Med hjälp av registrering av alla hundar får vi en bättre helhetsbild av hundpopulationen. Registrering främjar också välbefinnandet och tryggheten av både hundar och människor. Nu uppmuntrar Finska Kennelklubben, med hjälp av en särskild kampanj, ägare av oregistrerade och blandrashundar att låta id-märka sina hundar och registrera dem i Finska Kennelklubbens id-märkningsregister (FIX-register).

I Finska Kennelklubbens register finns ca tre av fyra av de uppskattningsvis 700 000 hundarna i Finland. De register som är avsedda för rashundar (FI-, ER- och EJ-registren) omfattar ca 500 000 rashundar. Dessutom har ca 16 000 hundar registrerats i Kennelklubbens id-märkningsregister.

- Andelen registrerade rashundar är internationellt sett hög i Finland. Kennelklubben vill dessutom främja att allt fler blandrashundar förs in i id-märkningsregistret, säger Finska Kennelklubbens verksamhetsledare Markku Mähönen.

Tuula Laitinen, ordförande för Finska Kennelklubbens uppfödarkommitté, betonar betydelsen av att känna till hundens bakgrund.

- Att man känner till hundens bakgrund genomgående är viktigt, oavsett om man skaffar hunden av en uppfödare av rashundar som registrerar sina valpar eller skaffar en vuxen omplaceringshund. Tillgång till identifierings- och ägaruppgifter av alla hundar bidrar till bekämpningen av sjukdomar som smittar andra hundar och eventuellt också människor.

Fyra olika hundar som kampanjens galjonsfigurer

Som galjonsfigurer för kampanjen ses fyra olika blandras- eller oregistrerade hundar. Kerttu, Lassi, Roope och Viima lyfter fram vikten av id-märkning av hund.

Blandrashunden Kerttu blev id-märkt redan som valp, och ska nu bli införd i Kennelklubbens id-märkningsregister.

Kerttus ägare Kaisa Sirkko tror att ett register som omfattar alla hundar skulle i betydande grad
avhjälpa problemet med upphittade djur.

- Ett omfattande register kan dessutom vara till överraskande nytta vid eventuella fall av djursjukdomar.

Registrering till id-märkningsregistret möjliggör hundsport av många slag

Med en hund som är registrerad i Finska Kennelklubbens id-märkningsregister kan man gå med i Kennelklubbens kompis- och läshundsverksamhet. Dessutom är det möjligt, i enlighet med reglerna för respektive hundsport, att träna och tävla i agility, rallylydnad, lydnad och hunddans på officiella hundevenemang som är underställda Finska Kennelklubben. Man kan också gå med i räddningshundverksamhet och från och med nästa år även tävla i nosework, som kommer att få officiell status som hundsport i Finland.

Är hunden inte id-märkt kan man ta hand om detta antingen med hjälp av Kennelklubbens officiella id-märkare eller veterinären.

Närmare instruktioner finns på Kennelklubbens webbplats på adressen www.kennelliitto.fi/sv/registrering.

Id-märkningsevenemang på hundsportcentret i Domarby, Helsingfors den 15 augusti

Under hösten arrangeras id-märkningsevenemang på olika håll i Finland. På dessa evenemang instrueras hundägare att också anmäla sina hundar till id-märkningsregistret. Ytterligare information om evenemangen publiceras på vår och på kenneldistriktens webbplatser.

Det första evenemanget arrangeras torsdagen den 15 augusti 2019 i samband med ett hundevenemang (match show) som arrangeras av Helsingin Seudun kennelpiiri på hundsportcentret i Domarby, adressen är Domargårdsvägen 1. Kennelklubbens representant id-märker och registrerar hundar klockan 17–20. Id-märkningar görs till självkostnadspris och registreringen kostar antingen 22 eller 28 euro + porto, beroende på om hundägaren är medlem i Finska Kennelklubben eller inte. En id-märkt hund som registreras till Kennelklubbens id-märkningsregister får Kennelklubbens identitetscertifikat. Om identitetscertifikat önskas till en hund som redan finns i registret kostar detta 15 euro + porto.

Du kan inleda registreringen av din hund till id-märkningsregistret på Kennelklubbens Omakoira-tjänst redan före du kommer till evenemanget. Mera information om registrering av oregistrerad eller blandrashund hittar du på Kennelklubbens webbplats på adressen www.kennelliitto.fi/sv/registrering.

För mera information
Finska Kennelklubbens verksamhetsledare
Markku Mähönen
markku.mahonen@kennelliitto.fi
tfn 09 887 300

Ordförande för Finska Kennelklubbens uppfödarkommitté
Tuula Laitinen
tuula.laitinen@pohjois-savonkennelpiiri.fi
tfn 050 430 3229

Kenneldistriktens webbplatser hittar du via adressen www.kennelpiirit.fi.

FIX-kampanja_ruotsink