fort som möjligt, med beaktande av coronaläget och myndighetsföreskrifter, dock senast 31.12.2021. Efter det överförs en valpkull, vars föräldrar saknar det resultat som krävs eller vars föräldrar inte uppfyller villkoren i PEVISA, till EJ-registret.

För mera information

Ordförande för avelsvetenskapliga kommittén
Kirsi Sainio
kirsi.sainio@helsinki.fi
tfn 044 218 4431