Är du intresserad av att främja hundars välbefinnande och god hundhållning? Sök nu till ett viktigt förtroendeuppdrag som Finska Kennelklubbens kennelkonsult! Din uppgift är att ge råd och hjälpa uppfödare samt hundägare i frågor som berör hundhållning. Vi utbildar och auktoriserar de personer som väljs till uppdraget.

En kennelkonsult lyder under Kennelklubben och arbetar i samarbete med uppfödare, kenneldistrikt, distriktsutbildare och djurskyddsmyndigheter.

En kennelkonsult arbetar på frivillig basis, i första hand inom det egna kenneldistriktet. Nya kennelkonsulter behövs till hela landet, dock i synnerhet till Etelä-Hämeen kennelpiiri, Keski-Suomen kennelpiiri, Pohjois-Hämeen kennelpiiri, Pohjois-Karjalan kennelpiiri, Pohjois-Savon kennelpiiri, Suur-Savon kennelpiiri samt Vasa kenneldisrikt. Bekanta dig med kenneldistrikt här.

De personer vi söker har:

  • goda kunskaper om kennelverksamhet samt erfarenhet om verksamhet i kenneldistrikt och/eller specialklubb och/eller lokal kennelförening
  • förmåga att handla opartiskt och i gott samarbete med olika aktörer
  • god förhandlingsförmåga samt god förmåga att lyssna och uppträda
  • godkänt avlagda grund- och fortsättningskurser för uppfödare
  • giltigt medlemskap i Finska Kennelklubben som har fortgått utan avbrott i minst fem år
  • giltig uppfödarförbindelse
  • klanderfritt deltagande i kennelverksamhet under de tio senaste åren (inga disciplinära påföljder och inte heller djurskyddsbrott eller -förseelser)

Sök till uppdraget med en fritt formulerad, finskspråkig ansökan senast 31.1.2020. Skicka din ansökan i PDF-format per e-post: kasvattajatmk@kennelliitto.fi. Berätta i din ansökan om din bakgrund inom hundsport. Bifoga ett skriftligt godkännande från ditt kenneldistrikt för din ansökan till kennelkonsultuppdraget.

Vi kallar till intervjuer på grundval av inkomna ansökningar. Deltagare till en utbildningshelg för kennelkonsulter väljs med stöd av ansökningar och intervjuer. Deltagande i utbildningshelgen är en förutsättning för att eventuellt bli utsedd till kennelkonsult. Utbildningshelgen arrangeras 4–5 april 2020. Kennelklubbens styrelse beviljar auktorisation för nya kennelkonsulter på förslag av uppfödarkommittén.

Bekanta dig med kennelrådgivning och direktiven för kennelkonsulter (på finska).

För mera information:

Katariina Suomi
koordinator för kennelkonsultverksamhet, Finska Kennelklubben

vastuullinenkoirankasvatus@kennelliitto.fi
09 8873 0283