Finska Kennelklubbens arbetsgrupp för standardavtal bearbetar på de nya blanketterna för standardavtal så att dessa kan tas i bruk från och med år 2020. Giltighetstiden för de nuvarande blanketterna har förlängts till slutet av år 2019.

Utkasten till de nya blanketterna sänds enligt en korrigerad tidtabell ut på remiss till kenneldistrikt, grenförbund och specialklubbar i början av år 2019. Arbetsgruppen för standardavtal behandlar sedan utlåtanden och lägger fram ett förslag till nya avtalsblanketter till Kennelklubbens styrelse. Kennelklubbens fullmäktige beslutar om ibruktagandet av de nya blanketterna på våren 2019, så att blanketterna kan tas i bruk från och med 2020.

Blanketter som gäller fram till slutet av år 2019:

Köpeavtal för hund
(1.2.1995, uppdaterad 30.5.2018)

Fodervärdsavtal för tik
(12.4.2012, uppdaterad 30.5.2018)

Fodervärdsavtal för hane
(7.2.2008, uppdaterad 30.5.2018)

Överlåtelse av tikens avelsrätt
(uppdaterad 30.5.2018)

Överlåtelse av hanens avelsrätt
(uppdaterad 30.5.2018)

Avtal om betäckning av tik
(8.2.1996)

Avbetalningsavtal
(4.2.2016)

Blanketter hittas på vår webbplats under menyn Om oss > Blanketter.

När du söker blanketter, välj Avel och hälsa och därefter Köp, leverans och parning av hund.

Kennelklubbens avtalsblanketter