Generalförsamlingen för den internationella kennelunionen FCI sammanträdde i Shanghai, Kina den 28–29 april. Generalförsamlingen valde en ny ordförande för en tvåårsperiod och tre styrelseledamöter till nästa fyraårsperiod. FCI:s styrelseordförandeskap återgick till Europa.

Tamás Jakkel, som representerar kennelklubben i Ungern, valdes till FCI:s ordförande och efterträder därmed Rafael de Santiago, som är styrelseordförande för kennelklubben i Puerto Rico. Tamas Jakkel har tidigare verkat som FCI:s styrelseledamot och kassör. Rafael de Santiago fortsätter som styrelseledamot.

Tamasjakkel
Tamas Jakkel, foto: Tapio Eerola/Koiramme

Till FCI:s styrelse utsågs dessutom Barbara Müller, som representerar den schweiziska kennelklubben och är ledamot i FCI:s Europasektion, samt Miguel Ángel Martínez, som blev omvald till styrelsen och är dessutom vice styrelseordförande i kennelklubben i Argentina. Finlands starka kandidat Eeva Anttinen, som är Finska Kennelklubbens fullmäktigeordförande och ledamot i FCI:s Europasektion, förlorade röstningen om styrelseposten mot de Santiago. Därmed fick vi tyvärr inte en finsk efterträdare till Kari Järvinen, som frivilligt lämnar sin långvariga styrelsepost.

I styrelsen sitter dessutom representanten för den nederländska kennelklubben Gerald Jipping, styrelseordföranden för kennelklubben i Portugal Carla Molinari, styrelseordföranden för den danska kennelklubben Jörgen Hindse, styrelseordföranden för kennelklubben i Mexiko Jose Luis Payró samt styrelseordföranden för kennelklubben i Filippinerna Augusto Benedicto Santos III. Hindse är ordförande för FCI:s Europasektion, Payró är ordförande för FCI:s sektion för Amerika och Karibien och Benedicto Santos III är ordförande för FCI:s sektion för Asien och Stilla havet.

KariJarvinenKiina
Kari Järvinen, foto: Harri Lehkonen

Kari Järvinen FCI:s hedersmedlem

Generalförsamlingen kallade Kari Järvinen till FCI:s hedersmedlem. Han har varit FCI:s styrelseledamot utan avbrott sedan år 1995. Redan innan det var han ledamot i FCI:s utställnings- och domarkommitté.

Kari Järvinen har verkat länge i olika förtroendeuppdrag inom Finska Kennelklubben, bland annat i styrelsen och i fullmäktige. Han har varit ordförande för vinnarutställningskommittén i över 30 års tid. Under denna tid har flera Världs- och Europavinnarutställningar samt talrika Nordiska Vinnarutställningar arrangerats i Finland med framgång.

Kirsi Sainio fortsätter i FCI:s vetenskapliga kommitté

Generalförsamlingen utsåg FCI:s disciplinnämnd, som består av fem medlemmar. Under de fem påföljande åren leds disciplinnämnden av Clemente Grosso, som representerar den italienska kennelklubben.

Sammansättningen av FCI:s rasstandardskommitté förblir oförändrad. Kirsi Sainio, som är Finska Kennelklubbens styrelseledamot och ordförande för avelsvetenskapliga kommittén, fortsätter som Finska Kennelklubbens representant i FCI:s vetenskapliga kommitté.

Tre nya kommittéer grundades av generalförsamlingen – mondioring-, ungdoms- samt utbildnings- och kommunikationskommittén.

Kennelklubben i Bolivien godkändes som FCI:s fulla medlem och kennelklubbarna i Egypten och Kosovo som associerade medlemmar.

Två raser fick officiell status

Generalförsamlingen gav officiell status för två nya hundraser, dansk-svensk gårdshund och ciobanesc romanesc de bucovina. Dessa raser kan nu tilldelas internationella certifikat, alltså CACIB, på internationella hundutställningar.

Generalförsamlingen beslöt att Världsvinnarutställningen arrangeras i Genève, Schweiz år 2023 och i Kiev, Ukraina år 2024.

För mera information

Finska Kennelklubbens styrelseordförande
Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
tfn 050 329 2188