Den första Nordiska Mästerskapen i rallylydnad hålls i Danmark 26–27.10.2019.

Detta är en förhandsinformation med reservation, eftersom det formella beslutet om de nordiska mästerskapen tas av Nordisk Kennel Unions arbetsutskott (NKU/AU) i februari 2019.

Den första Nordiska Mästerskapen i rallylydnad hålls i Danmark 26–27.10.2019.

Eftersom Nordisk Kennel Unions kommitté för rallylydnad inledde sitt arbete i juli 2018 återstår fortfarande en hel del arbete. Därför kommer information angående tävlingen att publiceras enligt följande:

  • februari 2019: regler, nordiska skyltar och momentbeskrivningar
  • maj 2019: anvisningar m.m.

Varje nordiskt land avgör själv vilka kvalificeringsregler som gäller för deltagande i Nordiska Mästerskapen.  Finland publicerar kvalificeringsreglerna i början av år 2019.

Om du har några frågor kring de nordiska mästerskapen kan du skicka e-post till rally-toko@palveluskoiraliitto.fi.

Suomen Palveluskoiraliitto