Finska Kennelklubbens hyresavtal för fastigheten på Kamrersvägen i Esbo upphör i augusti 2024. Kennelklubbens kansli flyttar till nya lokaler i Sockenbacka, Helsingfors nästa sommar.

Kennelklubbens kansli har funnits på adressen Kamrersvägen 8 i Esbo centrum sedan år 1986. Förbundet sålde sina aktier i Kamrersvägens fastighetsbolag år 2021 och är ny på hyra i lokalerna.

32 anställda på Kennelklubbens kansli flyttar till den så kallade Gjuterifastigheten på adressen Gjuterivägen 17–19 i Sockenbacka. Kennelklubben får tillgång till lokaler på ca 600 kvadrat som renoveras för kansliets behov och som finns på Gjuterifastighetens tredje våning.

Valimotie 17-19_Keva toimitilat
Bild: Keva toimitilat

På Gjuterivägen finns flera möteslokaler och ett auditorium som kan bokas för kansliets, styrelsens och kommittéernas bruk. I byggnaden finns även lagerutrymmen för kontoret.

Vi kommer att informera noggrannare om hur flyttet framskrider då noggrannare tidtabeller har fastslåtts. Största delen av Kennelklubbens kundtjänst sköts av dess dotterbolag Showlink Oy och kundtjänsten påverkas därmed inte i praktiken av flyttet.

På Kennelklubbens kansli sköts bland annat frågor som ansluter till förbundets administration och beslutsfattande. Showlink Oy sköter frågor som gäller registrering av hundar samt sparning av resultat från prov, tävlingar och hundutställningar. Showlink har kontor i Leppävirta och på Slantgatan i Esbo. På kontoret på Slantgatan finns även Showlinks butik och Finlands Kennelstiftelses bibliotek.

 

För mera information:

Finska Kennelklubbens verksamhetsledare
Markku Mähönen
markku.mahonen@kennelliitto.fi
tfn 09 887 300