I och med landskapsreformens kollaps föll också förslaget till lagen om djurs välbefinnande, som beretts i flera års tid. Finska Kennelklubben anser att uppskjutningen av djurskyddslagsreformen framhäver vikten av genomförandet av lagstiftad id-märkning och registrering av hundar ytterligare.

– Det är väldigt beklagligt att Finlands djurskyddslagstiftning fortfarande sackar efter vid år 1996. Det grundläggande arbetet är emellertid omfattande och har gjorts med omsorg, och nu uppstår en möjlighet att rätta till de motstridigheter som blivit kvar i förslaget som föll. Finska Kennelklubben anser att det är ytterst viktigt att också den blivande regeringen utnyttjar hundexpertis i samband med beredningen av reformen av djurskyddslagen samt genomför den fullt ut, understryker Finska Kennelklubbens styrelseordförande Harri Lehkonen.
 

Jord- och skogsbruksministeriet publicerade i februari en utredning om att införa ett officiellt hund- och kattregister till Finland . Ministeriet stakade ut att id-märkning och registrering av hundar kommer att ingå i lagstiftningen om identifiering av djur och att lagstiftningsarbetet som gäller beredningen av hundregistret inleds redan i år.

– Nu när reformen av djurskyddslagen inte lyckades är det ännu viktigare för hundens välbefinnande och samhällets trygghet att id-märkning och registrering omfattar alla hundar utan dröjsmål. Lagstiftad registrering och id-märkning av hundar har fått omfattande understöd, och därmed borde det finnas tillräckligt med vilja att genomföra detta, oberoende hur den kommande regeringsbasen ser ut, säger Lehkonen.

Finska Kennelklubben har påverkat aktivt beredningen av reformen av djurskyddslagen och kommer att göra det även i fortsättningen. Förutom lagstiftad id-märkning och registrering har Kennelklubben fäst uppmärksamhet vid att lagstiftningen ska stödja ansvarsfull hunduppfödning och -ägarskap.

Kennelklubben publicerade sina målsättningar för den nästa regeringsperioden i februari. Målsättningarna hittar du här.

För ytterligare information:

Harri Lehkonen
styrelseordförande, Finska Kennelklubben
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
050 329 2188

Läs mera

Labradorinnoutajanpentu omistajan kanssa
Lagen om djurs välbefinnande till riksdagsbehandling Läs mera
suomenpystykorvanpentu
Finska Kennelklubbens målsättningar för regeringsperioden 2019–2023 Läs mera
suomenpystykorvanpentu
Kennelklubben bereder ett utlåtande om förslaget till lagen om djurs välbefinnande Läs mera