Finska Kennelklubben är med i brett projekt som ska uppdatera förvaltningsplanen för vargstammen i Finland. Projektet inleddes av jord- och skogsbruksministeriet den 28 september och avsikten är att förvaltningsplanen färdigställs senast i slutet av juni 2019.  Kennelklubbens styrelseledamot Esa Kukkonen representerar Kennelklubben i beredningsgruppen. Kennelklubbens mål är att försöka trygga förutsättningarna för användning av jakthundar för bruks- och fritidsverksamhet i terrängen.

- Stora rovdjur försvårar användningen av hundar i bruks- och intressesyften ute i naturen. Vi eftersöker balans till detta problem i samarbete med olika aktörer, säger Kukkonen.

Beredningsgruppen gör en uppskattning av ändringsbehoven till förvaltningsplanen för varg från år 2015 och ger förslag om nya åtgärder samt ändringar till existerande åtgärder till projektets styrgrupp. Beredningsgruppen kan också ge förslag till pilotåtgärder redan under förvaltningsplanens beredning, i syfte att bedöma lämpligheten och inverkan av dessa.

- Arbetsgruppen behandlar många olika slags frågor, allt från metoder för undvikande av konflikter till ersättningar som uppstår till följd av eventuella konflikter. Kennelklubben är intresserad i synnerhet av undvikandet av hundskador såväl i terrängen som i samband med gårdsbesök. I åtgärdsutbudet ingår förebyggandet av skador samt tillståndspolitiken med sina EU-regleringar och tolkningar, listar Kukkonen.

Viktigaste att förebygga hundskador

Beredningsgruppen sammanträdde den 11 oktober för att diskutera metoder för förebyggandet av hundskador orsakade av varg. Samtidigt inleddes arbetet för främjandet av skadornas förebygg, Ytterligare information om mötet kan läsas i jord- och skogsbruksministeriets meddelande (på finska) som publicerades den 12 oktober. 

Under de senaste åren har vargarna dödat ca 20–50 hundar per år och skadorna koncentreras till hösten. Förutom jakthundar har vargarna dödat hundar som varit på gårdar. På mötet betonades att förebyggandet av jakthundskador består av flera olika slags åtgärder som å andra sidan är beroende av hurdant område man handlar på.

Jakthundsskador kan förebyggas genom att före jakten kartlägga vargar som eventuellt rör sig på området. Jägaren kan t.ex. utnyttja uppföljningsdata om vargar som samlats i riistahavainnot.fi-tjänsten.  För bedömning av risker som orsakas av varg kan också utnyttjas observationer om stora rovdjur som förmedlas till riistahavainnot.fi från Naturresursinstitutets datasystem Tassu. I tjänsten finns bl.a. geografisk information från halsbandförsedda vargar i östra Finland. I terrängförhållanden är det emellertid svårt att få fullständig säkerhet om vargens eventuella närvaro. Hundskador kan i vissa fall förebyggas genom att övervaka hundens rörelser med hjälp av ett GPS-halsband och genom att försöka hålla avståndet mellan hunden och människor kort.

Beredningsgruppen diskuterade också om halsband och skyddsvästar som används för att skydda hundarna samt om kommunikation som ökar kunskapen om förebyggandet av skador. I diskussionerna kom upp ett behov av att främja den tekniska utvecklingen av skyddsvästar. Vad gäller kommunikation ansågs det särskilt viktigt att utnyttja expertisen av personer som jagar i revirområden.

 

Information om jord- och skogsbruksministeriets projekt för uppdatering av förvaltningsplanen för varg

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om förebyggande av hundskador orsakade av varg, publicerad 12.10.2018 (på finska)

För ytterligare information

Esa Kukkonen, Kennelklubbens styrelseledamot
esa.kukkonen@kennelliitto.fi
tfn 044 364 2271

Läs mera