Adressen för Kennelklubbens nya utbildningslokal är Ängsbacken 2 A, 02770 Esbo. Verksamheten flyttar till nya lokaler den 1 juli 2019.

Lokalen är 423 m², varav föreläsningssalen omfattar ca 70 m². I lokalen finns ett litet kök med mikrovågsugn, kaffe- och vattenkokare, termoskannor och kylskåp. I lokalen finns rinnande vatten och två toaletter.

Kennelklubben hyr ut sin utbildningslokal till medlemsföreningar

Bokningar som gjorts till lokalen i Klövskog överförs till den nya lokalen från 1.7.2019. Alla som bokat lokalen meddelas om detta. Utbildningslokalen i Esbo lämpar sig emellertid inte för hundutställningar och därmed har alla som bokat lokalen i Klövskog i utställningssyfte meddelats om detta.

Övriga bokningar övergår till den nya lokalen i Esbo från början av juli (1.7). Om hyrestagaren har betalat bokningsavgiften, gottskrivs denna i sluträkningen som följer den nya prislistan.

Ingen bokningsavgift uppbärs utan hyran faktureras i sin helhet efter hyrningen. Fakturering sköts av Showlink Oy.

Utbildningslokalen i Esbo är avsedd enbart för utbildnings- och kursverksamhet. Föreläsningssalen kan inte heller hyras separat, dvs. samtidigt när övriga hyrestagare finns i hallen.

Det första veckoslutet varje månad samt kvällarna från tisdag till torsdag har reserverats för Finska Kennelklubbens utbildningar.

Ytterligare information om utbildningslokalen och bokningar:

Showlink, kansli
Telefon: 09 8873 0311
E-post:
halli@showlink.fi

Ytterligare information om hyrning av den nya lokalen med prislista hittar du vid nedre kanten av denna sida (på finska).