Finska Kennelklubbens kompishundverksamhet ökar i popularitet med stormsteg. Kompishundar, som tillsammans med sina förare besöker daghem, äldreboenden och vårdhem, medförde glädje för ca 84 000 barn, äldre och personer med funktionsnedsättning ifjol. Vid sidan om kompishundverksamheten utvecklar Kennelklubben i samarbete med bibliotek också läshundsverksamheten.

Kennelklubbens kompishundverksamhet, som uppnått enorm popularitet, startade år 2001. Idag finns det redan 1800 kompishundar och ca 1600 hundförare. Ifjol besökte kompishundarna fler än 850 besöksmål. Kompishundverksamhet idkas i nästan alla kenneldistrikt.

Kennelklubben startade läshundsverksamheten år 2017. Idag finns det ca 200 läshundar. Flera läshundar med förare utbildas hela tiden för att svara på den ständigt ökande efterfrågan.

Kimmo Nokelainen, som ansvarar för Kennelklubbens kompis- och läshundsverksamhet, gläder sig över kompis- och läshundarnas framgång.

- Det är fint att se hur mycket glädje verksamheten medför personer i alla åldrar. Vi önskar att nya hundförare i olika åldrar skulle komma med i kompis- och läshundsverksamheten, och att även flera män skulle i framtiden komma med. Många före detta jägare skulle gärna klappa exempelvis en finsk spets och samtidigt höra hur det är att vara ute i skogen idag.

Kompis- och läshundar av alla raser välkomnas

Kompis- och läshundsverksamheten är öppen för alla, också blandrashundar. En hund som kommer med i verksamheten ska vara minst två år gammal, frisk och människovänlig. Hunden ska till sin karaktär vara lämplig för denna typ av verksamhet.

- Av kompis- och läshundar förutsätts en förmåga att arbeta i närheten av andra hundar. Hunden ska ha en god och tillitsfull relation med sin förare. Hunden ska redan ha erfarenhet av olika människor, platser och situationer, berättar Kennelklubbens kompis- och läshundskoordinator Sanna Pirinen.

Alla hundar som söker till verksamheten genomgår en lämplighetsbedömning. Hundarna ska vara id-märkta och registrerade i Kennelklubbens register för rashundar eller i FIX-registret. Av hundföraren förutsätts medlemskap i Kennelklubben och avläggande av Kennelklubbens kompis- eller läshundskurs.

Kompis- och läshundsverksamhet utövas alltid på hundarnas villkor. Utgångspunkten är att hunden vill själv ta kontakt med främmande människor.

Kennelklubbens kompishund kännetecknas av en orange scarf med texten Kennelliitto. Kennelklubbens läshundar bär i sin tur gula scarfar.

Med i verksamheten via lokal utbildning

Kennelklubbens kompis- och läshundsutbildningar arrangeras på olika håll i Finland i kenneldistrikt. Du kan bekanta dig med kompishundar på olika evenemang runtom i Finland. Kennelklubben belönar förtjänta kompishundar i samband med många evenemang.

Information om kompishundverksamheten samt utbildningar och evenemang finns på Kennelklubbens webbplats.

Du kan också läsa mera om läshundsverksamheten och kommande utbildningar på vår webbplats.

För mera information

Finska Kennelklubbens kompis- och läshundskoordinator
Sanna Pirinen
sanna.pirinen@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0204

Ordförande för Kennelklubbens arbetsgrupp för kompis- och läshundar
Kimmo Nokelainen
kimmo.nokelainen@kennelliitto.fi
044 218 4477