Finska Kennelklubben har tagit i bruk ett nytt digitalt program för att få tag på ägare till upphittade hundar. Med hjälp av programmet kan ett djurhem skicka ett meddelande till en hundägare vars hund har upphittats. Programmet, som fungerar via Kennelklubbens Omakoira-tjänst, är i bruk varje dag dygnet runt.

- Djurhem kontaktar Kennelklubben tiotals gånger årligen med anledning av upphittade hundar, berättar Kennelklubbens verksamhetsledare Markku Mähönen. Den nya tjänster gör att upphittade hundar kommer snabbare hem till sina ägare, förutsatt att hunden finns i Kennelklubbens register. 

I praktiken fungerar tjänsten så att representanten för djurhemmet matar in hundens chipnummer till programmet, som söker fram hundens uppgifter. Djurhemmet informeras ifall hunden inte finns i Kennelklubbens register eller om uppgift om ägare saknas. Meddelandet skickas till ägaren antingen i form av ett textmeddelande eller per e-post.  Hundägaren får djurhemmets uppgifter, varvid hen kan meddela sina kontaktuppgifter till djurhemmet och hämta sin hund. Djurhemmet får inte ägarens kontaktuppgifter direkt.

Programmet kan användas av de personer som djurhemmet har meddelat till Kennelklubben och till vilka Kennelklubben har beviljat ett s.k. hittedjurskompetens.

Det är viktigt att ägaruppgifter och kontaktuppgifter i hundregistret är aktuella så att den upphittade hunden hittar till sin rätta ägare så snabbt som möjligt, påminner Mähönen.

Ägarbyte och ändring av kontaktuppgifter kan enkelt göras via Omakoira-tjänsten.

För ytterligare information

Finska Kennelklubbens verksamhetsledare Markku Mähönen
markku.mahonen@kennelliitto.fi
tfn 09 887 300

Avelssekreterare Heidi Karjalainen
heidi.karjalainen@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0213