Om du ser en hund utan förare, var försiktig så att du inte skrämmer hunden. Du kan omhänderta hunden om den frivilligt tillåter att du gör det genom att lugnt närma dig den eller locka den till dig.  Närma dig inte en hund som beter sig hotfullt eller verkar vara skygg. Om hunden rör sig på ett område där den kan orsaka farosituationer, till exempel längs en stor väg, ska du ringa nödnumret 112.

Att meddela observationer

Om hunden inte vill bli omhändertagen, kan du meddela dina observationer:

Att hjälpa en omhändertagen hund

Efter att hunden omhändertagits lönar det sig att först kontrollera om ägarens kontaktuppgifter har antecknats på hundens koppel eller sele.

Djurskyddslagen bestämmer att alla kommuner ska ha ett ställe dit hittedjur kan föras. Information om hittedjurshem i kommunen finns vanligtvis på kommunens webbsidor eller dessa platser kan även sökas upp i förteckningen på webbplatsen Karkurit.fi. Även polisen har information om vart hittedjur kan föras i kommunen.

En del av hittedjurshemmen hämtar hunden vid behov eller den som funnit hunden kan lämna den själv till hittedjurshemmet. Polisens möjligheter att transportera hittedjur varierar. I alla kommuner finns inte en permanent hittedjursjour  och hittedjurshemmet kan även ligga i grannkommunen. I detta fall kan du om möjligt även själv ta hand om hunden, men du ska meddela hittedjurshemmet om detta så snabbt som möjligt.

Enligt jaktlagen ska markägaren eller jaktlicensinnehavaren anmäla en hund som omhändertagits antingen till hundens ägare eller polisen, som i sin tur underrättar hittedjurshemmet i kommunen.

Jourhavande veterinären ska underrättas om skadade hundar. Veterinären bedömer hundens vårdbehov. Vid behov kan du kontakta polisen även via nödnumret 112.

Identifiering av hund och uppletande av ägare

Hittedjurshemmen i kommunerna och myndigheterna kan erhålla uppgifter om ägare till en ID-märkt hund från Kenneklubben. Åtminstone de största hittedjurshemmen har mikrochipläsare och egna inloggningskoder som de kan använda för att söka information via tjänsten Omakoira oavsett tid på dygnet.

Då man känner till hundens mikrochipnummer eller tatuering, kan hundens uppgifter sökas i avelsdatasystemet. På förstasidan väljer du alla rasgrupper och matar in ID-märkningens nummer i sökfältet. Som resultat ges hundens uppgifter, om hunden har registrerats eller anmälts till Kennelklubbens ID-märknings- och ägarregister.

Ägarens namn och hemort visas i samband med hundens uppgifter, om ägaren har gett sitt samtycke till att uppgifterna får visas. I detta fall kan du begära närmare kontaktuppgifter till ägaren till exempel via nummerupplysningen. Om ägaren inte har gett samtycke till att dennes namn publiceras, kan man kontorstid kontakta Kennelklubben. Via Kennelklubben kan man försöka nå ägaren och förmedla upphittarens kontaktuppgifter.