Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser uppdateras från och med 1.2.2020. Enligt de uppdaterade bestämmelserna ska en hund, vid deltagande i evenemang som är underställda Finska Kennelklubben, ha giltiga vaccinationer mot valpsjuka, parvodiarré, smittsam leverinflammation och rabies. 

Vaccinationsbestämmelserna har reviderats för att motsvara ändrade vaccinationspraxis. Största delen av hundarna vaccineras redan nu enligt de nya bestämmelserna.

Det rekommenderas att en hund får sin första vaccination mot valpsjuka, parvodiarré, smittsam leverinflammation och kennelhosta (fyrvalent vaccin eller trevalent vaccin och vaccin mot kennelhosta) när den är 12 veckor gammal. Boosterdos ges 4 veckor efter den första vaccinationen. Det rekommenderas att en valp vaccineras första gången mot rabies i ca 4 månaders ålder. Om hunden deltar i evenemang rekommenderas det att vaccinationen mot kennelhosta förnyas årligen.

Om en hund insjuknar i valpsjuka, parvodiarré, smittsam leverinflammation, kennelhosta eller annan motsvarande luftvägs- eller mag-tarminfektion, kan den inte närvara vid evenemang innan den har varit symptomfri i minst två veckor. Begränsningen gäller också symptomfria hundar som bor i samma hushåll. Parasitinfektioner ska behandlas vederbörligt innan hunden kan närvara vid evenemang.

För hundar som kommer från utlandet för att delta i evenemang gäller, utöver Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser, även Livsmedelsverkets gällande direktiv.

Hundens vaccinationsuppgifter fås fram i Omakoira-mobilappen

Medlemmar i Finska Kennelklubben kan få hundens vaccinationsuppgifter fram i den finskspråkiga Omakoira-mobilappen, där vaccinationsuppgifterna följer enkelt med överallt. Vaccinationsuppgifter som sparats i mobilappen motsvarar ett officiellt vaccinationsintyg på hundutställningar och prov i Finland.

För att ta funktionen i bruk bör du i appen ge ditt tillstånd för veterinären att spara uppgifterna i Kennelklubbens system, varifrån de även sparas till Omakoira-mobilappen.

Veterinären kan också spara retroaktivt uppgifter om tidigare vaccinationer hen har gett till hunden. Då bör hundägaren komma ihåg att ta med hundens tidigare vaccinationsintyg till veterinärbesöket.

Önskar du få vaccinationsuppgifterna för din hund registrerade till Omakoira-mobilappen, lönar det sig i samband med tidsbokning att fråga om detta lyckas på veterinärkliniken och vad registreringen eventuellt kostar.

Om vaccinationsuppgifterna för din hund redan finns i Omakoira-appen, måste du logga in till mobilappen på nytt 1.2.2020 eller efter det för att de nya vaccinationsbestämmelserna ska visas i hundens uppgifter.

Vaccinationer som är obligatoriska på Kennelklubbens officiella evenemang har angetts med fet stil i Omakoira-mobilappen.

Omakoirarokotukset

Så här tar du Omakoira-mobilappen i bruk

Du kan ladda ner Omakoira-mobilappen från AppStore, Google Play eller Huawei AppGallery. För inloggning behöver du ditt medlemsnummer i Finska Kennelklubben och samma lösenord du använder i Omakoira-tjänsten.

Har du inte ännu registrerat dig som användare av Omakoira-tjänsten, kan du göra det här.

På Kennelklubbens Youtube-kanal hittar du finskspråkiga videosnuttar med anvisningar om hur du tar Omakoira-tjänsten i bruk och hur du använder tjänstens olika funktioner. Anvsiningar för detta hittar du här. Anvisningar för hur du får vaccinationsuppgifterna till Omakoira-mobilappen hittar du på denna videosnutt.

 

För mera information

Omakoira-mobilappen
omakoira@kennelliitto.fi

Vaccinationsbestämmelser
Päivi Rantasalo
Avelskonsulent
paivi.rantasalo@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0229